03:41 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 18: Những người tà thuật xưa nay hay làm nhiều điều quái lạ, nếu chẳng có ma quỉ giúp cho, chắc không làm được như thế. Vậy biết ma quỉ vẫn ở thế gian nầy cám dỗ người ta, sao Chúa không cấm nó đi, bắt nó phải ở luôn dưới hỏa ngục?

Thứ ba - 26/01/2016 03:10
Câu Hỏi 18: Những người tà thuật xưa nay hay làm nhiều điều quái lạ, nếu chẳng có ma quỉ giúp cho, chắc không làm được như thế. Vậy biết ma quỉ vẫn ở thế gian nầy cám dỗ người ta, sao Chúa không cấm nó đi, bắt nó phải ở luôn dưới hỏa ngục?

Câu Hỏi 18: Những người tà thuật xưa nay hay làm nhiều điều quái lạ, nếu chẳng có ma quỉ giúp cho, chắc không làm được như thế. Vậy biết ma quỉ vẫn ở thế gian nầy cám dỗ người ta, sao Chúa không cấm nó đi, bắt nó phải ở luôn dưới hỏa ngục?

Cảm ơn Chúa đã ban cho vị thính giả sự sáng để phân biệt công việc của ma quỉ và công việc của Đức Chúa Trời, đặc biệt biết rõ ma quỉ không đem con người đến đời sống phước hạnh, cũng như biết Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên ma quỉ.
Cảm ơn Chúa đã ban cho vị thính giả sự sáng để phân biệt công việc của ma quỉ và công việc của Đức Chúa Trời, đặc biệt biết rõ ma quỉ không đem con người đến đời sống phước hạnh, cũng như biết Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên ma quỉ.

Thế thì ‘ma quỉ’ là ai?

Thông thường người VN chúng ta khi nói đến danh từ ‘ma quỉ’ là nghĩ đến những hành động quậy phá, do đó có lời quở trách như: ‘phá như quỉ!’ Và cũng từ những lời như vậy, trong suy nghĩ của nhiều người VN đã tưởng tượng ra hình dạng ma quỉ là một sinh vật hung dữ: đầu có hai cái sừng, miệng có lưỡi le dài, khè lửa, mặt mày bặm trợn, tay cầm chỉa ba kèm theo cái đuôi dài ngọ nguậy. Ôi nếu ma quỉ đến với con người trong hình dạng đó thì con người đã khiếp sợ mà chết hoặc không bao giờ tiếp xúc để bị nó cám dỗ.
Cảm ơn Chúa, qua Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết ‘ma quỉ’ có nguồn gốc là thiên sứ sáng láng được Đức Chúa Trời dựng nên để phục vụ trên Thiên đàng. Nhân vật mà chúng ta hay nói đến là Satan chính là một thiên sứ trưởng được Đức Chúa Trời dựng nên, nhưng vì lòng kiêu ngạo, một ngày kia muốn nhắc ngai của mình lên bằng Đức Chúa Trời đồng thời rủ thêm một số thiên sứ chống nghịch Đức Chúa Trời. Vì lòng kiêu ngạo đó, Đức Chúa Trời đã phạt đuổi vị thiên sứ trưởng nầy đó ra khỏi Thiên đàng chờ đợi kỳ phán xét chung thẩm của Đức Chúa Trời, từ đó, vị nầy trở thành Satan – Danh từ ‘satan’ có nghĩa là kẻ đối địch.

Với nguồn gốc như vậy, Kinh Thánh ghi lại nhiều lần ma quỉ đã đến với con người dưới những hình dạng trái ngược với hình dạng con người nghĩ về ma quỉ. Kinh Thánh cho chúng ta biết

·         Ma quỉ đã đến với tổ phụ loài người qua hình dạng của một ‘con rắn’ với những lời thân mật, đầy cảm thông, tôn cao con người, làm cho tổ phụ loài người đã mất cảnh giác quay lại nghi ngờ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa yêu thương để rồi phạm tội đi theo ý riêng, từ chối đi theo đường lối của Đức Chúa Trời khiến bị hình phạt đời nầy cũng như đời sau.

·         Kinh Thánh cũng ghi lại khi Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời vì yêu thương loài người đã đến thế gian bằng cách giáng sanh làm người bày tỏ cho loài người biết có một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, thì ma quỉ cũng biết chương trình của Chúa, nên khi Chúa Jêsus bắt đầu thi hành chức vụ trên đất, sau khi Chúa Jêsus kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày đêm, ma quỉ đã đến với Chúa Jêsus và nhắc Chúa Jêsus rằng Ngài là Đức Chúa Trời dù đang mang thân thể con người vẫn có quyền năng hóa đá thành bánh (nói theo người VN là cơm) ăn thay vì chịu đói. Khi bị Chúa Jêsus dùng Kinh Thánh thắng nó, ma quỉ liền xoay qua cách khác bằng cách khơi dậy lòng kiêu ngạo của thân xác con người mà Chúa Jêsus đang mang qua việc thách thức Chúa Jêsus nhảy từ nóc đền thờ xuống để chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời. Lần thứ hai nầy, Chúa Jêsus đã quở trách ma quỉ rằng nó không có quyền thử Chúa. Và lần thứ ba, ma quỉ đã chỉ cho Chúa Jêsus những cái đẹp của thế gian và hứa rằng sẽ cho Chúa Jêsus chỉ với điều kiện Chúa Jêsus phải quỳ thờ lạy nó không cần Ngài phải đi đường thập tự giá đau đớn – ma quỉ đã đóng vai một người ban cho con người những thuận lợi thế gian đổi lại chỉ thờ lạy nó. Rất tiếc loài người chúng ta đã thua nó, trong khi Chúa Jêsus đã thắng nó, quở trách nó, ra lịnh cho nó phải thờ phượng chỉ Đức Chúa Trời mà thôi.

·         Điều quan trọng là ma quỉ dùng đủ mọi cách để ngăn cản Chúa Jêsus chịu chết trên cây thập tự, vì nó biết rằng đó là chương trình của Đức Chúa Trời để cứu loài người ra khỏi quyền lực của nó. Ma quỉ đã dùng chính một môn đồ của Chúa Jêsus là ông Phierơ hay Phê-rô để can ngăn Chúa Jêsus đừng chết trên thập tự. Rồi khi Chúa Jêsus đang bị đóng đinh trên thập tự, ma quỉ đã dùng những người lãnh đạo tôn giáo thời đó cũng như hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa Jêsus, tất cả hiệp nhau mắng nhiếc Ngài, khiêu khích Chúa Jêsus xuống khỏi thập tự giá. Cảm ơn Chúa là Chúa Jêsus đã hoàn thành kế hoạch chịu chết đền tội cho toàn nhân loại, trong đó có Quý vị thính giả và chính tôi.

·         Đến khi chôn xác Chúa Jêsus trong mộ, ma quỉ dùng những kẻ thù nghịch của Chúa Jêsus niêm phong mộ chôn Chúa, sai lính canh gác chặt chẽ, quyết ngăn Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết. Cảm ơn Chúa, Chúa Jêsus đã đắc thắng tử thần, sống lại cách vinh quang để bảo đảm bất cứ ai tin Ngài cũng sẽ sống mặc dù đã chết rồi.
Đến đây, tôi muốn kể một truyện vui mà tôi tình cờ đọc được. Một người qua đời được lên Thiên đàng, đang lúc chờ đợi vào Thiên đàng, người nầy nhìn xuống Địa ngục thấy ở Địa ngục sao ma quỉ bầy nhiều trò vui quá, có nhiều cô gái đẹp, có nhiều rượu ngon, nhiều trò vui, do đó, người nầy từ chối vào Thiên đàng và xin Chúa cho xuống Địa ngục. Khi vào Địa ngục, người nầy không thấy vui vẻ mà toàn là những hình phạt đau khổ, khóc lóc, nghiến răng, bèn hỏi một người bên cạnh sao vừa rồi tôi ở trên Thiên đàng nhìn xuống Địa ngục nầy vui lắm mà? Câu trả lời cho người đó là: Chẳng qua chỉ quảng cáo thôi. Tiếc thay loài người chúng ta thường tin vào quảng cáo mà không chịu tin vào Chân lý yêu thương của Đức Chúa Trời.

·         Kinh Thánh cũng nói rõ là: Nào có lạ gì, chính quỉ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng (II Côr. 11:14), do đó, loài người chúng ta đã dễ dàng theo mưu kế của ma quỉ, đã hăng hái đứng trong đường tội nhân, sẵn sàng ngồi chung với kẻ nhạo báng chân lý của Đức Chúa Trời.

THỨ HAI: Công việc của ma quỉ là gì?

Vị thính giả của chúng tôi dù chưa tin Chúa cũng biết công việc của ma quỉ là tà thuật, là quái lạ, nghĩa là ma quỉ làm những điều chống nghịch lại Đức Chúa Trời, khác bình thường để ai đó mê muội sẽ lấy làm lạ mà theo nó. Kinh Thánh cho biết: ma quỉ sẽ có thể khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ… (Khải. 13:13).

Có một phụ nữ mua một căn nhà nhỏ bên bờ sông Tân Thuận thuộc quận 4. Ban đêm bà nằm ngủ thì thấy một cái bóng đen to hiện ra trên vách đòi bà phải đào cái bùa dưới giường bà ngủ đem lên thờ, nếu không bà sẽ bị bịnh. Bà không chịu. Mấy đêm sau, bà cũng thấy giống như vậy, nên bà đặt điều kiện nếu cái bóng đó linh thì hãy cho bà trúng số đề bà sẽ đào lên thờ. Quả nhiên, bà trúng số đề theo con số mà cái bóng đó cho, vì vậy, bà đào cái bùa đó lên và thờ, từ đó bà trở nên người xem bói và đoán số đề được nhiều người biết đến, nhờ đó bà sống khá sung túc. Mỗi khi chánh quyền địa phương đến giải tán thì cái bóng đó cho bà biết trước và bà tránh được. Một hôm bà nhận được thư của người con trai từ nước ngoài gởi về khuyên bà đến nhà thờ Tin Lành để tin Chúa Jêsus, bà thương con nên tìm đến nhà thờ nghe giảng Tin Lành và tin Chúa. Sau khi bà ăn năn tội và tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của bà, thì bà không còn xem bói và đoán số đề nữa. Sáng hôm sau, bà mang giỏ đứng trên vỉa hè chờ xe lam chỡ đi chợ, thay vì chiếc xe lam dừng lại cho bà đi thì ma quỉ làm cho chiếc xe lam đó chạy thẳng lên lề đường tông vào bà. Cảm ơn Chúa giữ gìn, bà chỉ bị gãy tay mà không mất mạng sống. Anh chị em trong Hội Thánh nghe tin đến thăm và bà đã thuật lại toàn bộ việc ma quỉ đã làm và thế nào Đức Chúa Trời đã giải cứu bà.

Điều thứ 3, MỤC ĐÍCH hành động của ma quỉ là gì?

Đúng như vị thính giả đã nói trong câu hỏi: ma quỉ cám dỗ người ta chống lại Đức Chúa Trời yêu thương.
Tôi lại muốn thuật một câu chuyện xảy ra ở nước ngoài. Có một người giàu không tin Chúa thuê một người giúp việc mà người giúp việc lại là người tin Chúa Jêsus. Người giúp việc thường làm chứng cho ông chủ của mình về Chúa Jêsus yêu thương chịu chết đền tội cho loài người và đã sống lại để bảo đảm người tin Ngài thoát khỏi quyền lực của ma quỉ. Ông chủ giàu có chế nhạo người giúp việc với câu nói đầy mai mỉa: Tao không tin Chúa Jêsus, tao giàu, sống khỏe; mầy tin Chúa Jêsus mầy nghèo, lại đi giúp việc cho tao. Người giúp việc không thể giải thích trước câu nói rất thực tế đó. Một hôm, ông chủ đi săn vịt trời, bảo người giúp việc đi theo. Một đàn vịt trời bay ngang qua, ông chủ nổ súng và một con vịt rơi xuống, ông chủ tiếp tục giương súng nhắm đàn vịt định bắn tiếp, nhưng bất ngờ người giúp việc chạy đến nắm lấy đầu súng săn kéo chỉ về hướng con vịt đã bị bắn chết. Ông chủ mắng người giúp việc: Sao mầy ngu vậy, con vịt chết đâu cần bắn. Bắn là bắn con còn đang sống. Người giúp việc sau lời xin lỗi vì sự vô phép của mình đã thưa với ông chủ rằng: “Ông chủ cho tôi giải thích tại sao ông không tin Chúa lại giàu và không bị hoạn nạn, còn tôi tin Chúa Jêsus lại nghèo và nhiều hoạn nạn. Vì ông chủ giống con vịt chết kia, ông chưa tin Chúa nên vẫn ở dưới quyền lực của ma quỉ do đó ma quỉ không cần bắn ông chủ; còn tôi tin Chúa Jêsus rồi, đã được Chúa cứu khỏi quyền lực ma quỉ, như con vịt sống, nên lúc nào ma quỉ cũng tấn công tôi khiến tôi thường bị hoạn nạn để tôi mất đức tin bỏ Chúa mà quay lại thờ lạy nó”.
Phải, mục đích của ma quỉ là muốn loài người là loài Chúa yêu thương nhất lìa xa Chúa. Kinh Thánh ghi lại công việc của ma quỉ từ buổi sáng thế là xúi giục loài người phạm tội chống nghịch với Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương – cho nên Quý vị thính giả hãy để ý xem mỗi khi Quý vị nghe giảng Tin Lành, nghe những lời Chúa khuyên mời Quý vị quay về thờ phượng Đức Chúa Trời, thì luôn luôn có tiếng nói của ma quỉ xui giục từ chối và chống lại – đó là tiếng nói của ma quỉ, xin Chúa cho Quý vị nhờ ơn Chúa thắng được tiếng nói của ma quỉ. Lời Chúa là Kinh Thánh dạy: Hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em – Gia-cơ 4:7.

ĐIỀU CUỐI CÙNG qua câu hỏi của vị thính giả là SỐ PHẬN CỦA MA QUỈ.

Cảm ơn Chúa ban cho loài người quyển Kinh Thánh là Lời Chúa, ngoài Kinh Thánh không có sách nào nói đến số phận của ma quỉ.
Như chúng ta đã nói, Kinh Thánh cho chúng ta biết nguồn gốc của ma quỉ nó vốn là một trong các thiên sứ trưởng do Đức Chúa Trời dựng nên để phục vụ Chúa trên Thiên đàng, nhưng vì kiêu ngạo muốn đưa mình lên bằng Đức Chúa Trời, nên Chúa đã phạt đuổi nó khỏi Thiên đàng vinh hiển, chỉ cho phép nó hoạt động trên không trung và trên đất. Rồi khi Chúa Jêsus tái lâm chặng thứ nhất nơi không trung, thì ma quỉ bị giới hạn chỉ còn hoạt động trên đất. Đến khi Chúa Jêsus tái lâm chặng thứ 2 trên đất, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Jêsus sẽ bắt ma quỉ giam vào vực sâu 1 ngàn năm. Sau hạn 1 ngàn năm, Chúa thả ma quỉ ra, thay vì nó kính sợ Chúa, thì Kinh Thánh cho biết ma quỉ sẽ đi dụ dỗ loài người trên đất, tiếc thay dù mới hưởng bao nhiêu phước hạnh bởi sự cai trị trực tiếp của Chúa Jêsus từ việc sống trường thọ, cây trái được kết quả, đất đai không còn bị rủa sã, vậy mà loài người vẫn nghe lời ma quỉ đi theo nó chống lại Đức Chúa Trời, đáng buồn là số người theo ma quỉ đông như cát bờ biển... Kinh Thánh phán: Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỉ là đứa dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời (Khải. 20:9-10).

Tôi xin được có vài lời với vị thính giả quan tâm đến số phận của ma quỉ. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có Kinh Thánh là Lời Chúa biết rõ số phận cuối cùng của ma quỉ là nó sẽ bị Chúa quăng vào Hồ lửa đời đời, nhưng không phải chỉ riêng ma quỉ bị quăng vào hổ lửa mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết những người không chịu ăn năn tội tiếp nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của mình, cứ từ chối tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục thờ lạy ma quỉ vì tin vào những tà thuật, những việc quái lạ của nó, cũng sẽ bị quăng vào hổ lửa như ma quỉ. Lời Chúa là Kinh Thánh phán: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng; đó là sự chết thứ hai (Khải. 21:8). Bởi đó, tôi thiết tha khuyên mời Bạn hãy dành thì giờ nầy quan tâm đến chính số phận của Bạn, Bạn đã ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của Bạn chưa hay Bạn vẫn còn thuộc dưới quyền lực ma quỉ? Bạn đừng để cuộc sống bình an giả tạo ngoài Chúa lừa dối mình – đó chẳng qua là ma quỉ lừa dối thôi, nó làm cho chúng ta nghĩ rằng đó là phước trong khi thực chất là bình an giả tạo. Bạn ơi, hãy phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỉ, nó sẽ lánh xa anh chị em. Hãy làm con của Chúa, đừng làm nô lệ của ma quỉ.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn