19:43 EDT Thứ bảy, 24/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 28: Thưa Mục sư! Tôi là một tín hữu Tin Lành mới, muốn học Kinh thánh qua các chương trình, và qua địa chỉ của ông. Kính nhờ ông giải đáp vài thắc mắc nhỏ mà tôi thấy trong đời sống và học, song chưa hiểu hết được.

Thứ năm - 28/01/2016 23:34
Câu Hỏi 28: Thưa Mục sư! Tôi là một tín hữu Tin Lành mới, muốn học Kinh thánh qua các chương trình, và qua địa chỉ của ông. Kính nhờ ông giải đáp vài thắc mắc nhỏ mà tôi thấy trong đời sống và học, song chưa hiểu hết được.

Câu Hỏi 28: Thưa Mục sư! Tôi là một tín hữu Tin Lành mới, muốn học Kinh thánh qua các chương trình, và qua địa chỉ của ông. Kính nhờ ông giải đáp vài thắc mắc nhỏ mà tôi thấy trong đời sống và học, song chưa hiểu hết được.

Cảm ơn Chúa cho Bạn Thính Giả có lòng học hỏi Lời Chúa, đồng thời cũng đưa ra những câu hỏi thực tế mà một người tin Chúa thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa cho Bạn Thính Giả nhận được lời hứa của Chúa dành cho người yêu mến Lời Chúa
1/ Khi Chúa sai các môn đồ đi ra, Chúa khuyên rằng hãy khôn ngoan như rắn, đơn sơ như bồ câu - Con rắn là biểu tượng xấu, nhưng tại sao môn đồ lại quỷ quyệt như con rắn
2/ Chúa bảo đừng cho chó đồ thánh, đừng quăng hột trai trước mặt heo... - Chó và heo ở đây chỉ về hạng người nào
3/ Hiện nay thanh niên xin việc làm nếu ghi trong lý lịch tôn giáo là Tin Lành thì không được nhận (sẽ thất nghiệp), còn nếu muốn có việc làm thì phải ghi mục tôn giáo là: Không. Vậy có phải là chối Chúa không? Kinh Thánh có nơi nào có trường hợp tương tự như thế nầy không.
4/ Thanh niên HT của tôi có 10 nam nhưng đến 30 nữ,cứ cho là 10 nam kết hôn với 10 nữ,vậy còn lại 20 người nữ nầy sẽ như thế nào trong hôn nhân, theo tôi có 2 cách chọn:
- a/ Lấy người ngoại, rồi sau đó dắt đem về với Chúa (trường hợp nầy vẫn có số rất ít nhưng cũng không thành công, sau đó rồi cũng sa vào thờ lạy hình tượng )
- b/ Ở giá suốt đời .
Xin ông cho cách giải quyết thực tế và hiệu quả nhất, vì hiện nay là nan đề của nhiều HT.
Tôi kính mong dành chút thời giờ giải đáp dùm để đời sống tin kính Chúa của tôi ngày càng vững mạnh. Kính chúc ông sức khỏe và bình an.
Một tín đồ.

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn Thính Giả có lòng học hỏi Lời Chúa, đồng thời cũng đưa ra những câu hỏi thực tế mà một người tin Chúa thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa cho Bạn Thính Giả nhận được lời hứa của Chúa dành cho người yêu mến Lời Chúa đã ghi trong sách Giô-suê 1:8, nghĩa là ‘may mắn và được phước’.
Về những câu hỏi của Bạn Thính Giả, Kinh Thánh là Lời Chúa giải thích như sau:

CÂU HỎI THỨ NHẤT: Khi Chúa sai các môn đồ đi ra, Chúa khuyên rằng hãy khôn ngoan như rắn, đơn sơ như bồ câu - Con rắn là biểu tượng xấu, nhưng tại sao môn đồ lại quỷ quyệt như con rắn.
Trước hết tôi xin nói lại cho đúng Lời của Chúa đã dạy, Chúa dạy người tin Chúa phải khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu, Chúa không dạy ‘quỷ quyệt’ như rắn.

Về biểu tượng của con rắn, người học Kinh Thánh không áp dụng nguyên tắc cứng nhắc chỉ có một ý. Trong Kinh Thánh, ‘con rắn’ được dùng làm biểu tượng là quỷ quyệt, nhưng con rắn cũng được dùng làm biểu tượng tốt như trong sách Tin Lành Giăng 3:14, Chúa Jêsus phán: Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Chúa Jêsus đã nhắc đến câu chuyện trong lúc dân Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng phản loạn với Đức Chúa Trời bị Chúa sai rắn độc trong đồng vắng cắn chết nhiều người, khi dân Chúa ăn năn, Chúa sai Môi-se làm một con rắn bằng đồng treo lên một cây sào, hễ ai bị rắn độc cắn bằng lòng lấy đức tin nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Và Chúa Jêsus xác nhận ‘con rắn bị treo’ làm biểu tượng về Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, hễ ai tin sự chết chuộc tội của Ngài, người đó được Chúa tha tội, được Chúa ban sự sống đời đời. Quý vị Thính giả có thể thấy biểu tượng con rắn quý báu nầy được giới y khoa ngày nay dùng với hình con rắn quấn quanh chiếc ly.

Trong Kinh Thánh còn những biểu tượng khác có khi áp dụng xấu, có khi áp dụng tốt, như hình ảnh của con sư tử, có khi sư tử được dùng làm biểu tượng về Chúa Jêsus là vua của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng cũng có khi được dùng làm biểu tượng về ma quỉ đang gầm thét muốn bắt lấy chiên của Chúa, như trong thư I Phierơ 5:8.

Trong trường hợp Chúa Jêsus dạy người tin Chúa khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu, là vì Chúa sai người tin Chúa vào đời, sống giữa đời nầy để rao giảng Tin Lành đem sự cứu rỗi cho những người chưa biết Chúa, Chúa phán: Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu, rõ ràng Chúa không dạy quỷ quyệt nhưng Chúa dạy phải khôn ngoan và khéo léo, vì người tin Chúa là người khôn ngoan như Kinh Thánh xác nhận: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng (Châm. 9:10). Kinh Thánh cũng dạy người tin Chúa: Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan… Vậy chớ nên như kẻ dại dột (Êph. 5:15, 16).

Thí dụ như lời Chúa dạy trong I Côr. 10:23, người tin Chúa được tự do trong cuộc sống, nhưng người tin Chúa được Chúa ban cho khôn ngoan để biết điều nào ích lợi cho mình và điều ích lợi cho mình cũng phải làm gương tốt. Có những điều ích lợi cho mình nhưng không làm gương tốt cho Hội Thánh, cho người chưa tin, không làm vinh hiển Chúa, thì người tin Chúa không làm. Điều quan trọng là dù khôn khéo, nhưng lòng lúc nào cũng đơn sơ chân thật như chim bồ câu, không mưu đồ giả dối, không gian ác làm hại người khác. Nếu quỷ quyệt thì làm sao đơn sơ, chân thật được?
Đây là lời Chúa Jêsus dạy cách một người tin Chúa nhập thế hành đạo, người VN chúng ta nói: thật thà cha dại, người tin Chúa không phải là người dại dột, nhưng là người khôn ngoan qua cách sống, sự khôn ngoan đó phát xuất từ lòng chân thật, ngay lành, để người chung quanh thấy Chúa.

CÂU HỎI THỨ HAI: Chúa bảo đừng cho chó đồ thánh, đừng quăng hột trai trước mặt heo… Chó và heo ở đây chỉ về hạng người nào?

Trong thư II Phierơ 2:20-22, sứ đồ Phierơ đã giải thích chó và heo là chỉ hạng người đã tin Chúa Jêsus Christ rồi nhưng sau đó lại phạm tội lìa bỏ niềm tin. Chúng ta nghe sứ đồ Phierơ nói: Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

Đặc tánh của con chó là liếm lại những gì nó mửa ra, còn con heo vừa tắm xong sạch sẽ lại thích lăn vào bùn, Lời Chúa dạy rằng đối với hạng người đã từng tin Chúa, đã từng nếm trải đạo lành của Chúa, nhưng lại thích trở lui để phạm tội, thì là hạng người hết thuốc chữa. Tại sao? Trong một thí dụ khác, Chúa Jêsus mô tả một người từng tin Chúa nhưng không để Chúa làm chủ đời sống của mình, thì người đó đã để ngõ cho ma quỉ trở lại, chẳng những ma quỉ trở lại mà nó còn rủ thêm bảy quỉ dữ khác cùng vào ở trong đời sống của người tin Chúa mà không để Chúa làm chủ, và Chúa Jêsus phán: Số phận người ấy sau lại xấu hơn trước (Math. 12:43-45), đó là lý do Chúa Jêsus nói đôi khi họ còn quay lại cắn người lấy lời Chúa khuyên họ.
Vấn đề Chúa dạy người tin Chúa được tha tội chưa đủ, người đó còn phải xin Chúa ngự vào đời sống mình để Chúa làm chủ, dẫn dắt mình.

CÂU HỎI THỨ 3: Hiện nay thanh niên xin việc làm nếu ghi trong lý lịch có tôn giáo là Tin Lành thì không được nhận (sẽ thất nghiệp), còn nếu muốn có việc làm thì phải ghi mục tôn giáo là: Không. Vậy có phải là chối Chúa không? Kinh Thánh có nơi nào nói đến trường hợp tương tự như thế nầy không?

Câu trả lời mau lẹ là có! Bạn thính giả đã trưng hai câu Kinh Thánh để hỏi trong sách Mathiơ, nên tôi cũng trả lời rằng Kinh Thánh có ghi lại trường hợp nầy trong sách Tin Lành Mathiơ 10:22-23. Chúa Jêsus phán: Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Người tin Chúa mà không dám nhận mình là tin Chúa trước mặt mọi người thì đã chối Chúa.

Lịch sử Hội Thánh ghi lại rằng trong lúc Hội Thánh của Chúa bị đế quốc Lamã bách hại dữ dội, họ dụ dỗ một người cha vào trong nhà tù để khuyên con gái của ông cứ tin trong lòng, nhưng tuyên bố bên ngoài là không còn tin Chúa nữa, thì họ sẽ thả cô gái ấy ra. Cô gái đã chỉ một cái bình gần đó và thưa với cha: Thưa cha, vật đó là gì? Người cha trả lời đó là cái bình. Cô gái bèn nói với cha mình: Thưa cha, nó là cái bình thì có thể gọi một tên khác không? Con là người tin Chúa Jêsus thì cũng không thể gọi tên khác được.

Trong Kinh Thánh sách Công vụ các sứ đồ 5:28, Tòa Công luận của người Y-sơ-ra-ên không cấm các sứ đồ tin Chúa Jêsus, nhưng ra lịnh cấm các sứ đồ rao giảng danh Chúa Jêsus. Cảm ơn Chúa, các sứ đồ khẳng định Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta (5:29), dù sau đó các sứ đồ bị đánh đòn, nhưng vừa ra khỏi Tòa Công Luận, các sứ đồ đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao tuyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ (5:41-42).
Qua kinh nghiệm của tôi, tôi thấy có nhiều trường hợp Chúa đã ban phước cho người tin Chúa mà cứ trung tín với Chúa:

Trường hợp thứ nhất: Một tín hữu tên Nguyên làm việc trong Ngân Hàng bị sa thải vì trung tín không chối bỏ đức tin. Tuy nhiên sau mấy tháng, Ngân Hàng nầy không có anh Nguyên đã xảy ra tình trạng lộn xộn, thất thoát, cuối cùng họ phải mời anh trở lại và giao chức vụ cao hơn, và anh Nguyên đã trung tín, ngay lành ổn định lại cho đến ngày anh xuất ngoại. Hiện anh Nguyên là một mục sư ở hải ngoại.

Trường hợp thứ hai: Một tín hữu tên Hiếu, học trường Mỹ thuật Gia định, cũng gặp khó vấn đề lý lịch tin Chúa, dù gia đình của anh chưa tin Chúa, nhất là anh Hiếu lại làm chứng cho các bạn học trong Trường. Cảm ơn Chúa, anh Hiếu vẫn trung tín, đồng thời nhờ ơn Chúa anh học giỏi lại hiền hòa, Trường đã không làm khó anh nữa mà còn chỉ dẫn anh không nên phát truyền đạo đơn trong Trường, chỉ nên phát ngoài khuôn viên Trường.

Trường hợp thứ ba: Có hai con trai của một mục sư mà mục sư nầy từng bị bắt bớ giam cầm hai lần vì rao giảng Tin Lành, hai con trai nầy vì ảnh hưởng của  cha là mục sư, cũng không được giấy tờ tùy thân, không có hộ khẩu, nên không thể thi vào Đại học. Đến khi được vị giáo sư dạy tư Anh văn giới thiệu thi vào Trường Tiếp Viên Hàng Không, dù một người đậu thủ khoa và một người đậu hạng thứ ba, cả hai cũng bị loại không được vào học. Cảm ơn Chúa, lúc đầu có buồn rầu cho cả hai và cho gia đình người hầu việc Chúa, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương ban cho hai người con trai nầy có cơ hội xuất ngoại hợp pháp và bây giờ là hai mục sư hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho sự trung tín.

Dù vậy, ngày nay những thử thách đức tin lớn như vậy hầu như đã giảm, chỉ có điều xin Chúa cho những người tin Chúa Jêsus trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sống ngay lành và trung tín, nếu đi học thì nhờ ơn Chúa siêng năng, tập trung học càng giỏi càng tốt; nếu đi làm thì ngay lành và trung tín, và Chúa hứa: Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Chúa. Và Chúa cũng hứa: Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được (I Côr. 10:13).

CÂU HỎI THỨ 4: Thanh niên trong Hội Thánh của tôi có 10 nam nhưng đến 30 nữ, cứ cho là 10 nam kết hôn với 10 nữ, vậy còn lại 20 người nữ nầy sẽ như thế nào trong hôn nhân? Theo tôi có 2 cách chọn: (a). Lấy người ngoại, rồi sau đó dắt đem về với Chúa (trường hợp nầy vẫn có số ít nhưng cũng không thành công, sau đó rồi cũng sa vào thờ lạy hình tượng); (b). Ở giá suốt đời. Xin ông cho cách giải quyết thực tế và hiệu quả nhất, vì hiện nay là nan đề của nhiều Hội Thánh.

Cảm ơn Bạn thính giả vừa hỏi vừa đưa ra giải pháp theo cách nghĩ của mình, đồng thời cũng nhìn nhận hoàn toàn không thành công. Sự thất bại là do Bạn Thính Giả quên hai việc: (1) Bạn thính giả đã quên Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời Toàn năng, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được (Luca 1:37). Lời thách thức nầy được lặp lại nhiều lần. Bạn tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng cứu Bạn khỏi địa ngục, ban cho Bạn sự cứu rỗi, đem Bạn từ địa ngục về Thiên đàng được, lại không ban cho người tin Ngài có một gia đình hạnh phúc sao? Nếu thế thì chúng ta đã trở thành người vô tín, hạn chế Đức Chúa Trời rồi; (2) Bạn thính giả đã quên rằng tình trạng thế giới hiện nay không phải là trai thiếu gái thừa mà là trai thừa gái thiếu với tỉ lệ 48 nữ so với 52 nam. Tôi nhắc lại đây là tình trạng chung trên toàn thế giới, trong khi Hội Thánh nơi Bạn sinh hoạt lại thiếu nam thừa nữ thì đó là điều đáng mừng không phải đáng lo.

Giống như Bạn lái xe trên đường, đôi khi thấy trước mặt có quá nhiều xe, Bạn nghĩ sẽ không thể lái xe đi tiếp, nhưng khi Bạn cứ từ từ lái xe tiếp, tự nhiên Bạn cũng vẫn vượt qua, có thể chậm hơn một chút, nhưng vẫn vượt qua. Vấn đề của Bạn thính giả quan tâm cho các bạn trẻ trong Hội Thánh không phải là hù dọa thừa hay thiếu, mà là hãy giúp các Bạn trẻ đi trong đường lối của Chúa, học cách tiến đến hôn nhân như Chúa dạy như thế nào, chỉ dạy các Bạn Trẻ hoàn toàn tin cậy nơi Chúa quyết không mang ách chung với kẻ chẳng tin, và Đức Chúa Trời là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Chúa. Điều cần dạy các bạn Trẻ thì phải mau dạy, điều gì theo ý nghĩ loài người của chúng ta thì đừng dạy. Chúa phán: Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình. Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm cầu Ngài… Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài (Thi. 119:1-2; 128:1). Mà nếu Chúa muốn người đó Ở Giá Suốt Đời như thánh Phaolô thì xin Chúa cho người đó vâng phục, hơn là được cả thiên hạ (không phải chỉ là một người chồng hay vợ theo ý riêng) mà mất linh hồn thì có ích gì.
Rất mong Bạn Thính giả tìm thấy đường lối Chúa trong Kinh Thánh để làm theo.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn