21:28 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 25: Kinh Thánh có đề cập gì đến ngày Lễ Phụ thân?

Thứ năm - 28/01/2016 23:20
Câu Hỏi 25: Kinh Thánh có đề cập gì đến ngày Lễ Phụ thân?

Câu Hỏi 25: Kinh Thánh có đề cập gì đến ngày Lễ Phụ thân?

Kính thưa Quý Vị Thính Giả, nhân ngày Lễ Phụ thân, hay Lễ cha, là ngày dành cho con cái nhớ công ơn của Người Cha, tôi xin thưa chuyện cùng Quý Vị vị Người Cha.
Kính thưa Quý Vị Thính Giả, nhân ngày Lễ Phụ thân, hay Lễ cha, là ngày dành cho con cái nhớ công ơn của Người Cha, tôi xin thưa chuyện cùng Quý Vị vị Người Cha.

I/. ĐẶC TÁNH CỦA NGƯỜI CHA: 

Tháng trước đây chúng ta đã có một Lễ Mẫu Thân (Mother's Day) với những lời yêu thương dành cho Người Mẹ. Nói cách khác, nói yêu thương là phải nói đến người Mẹ.
Thế thì câu hỏi đặt ra là Người Cha có yêu thương con không? Phải đặt câu hỏi nầy, vì ngày nay đa số người trẻ thường nghĩ rằng: cha không thương con hoặc không thương con bằng mẹ. Thật sự, nếu có một cuộc phỏng vấn trong giờ nầy với những Người Cha, chắc chắn tất cả Người Cha đều nhìn nhận Cha Nào Cũng Thương Con.
Tuy nhiên, do đặc tánh của Người Cha là:

·         Người Cha hay la rầy con, nên các con nghĩ rằng Cha ít thương con, nếu không muốn nói là không thương con.
·         Người Cha ít dành thì giờ trò chuyện với con cái, có thể là vì bận rộn lo sinh kế trong gia đình, hoặc tại bản tánh của Người Đàn ông là thường quan tâm bên ngoài xã hội hơn là quan tâm trong gia đình.
·         Cũng có thể do cách nói chuyện của Người Cha ít biểu lộ tình cảm, thường khô khan, đôi khi cộc cằn: mày sửa cái xe cho tao … hoặc: mày đi mua cái nầy …
Kinh Thánh làm chứng rằng Người cha cũng yêu thương con cái:
·         Chúa Jêsus phán: Trong các người có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các người vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các người ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao! (Math. 7:9-11). Chúa Jêsus đã cho thấy Người Cha yêu thương con cái lúc nào cũng cho con những vật tốt, những điều mà con cần.
·         Chúa Jêsus cũng thuật một câu chuyện rất nổi tiếng được nhiều người biết đến. Thí dụ nói về một Người Cha có hai đứa con; Một đứa thì ăn chơi hoang đàng, phá gia tài, nhưng khi nó biết ăn năn quay về, thì Người Cha sẵn lòng tha thứ, ban lại cho nó địa vị là con; Một đứa thì siêng năng làm lụng giúp đỡ cha, nhưng lòng thì nghĩ cha không yêu thương mình, chỉ thương thằng út, Người Cha lại phải giải thích, năn nỉ.

Chúa Jêsus Christ thuật thí dụ nầy để xác chứng rằng người cha nào cũng yêu thương con và yêu thương cả hai đứa con.
Đặc biệt hơn nữa, (Hêbơrơ 12:4-9), Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết đặc tánh của Người Cha yêu thương con qua hành động:
·         Lại Chúa phán: lại đã quên lại khuyên anh em như khuyên con, rắng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Người Cha yêu thương con bằng cách sửa phạt con - hãy để ý là Lời Chúa không dùng chữ ‘hình phạt’, mà dùng chữ ‘sửa phạt’, nghĩa là Người Cha có phạt nhưng chỉ với mục đích là sửa chữa những lỗi lầm của con.
·         Lại Chúa phán: Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Người Cha sửa phạt con là vì yêu thương con.
·         Kinh Thánh cũng xác nhận: Ví bằng anh chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Những nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. Người Cha sửa phạt con là bằng cớ chứng minh đó là con ruột thịt của mình.
Người Việt-nam chúng ta cũng có một câu giống như vậy: ‘Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi’.
Tuy nhiên có một lẽ thật kỳ diệu mà Kinh Thánh và Lịch sử thế giới chứng minh là:
·         Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, đang lúc chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Jêsus Christ vì chúng ta chịu chết (Rôma 5:8)
·         Êsai 53:5-6, Người - là Chúa Jêsus Christ - đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
·         Philíp 2:6-8, Kinh Thánh phán: Chúa Jêsus Christ đã gác lại địa vị là Đức Chúa Trời để hạ mình xuống làm người, thậm chí là chết trên thập tự giá, để chịu hình phạt thay cho chúng ta.
Nghĩa là thay vì đổ hình phạt trên loài người tội lỗi, Chúa Jêsus Christ đã lấy thân Ngài chịu hình phạt thay cho chúng ta:
·         Thay cho những tư tưởng, những suy nghĩ xấu xa trong đầu chúng ta, thì Chúa Jêsus chịu đội mão gai, chịu người đánh trên đầu Ngài.
·         Thay cho những lời nói tội lỗi, dối trá, những lời chối bỏ Đức Chúa Trời, thì Chúa Jêsus chịu cho người ta vả má Ngài
·         Thay cho bàn tay, đôi chân của chúng ta làm tội lỗi, chạy đến tội lỗi, thì Chúa Jêsus chịu đóng đinh nơi tay, nơi chân của Ngài.
·         Thay cho những ác tưởng từ lòng của chúng ta, Chúa Jêsus đã chịu giáo đâm hông Ngài, huyết đổ ra.
·         Một lẽ thật kỳ diệu hơn nữa là Người cha phần xác của chúng ta dù có yêu thương chúng ta đến đâu cũng chỉ trăm năm trên đất là cùng, còn Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài đã sống lại từ kẻ chết sau ba ngày nằm trong mồ mả, và sống đời đời để làm Cha đời đời của người tin Ngài, luôn ở cùng người tin Ngài, bảo vệ, an ủi, lo liệu mọi nhu cần cho người đó.
Như trong Lễ Mẫu Thân chúng ta đã nhắc một câu nói: Vì Thượng đế muốn chứng minh Ngài ở khắp mọi nơi, nên đã dựng nên người mẹ; thì với Người Cha cũng vậy, Kinh Thánh dạy cũng mang một ý nghĩa tương tự, nhưng với Người Mẹ, Đức Chúa Trời chứng minh Ngài là Đấng yêu thương, thì với Người Cha, Đức Chúa Trời chứng minh cho loài người biết Ngài là Đấng Công Bình có thưởng có phạt.

Nhiều lần Kinh Thánh đã nhắc đến Đức Công Bình nầy của Đức Chúa Trời:
·         (Giăng 3:16), Chúa phán: hầu cho hễ ai tin Con ấy - Chúa Jêsus Christ - không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Một người tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của đời sống họ, thì người ấy sẽ không bị hình phạt đau đớn nơi địa ngục, nhưng được sự sống bình an thỏa lòng trong hiện tại và tương lai ở nơi Thiên đàng vinh hiển.
·          (Giăng 3:36), Ai tin Chúa Jêsus thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Chúa Jêsus, thì chăng thấy sự sống đâu, những cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Hôm nay nhân dịp Lễ Phụ Thân, Chúa cho chúng ta có cơ hội hiểu được Sự Công Bình của Chúa, hiểu được Chúa đã gánh tất cả hình phạt thay cho chúng ta rồi, tôi thiết tha mời gọi Quý Vị hãy như người con đứng lên quay về với Đức Chúa Trời là Cha Yêu thương chúng ta.  Chúa Jêsus Christ đã gánh hết thảy hình phạt cho chúng ta, mà chúng ta còn từ chối tiếp nhận Chúa thì sẽ không còn của lễ nào chuộc tội chúng ta. Chúa Jêsus Christ phán: Nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất (Luca 13:3, 5)

II/.  TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI CHA:

Đọc những câu Kinh Thánh, chúng ta thấy Đạo của Chúa thật gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta. Để bày tỏ cho loài người chúng ta biết tấm lòng của Người Cha, Chúa đã so sánh người cha phần xác với chính Chúa là Cha thiêng liêng của chúng ta qua hai điều con cái có liên hệ với Người Cha.


1. Liên hệ Sự Sống: Hêb. 12:9
 
Tại sao Người Cha lại yêu thương con của mình HƠN những đứa con của người khác, dù con của mình không bằng những đứa khác về mọi mặt?
Câu trả lời sẽ là: Vì đó là con do mình sinh ra, từ sự sống của Người cha mà ra.
·         Nói theo ngôn ngữ Việt-nam chúng ta là: là máu mủ của mình.
·         Nói theo khoa học hiện đại: đứa con là bản sao của người Cha.
·         Nói theo tục ngữ Việt-nam là: Cha nào Con nấy.
Và trong Kinh Thánh, Chúa so sánh: Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sự thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chăng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.
Quả thật Đức Chúa Trời Tạo Hóa có liên hệ Sự Sống với loài người chúng ta. Kinh Thánh làm chứng:
·         Sáng. 1:26-27, Đức Chúa Trời Tạo Hóa dựng nên loài người theo hình và tượng của Ngài.
·         Sáng. 2:7, Đức Chúa Trời Tạo Hóa còn hà sanh khí vào con người, nghĩa là truyền Sự Sống của chính Chúa cho con người.
Và sau khi tổ phụ loài người chúng ta chối bỏ Đức Chúa Trời, nghĩa là loài người phạm tội, đánh mất Sự Sống, Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương đã đến thế gian là Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho loài người bằng cách hi sinh sự sống của Chúa trên thập tự giá đổ huyết chuộc tội cho con người. Sau ba ngày nằm trong mồ mả, Chúa Jêsus đã sống lại và sống đời đời để bảo đảm sự sống mà Chúa ban cho chúng ta là Sự sống vĩnh cửu như Chúa Jêsus đã phán: Ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật.
Vì lý do loài người chúng ta có liên hệ sự sống với Chúa là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, nên Đức Chúa Trời đã dùng nhiều lần nhiều cách để kêu gọi chúng ta quay về với Chúa hầu cho không bị hư mất mà được sự sống đời đời.


2. Vì ích cho chúng ta:
 
Thật sự trong cuộc sống của đời người có rất nhiều nhọc nhằn đau khổ, chắc chắn có nhiều người trong chúng ta nhiều lần đã tự hỏi: Tại sao tôi lại phải khổ như thế nầy? Đôi lúc chúng ta cất tiếng oán Trời trách Chúa.
Quý vị hãy nghe Chúa trả lời thắc mắc đó qua Kinh Thánh (Hêb. 12:10), ‘nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài’.
Có 3 điều trong câu trả lời của Chúa về những đau khổ của chúng ta và của thế giới:
·         Thứ nhất: Chúa cho phép những đau khổ, những hoạn nạn đó xảy ra là vì ÍCH LỢI CHO CHÚNG TA, không phải làm hại chúng ta.
Quý vị hãy suy nghĩ xem nếu không có những đau khổ, hoạn nạn thì làm sao Quý Vị có thể bằng lòng hạ mình nghe giảng Tin Lành để được cứu?
·         Thứ hai: Đức Chúa Trời cho phép những đau khổ, những hoạn nạn xảy ra cho chúng ta là để SỬA PHẠT chúng ta, không phải ‘Hình Phạt’, như Người Cha vì yêu thương con mà sửa phạt không phải như đối với kẻ thù.
·         Thứ ba: Kinh Thánh làm chứng rằng những đau khổ, những hoạn nạn, những sự sửa phạt của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta là để chúng ta ĐƯỢC DỰ PHẦN TRONG SỰ THÁNH KHIẾT NGÀI.

Hãy xem Nước Mỹ, nhờ xảy ra biến cố 911, người Mỹ đã biết tỉnh thức cầu nguyện cho nước Mỹ được God bless America và đoàn kết lại. Nhờ thảm họa Katrina, người Mỹ biết Đức Chúa Trời hằng sống và Ngài đã phạt dân thành phễ New Orlean Tiểu Bang Louisiana.
Và một lần nữa Quý Vị hãy nghe Chúa so sánh: Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?

Với bao Yêu thương rõ ràng qua hình ảnh của một Người cha phần xác, Đức Chúa Trời lúc nào cũng muốn chúng ta nhìn thấy Người cha phần xác để thấy được Vị Cha thiêng liêng trên Trời:
·         Lúc nào Chúa cũng yêu thương chúng ta, ngay cả lúc phải sửa phạt chúng ta.
·         Lúc nào Chúa cũng không muốn một người nào trong loài người chúng ta chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn để cứu, được sự sống.
·         Lúc nào Chúa cũng muốn loài người được thoát khỏi tội lỗi, được dự phần trong sự thánh khiết với Ngài.
Vậy thì thái độ của chúng ta như thế nào?
·         Chúa muốn chúng ta mạnh dạn, vui mừng nhận lời kêu gọi của Chúa, đừng đi lạc nữa.
·         Chúa muốn loài người chúng ta được thấy Chúa để sống đời sống thánh khiết được tha tội, được làm con của Chúa.

Có người nói: Cơ hội là người khách khó tánh, đi rồi không trở lại, Hôm nay chúng ta nghĩ rằng quá sớm để quay lại với Đức Chúa Trời là Cha, nhưng ngày mai e rằng quá trễ. Xin Chúa cảm động Quý Vị không phải quay vị với một tôn giáo, nhưng là người con quay vị với Vị Cha yêu thương là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, vâng lời Chúa dạy ăn năn tội bao nhiêu năm không thễ phượng Chúa và nhận lấy công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus cho chính mình để tội được tha, đời sống được bình an vui thỏa vì được làm con của Đức Chúa Trời và tương lai được bước đi trên Con Đường Vĩnh Phúc về Thiên đàng vinh hiển.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn