21:29 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 21: Người ác ở đời thường làm hại người thiện; Đức Chúa Trời là Đấng Công bình, sao không giết hết người ác để báo thù cho người thiện.

Thứ năm - 28/01/2016 23:00
Câu Hỏi 21: Người ác ở đời thường làm hại người thiện; Đức Chúa Trời là Đấng Công bình, sao không giết hết người ác để báo thù cho người thiện.

Câu Hỏi 21: Người ác ở đời thường làm hại người thiện; Đức Chúa Trời là Đấng Công bình, sao không giết hết người ác để báo thù cho người thiện.

Trước hết tôi xin đính chính điều mà Vị Thính giả đã nêu ra trong câu hỏi: Đức Chúa Trời là công bình sao không giết hết người ác… Đức Chúa Trời không GIẾT NGƯỜI, dù đó là người ác, Đức Chúa Trời chỉ phạt kẻ ác,
Trước hết tôi xin đính chính điều mà Vị Thính giả đã nêu ra trong câu hỏi: Đức Chúa Trời là công bình sao không giết hết người ác… Đức Chúa Trời không GIẾT NGƯỜI, dù đó là người ác, Đức Chúa Trời chỉ phạt kẻ ác,
Có hai lý do để khẳng định Đức Chúa Trời không GIẾT NGƯỜI:

LÝ DO THỨ NHẤT khẳng định Chúa không giết người: vì Chúa đã ban Giới Răn của Ngài là Ngươi chớ giết người (Xuất. 20:13), nghĩa là Chúa cấm giết người. Chúa không làm trái với Luật mà Ngài đã ban cho loài người.

LÝ DO THỨ HAI để khẳng định Chúa không giết người, vì con người là đối tượng Chúa dựng nên để Chúa yêu thương, con người là loài thọ tạo được Chúa dựng nên theo hình và tượng của Chúa, con người là loài hưởng nhận sự sống của chính Chúa ban cho. Kinh Thánh làm chứng rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16).
Tại sao Đức Chúa Trời phạt kẻ ác?
1.      Lý do thứ nhất khiến Đức Chúa Trời phải phạt kẻ ác: là vì như vị Thính giả đã nói trong câu hỏi: vì Đức Chúa Trời thật là Đấng Công bình, nghĩa là Chúa sẽ phạt kẻ ác và Chúa sẽ thưởng người thiện.
Đây là điều mà ngay cả những người chưa tin Chúa cũng nhìn nhận Đức Chúa Trời phạt kẻ ác thưởng cho người thiện là chắc chắn qua những câu nói như: Trời cao có mắt, chạy Trời không khỏi nắng, Lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhơn…
Rất nhiều lần qua Kinh Thánh, Chúa luôn kêu gọi loài người chúng ta phải sống thánh thiện, vì Chúa là Thánh Ngài ghét tội lỗi. Chúa phán: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh (Lêv. 19:2). Chúa phán về bản tánh ghét tội lỗi của Ngài dù Chúa là Đấng yêu thương: Đức Chúa Trời đi ngang mặt Môi-se, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhơn tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời” (Xuất. 34:6-7).

2.      Lý do thứ hai khiến Đức Chúa Trời phải phạt kẻ ác: là để ngăn con người phạm tội.
Như vị thính giả đã nêu ra trong câu hỏi, trên đất có những người ác nhưng cũng có những người thiện. Đúng như vậy, dù Kinh Thánh đã phán rõ ràng: chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rôma 3:10, 23), nhất là chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà chính Chúa Jêsus đã phán: Tội ác thêm nhiều (Math. 24:12), vẫn còn những người yêu mến Chúa trên đất cũng như những người mong ước sống cuộc đời thiện lành mà trong lương tâm người đó, trong tiềm thức người đó còn đọng lại chất liệu đạo đức mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người, như câu nói: Nhân chi sơ tính bổn thiện vậy.
Do đó, nếu kẻ làm ác không bị Đức Chúa Trời phạt thì những kẻ ác đó sẽ cứ tiếp tục phạm tội mà không sợ gì cả, rồi những người lành thiện nhìn vào kẻ ác không bị phạt cũng sẽ làm ác, cả thế giới loài người chỉ là ác. Cảm ơn Chúa cho dù nhiều người không biết Đức Chúa Trời, không tin Chúa, nhưng ai cũng cảm nhận rằng làm ác thì sẽ bị trời phạt, đến nỗi người VN chúng ta có câu: Trời trả báo, coi chừng Trời phạt,…Ngay người làm ác cũng tự e dè khi làm ác vì họ cũng có nỗi sợ hãi khi muốn làm ác. Chính nhờ ý thức dù loài người không biết để phạt, nhưng Trời biết Trời phạt đã khiến kẻ ác không quá đà, phải dè chừng và cũng để an ủi khích lệ những người muốn sống lành sống thiện.
Điều thứ hai chúng ta cần nói đến là Đức Chúa Trời phạt kẻ ác như thế nào?
Cảm ơn Chúa cho vị thính giả đã có lòng thiện lành nên mới nôn nóng muốn Đức Chúa Trời phạt kẻ ác. Qua Kinh Thánh chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ phạt kẻ ác và Ngài sẽ phạt kẻ ác bằng hai phương diện: Phạt trong đời nầy và phạt đời sau.

Đức Chúa Trời phạt kẻ ác ở đời sau bằng hình phạt nơi địa ngục hay hồ lửa đời đời là việc chúng ta không cần bàn đến, vì dù tin hay không tin Chúa, ai cũng nhìn nhận quả thật có hình phạt đời sau. Kinh Thánh cho chúng ta biết hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ ác ngay trong đời nầy:

1.      Hình phạt thứ nhất: Kẻ ác sẽ không còn được liên lạc với Đức Chúa Trời, Kinh Thánh gọi đó là sự chết tâm linh.
Kinh Thánh ghi lại câu chuyện tổ phụ loài người chúng ta là A-đam và Ê-va vì không vâng lời Chúa, nghe lời ma quỉ đi theo đường lối riêng của mình, Đức Chúa Trời kể là phạm tội với Chúa, ngay lúc đó, tổ phụ loài người chúng ta không còn được liên hệ trực tiếp với Đức Chúa Trời nữa. Hình ảnh minh họa là loài người bị đuổi Vườn Ê-đen phước hạnh, kể từ đó loài người chúng ta là dòng dõi A-đam và Ê-va cũng bị ảnh hưởng không còn là con cái Đức Chúa Trời nữa. Bằng cớ là chúng ta trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời nếu không muốn nói là loài người chúng ta thường tìm cách chống lại Chúa, khước từ lời mời gọi của Chúa mỗi khi nghe nói về Đức Chúa Trời, dù miệng chúng ta lúc nào cũng nói: Trời mưa, Trời nắng, Trời gió…

2.      Hình phạt thứ hai: là kẻ ác phải chết thể xác như Kinh Thánh đã khẳng định: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Hêb. 9:27).
Kinh Thánh và cũng chỉ có Kinh Thánh cho chúng ta biết nguyên nhận mà loài người chúng ta phải chết thể xác nầy là vì tội lỗi của tổ phụ loài người chúng ta là A-đam và Ê-va khước từ đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Từ đó mọi người đều phải chết một lần từ vua, quan cho đến chí dân, vua Đa-vít gọi sự chết là con đường chung của cả thế gian (II Vua 2:1-2). Cho nên khi quý vị thính giả thấy sự chết của một người thì hãy nhớ rằng đó là hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho loài người tội lỗi.

3.      Hình phạt thứ ba: mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ ác là cuộc sống lao khổ trên đất.
Kinh Thánh ghi lại hình phạt khi tổ phụ loài người chúng ta sau khi phạm tội cùng Đức Chúa Trời như sau: Đức Chúa Trời phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi (Sáng. 3:16-19).
Tôi tin rằng tất cả chúng ta ai cũng đã trải qua kiếp người nhọc nhằn lao khổ, nếm trải hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho loài người tội lỗi, chưa kể bất an trong tâm hồn con người, những khoảng trống trong tâm hồn không có gì bù đấp được, dù người đó ở trong hoàn cảnh thuận lợi thế nào. Có khi chúng ta nhìn bề ngoài cuộc sống của một người giàu có hoặc quyền thế, chúng ta nghĩ rằng người đó không bị Đức Chúa Trời phạt.
Kinh Thánh ghi lại ngay cả những Hoàng đế của những quốc gia giàu có, hùng mạnh một thời nổi tiếng trên thế giới như vua Ai Cập vào hơn 3.000 ngàn trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, hay Hoàng đế Nê-bu-cát-nết-sa của Đế quốc Ba-by-lôn từng làm điên đảo thế giới Trung Đông vào năm 606 TC, họ đầy lo lắng cho đến chừng họ nhìn biết quả thật có một Đức Chúa Trời trên đất. Lúc Chúa Jêsus giáng sanh, vua Hê-rốt đang cai trị nước Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ được cả một Đế quốc La Mã hùng mạnh yễm trợ cũng bối rối, lo sợ, trở nên kẻ giết người cách điên loạn.
Kinh Thánh cũng ghi lại khi Chúa Jêsus còn trên đất, một người tên Ni-cô-đem giữ đạo cổ truyền nghiêm ngặt, lại có quyền thế, có học thức, nhưng lòng không bình an nên đã tìm đến với Chúa Jêsus. Kinh Thánh cũng ghi lại có một người trai trẻ là một luật sư giàu có, tự nhận mình giữ trọn các luật lệ tôn giáo của mình, nhưng lòng đầy lo lắng vì biết mình không có một cuộc sống thỏa lòng trên đất cũng như không có hi vọng vĩnh phúc tương lai, vị luật sư trẻ giàu có nầy phải tìm đến hỏi Chúa Jêsus rằng: Tôi phải làm chi để được sự sống đời đời?
Vấn đề mà vị Thính giả nôn nóng là tại sao Đức Chúa Trời không phạt kẻ ác ngay. Như tôi đã trình bày thì rõ ràng Đức Chúa Trời đã phạt kẻ ác, còn việc vị thính giả cũng như đa phần người có lòng đạo đức, thiện lành, hay nghĩ đến là muốn Đức Chúa Trời hành hại kẻ ác liền như phạt họ bị tai nạn hoặc chết sớm chết yểu, kiểu như nhiều người VN bình dân thấy ai đó độc ác quá, mỗi lần trời mưa sấm sét, thường nghiến răng trợn mắt thốt lên: Trới đánh nó đi!
Cảm ơn Chúa, một lần nữa qua Kinh Thánh và cũng chỉ qua Kinh Thánh chúng ta mới có câu giải đáp thỏa đáng lý do Đức Chúa Trời chưa phạt kẻ ác trên đất nầy như những người đạo đức mong muốn:

1.      Lý do thứ nhất là Đức Chúa Trời muốn kẻ ác ăn năn để họ được cứu:
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là công bình nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời cũng là Đấng yêu thương không muốn một người nào chết mất nhưng muốn mọi người ăn năn để được cứu, dù người đó chối bỏ Ngài, khước từ tình yêu thương của Ngài. Giống như người cha nhân từ lúc nào cũng sẵn lòng tha thứ cho đứa con hoang đàng khi nó biết ăn năn quay về.
Kinh Thánh làm chứng rằng ngay khi loài người chúng ta phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã hứa ban cho nhân loại một Đấng Cứu Tinh, và mặc dù loài người chúng ta cứ tìm mọi cách riêng từ chối sự tha thứ của Chúa, Kinh Thánh phán: Đức Chúa Trời đã dùng nhiều lần nhiều cách qua lương tâm, qua luật pháp, qua các vị tiên tri, cuối cùng chính Ngài gác lại Thiên đàng giáng sanh làm người là Chúa Jêsus, ở giữa loài người, cảm thông với con người và tình nguyện chịu chết trên thập tự giá đền tội cho loài người, rồi Chúa Jêsus đã sống lại để chứng minh cho người tin Ngài rằng: Ngài là Đức Chúa Trời ngay cả sự chết cũng không thắng được Ngài để bảo đảm cho người tin Ngài sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Chúa Jêsus cứ kêu gọi mọi người ăn năn tội tin Ngài đã chết thay cho họ để họ được tha tội hầu không bị Đức Chúa Trời phạt đời nầy cũng như bị phạt đời sau đời đời.

2.      Lý do thứ hai mà Đức Chúa Trời chưa phạt kẻ ác vì Chúa muốn dùng kẻ ác để dạy người thiện:
Kinh Thánh làm chứng rằng: “Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài, đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa” (Châm. 16:4). Bằng cớ là Đức Chúa Trời đã dùng Đế quốc Ba-by-lôn để phạt dân Y-sơ-ra-ên của Chúa 70 năm lưu đày, vì dân Y-sơ-ra-ên là dân được yêu thương, nhưng họ cứng cổ không vâng theo lời Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng sự bắt bớ giam cầm, thậm chí cho phép nhiều người tin Chúa bị giết để khiến cho Hội Thánh của Chúa tan lạc hầu cho người tin Chúa có cơ hội làm trọn sứ mạng Chúa giao là rao truyền Tin Lành cứu rỗi yêu thương của Chúa cho mọi người ăn năn tội quay về tin Chúa Jêsus mà được cứu rỗi, trong đó có Quý Vị Thính giả chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội Thánh BTPH tại Virginia.
Riêng người VN chúng ta, trước năm 1975 vì rất nhiều nguyên nhân đã không chịu tin Chúa Jêsus, nên Chúa đã dùng biến cố 1975 khiến người VN chúng ta theo làn sóng thuyền nhân, chương trình HO, nghe và tin Chúa rất nhiều. Chỉ tiếc là sau khi được tạm sống yên ở hải ngoại đã vội quên ơn Chúa.

Sau cùng tôi muốn được nhắc lại một điều quan trọng mà chúng ta đã nghe Kinh Thánh nói đến trong một chương trình Con Đường Vĩnh Phúc trước đây là Ai là người Ác? Ai là Người Thiện. Trong quan niệm của loài người chúng ta thì người Ác là người phạm một tội gì đó như giết người, cướp của, thề gian, thất tín, v.v… Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, thì người Ác là người không đi theo lời Chúa dạy, nghĩa là không thờ phượng Chúa, không ăn năn tội và không tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Trường hợp như A-đam và Ê-va tổ phụ loài người chúng ta rõ ràng chỉ là không vâng lời Chúa, cả A-đam và Ê-va không hề làm điều Ác theo quan niệm của người chưa tin Chúa.

Kinh Thánh phán: Ai tin Chúa Jêsus thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Chúa Jêsus chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó, như vậy người không chịu tin Chúa Jêsus là người Ác trước mặt Đức Chúa Trời vẫn bị cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên. Kinh Thánh phán: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai (Khải. 21:8), rõ ràng người Ác là những kẻ giết người, dâm loạn, phù phép, nhưng cũng là những người hèn nhát không dám tin Chúa Jêsus, kẻ chẳng tin hay vô tín là người biết rõ Chúa Jêsus nhưng không tin, kẻ thờ thần tượng, kẻ nói dối, tất cả cũng là Ác trước mặt Đức Chúa Trời và số phận của họ là bị Đức Chúa Trời phạt - phạt đời nầy cũng như phạt đời sau nơi hồ lửa có diêm cháy bừng bừng.

Tôi cầu xin Chúa ban cho vị thính giả và tất cả Quý Vị Thính giả đã theo dõi chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của HTBTPH nầy sớm ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình để được kể là người thiện, không bị Đức Chúa Trời hình phạt đời nầy và cũng không bị Đức Chúa Trời hình phạt đời sau. Muốn Thật Hết Lòng!
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn