21:26 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 30: Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ... thì những người này sẽ được mạnh khỏe" Tôi có sẵn một ít thuốc chuột, tôi muốn thử đức tin của ông ... có sẵn sàng để cho tôi thử không?

Thứ năm - 28/01/2016 23:57
Câu Hỏi 30: Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ... thì những người này sẽ được mạnh khỏe" Tôi có sẵn một ít thuốc chuột, tôi muốn thử đức tin của ông ... có sẵn sàng để cho tôi thử không?

Câu Hỏi 30: Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ... thì những người này sẽ được mạnh khỏe" Tôi có sẵn một ít thuốc chuột, tôi muốn thử đức tin của ông ... có sẵn sàng để cho tôi thử không?

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã gởi một câu hỏi liên quan đến một phân đoạn Kinh Thánh rất cần nói đến trong thời kỳ nầy.

"Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuộc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.
Tôi có sẵn một ít thuốc chuột, tôi muốn thử đức tin của ông/bà, anh/em… trước khi tôi quyết định theo đạo, ông/bà, anh/em … có sẵn sàng để cho tôi thử không? Tôi có người bạn thân bị ung thư phổi kỳ cuối, vì anh ta hút thuốc nhiều quá. Ông/bà, anh/em làm ơn giúp tôi đến nhà anh ta và đặt tay trên anh ta để anh ta được khỏi bệnh.

Trả Lời:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã gởi một câu hỏi liên quan đến một phân đoạn Kinh Thánh rất cần nói đến trong thời kỳ nầy. Bạn đã trưng dẫn những lời hứa cặp theo của Chúa Jêsus Christ khi Ngài ban mạng lịnh cho những người tin Chúa phải ra đi rao giảng Tin Lành khắp thế giới, lời nầy được ghi trong Mác 16:15-18. Qua lời Chúa Jêsus Christ phán ở đây so với những lời được ghi trong sách Mathiơ 9:35, thì rõ ràng trách nhiệm chính Chúa Jêsus giao cho người tin Chúa là rao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, đồng thời khi có cần Chúa cũng cho quyền phép cặp theo như chữa bịnh, đuổi quỉ, cũng như nhiều phép lạ khác. Rất tiếc ngày nay người ta đã đảo lộn những cái phụ thành cái chính; cái chính thành phụ; việc đuổi quỉ, chữa bịnh… trở thành mục đích chính của việc rao giảng Tin Lành, còn mục đích chính rao giảng Tin Lành cứu loài người khỏi tội lỗi trở thành phụ, khiến Bạn Thính giả của chúng ta hiểu lầm đòi phép lạ mới chịu tin Chúa. Thánh Phaolô nói về mục đích rao giảng Tin Lành của ông như sau: “Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự… Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (I Côr. 1:22-23; 2:2)

Chúa Jêsus rao giảng Tin Lành và chính Ngài cũng ra lịnh cho tất cả những người tin Ngài ra đi rao giảng Tin Lành cho toàn thế giới. Rao giảng Tin Lành là làm gì? Tức là rao giảng một tin tức cho thế giới biết rằng sau bao nhiêu năm từ ngày tổ phụ loài người phạm tội, sau hàng ngàn năm dài tuyệt vọng vô phương tự cứu mình khỏi tội giữa bao nhiêu tôn giáo, triết lý nhân sinh, thế giới đã được Đức Chúa Trời Tạo Hóa ban cho một Đấng Cứu Thế theo lời hứa của Ngài, là Chúa Jêsus giáng sanh làm người chịu chết trên cây thập tự đổ huyết đền tội cho nhân loại, người muốn được tha tội, muốn được làm con của Đức Chúa Trời, muốn được sự sống vĩnh phúc ở đất cũng như ở trời, chỉ cần ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế cho mình. Đó là một ‘tin tức tốt lành’ cho nhân loại! Một nhu cần tối thiết của nhân loại!

Tại sao Tin Lành là nhu cần mà Chúa Jêsus rao giảng và muốn người tin Ngài rao giảng? Tôi tin rằng Quý vị thính giả đều nhìn nhận thế giới đang ở trong tình trạng lo lắng, băn khoăn, không biết điều gì sẽ xảy ra trong ngày mai. Những năm qua, bao nhiêu là biến cố trọng đại từ chiến tranh, từ thiên nhiên, từ dịch bịnh, từ tội lỗi do con người làm ra, từ những vụ khủng bố. Nỗi lo lắng chung là những đe dọa sự sống loài người, các thứ vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử, các thứ dịch bịnh đã và đang xuất hiện, những cuộc chiến tranh sắc tộc tàn sát nhau, chưa kể bao nhiêu giáo phái xướng lên tà thuyết làm hại con người, sự lan tràn chất độc ma túy tàn hại thế hệ trẻ, ngoài ra còn thảm họa thay đổi môi trường sinh thái trên trái đất. Tất cả hiểm họa trên là lời cảnh báo về hiểm họa hủy diệt sự sống của con người. Bây giờ cả nhân loại thèm khát sự sống, một sự sống lành mạnh có ý nghĩa. Cảm ơn Chúa, Chúa Jêsus Christ đã đến thế gian chẳng những rao giảng mà Ngài cũng đem chính thân Ngài làm giá chuộc nhiều người.

Hơn thế nữa, Tin Lành của Chúa Jêsus Christ không phải chỉ là lời nói, lại cũng bằng quyền phép, bằng Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa (I Tês. 1:5). Do đó, những lúc có cần cứu giúp, Chúa đã cho người tin rao giảng Tin Lành làm những phép lạ đuổi quỉ, chữa bịnh, như lời Chúa hứa trong Kinh Thánh mà Bạn thính giả đã nêu ra như: trừ được quỉ, nói được tiếng mới lạ, cầm được rắn, uống nhằm thuốc độc cũng chẳng sao, chữa lành người bịnh…

Tuy nhiên, Bạn thính giả của chúng ta đã đặt ra hai sự thách thức căn cứ vào lời hứa của Chúa trong phần Kinh Thánh mà vị thính giả nầy đã tìm thấy: (1) Thách thức uống thuốc độc và (2) thách thức xin Chúa chữa lành cho người bạn thân đang bị ung thư phổi kỳ cuối.

VỀ SỰ THÁCH THỨC UỐNG THUỐC ĐỘC.

Trước hết tôi xin nói là Bạn thính giả đã uống nhằm thuốc độc thay vì uống Lời Chúa. Nếu bạn thính giả có quyển Kinh Thánh trong tay, hãy đọc cẩn thận sẽ thấy rõ là Chúa không làm phép lạ với mục đích biểu diễn, hoặc để chứng tỏ Chúa có quyền phép, chúng ta biết rõ là Chúa không cần chứng tỏ Ngài có quyền phép vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúa thi hành phép lạ chỉ với mục đích vì lòng yêu thương của Chúa đối với người có cần. Kinh Thánh ghi lại rằng khi Chúa Jêsus về làng Na-xa-rét, dân tại đó đòi Chúa làm phép lạ cho họ xem với tính hiếu kỳ thích xem chuyện lạ, Chúa Jêsus đã từ chối không thi hành một phép lạ  nào cả (Math. 12:38-42). Kinh Thánh cũng ghi lại khi Chúa Jêsus chịu đóng đinh trên thập tự giá, có những người vô tín nhìn thấy rõ Chúa chết vì tội của họ nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi thách thức Chúa: ‘Hỡi Đấng Cứu Thế, Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự, để cho chúng ta thấy và tin’ (Mác 15:32). Ấy là chưa kể quỉ Satan cũng đã thách thức Chúa Jêsus bằng cách thách thức Chúa Jêsus làm phép lạ hóa đá thành bánh, hoặc nhảy từ nóc đền thờ xuống. Chúa Jêsus đã quở trách ma quỉ về những thách thức của nó.

Trong câu Kinh Thánh mà Bạn thính giả đã ghi rằng dù có uống nhằm thuốc độc… không phải uống vì thách thức. Cảm ơn Chúa, qua cách hỏi của Bạn thính giả cho thấy Bạn thính giả nhờ đọc Kinh Thánh công nhận Chúa có quyền năng đuổi quỉ chữa bịnh, những tín đồ đầu tiên được Chúa ban ơn nói tiếng ngoại quốc để giảng Tin Lành, trong một lần thánh Phaolô cầm nhằm rắn độc đã chẳng bị rắn cắn, nhiều người nhờ danh Chúa Jêsus được chữa lành thậm chí được sống lại. Nhưng tất cả những phép lạ đó được Chúa cho phép xảy ra theo nhu cần không theo đòi hỏi hay thách thức hoặc với mục đích nào khác. Cho nên chắc chắn không một người tin Chúa nào nhận lời thách thức để biểu diễn phép lạ.

Bạn thính giả của chúng tôi nói: ‘tôi muốn thử đức tin của ông/bà, anh/em trước khi tôi quyết định theo đạo…’ Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa không muốn người ta theo Chúa vì thấy phép lạ Chúa làm. Kinh Thánh ghi lại rằng: “…có nhiều người thấy phép lạ Chúa làm, thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta” (Giăng 2:23-24); Và như tôi đã trưng dẫn lời của thánh Phaolô đã khẳng định: “Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự… Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (I Côr. 1:22-23; 2:2)

Chúa muốn một người tin Chúa biết rõ chính họ là một tội nhân đáng chết nơi địa ngục hình phạt đời đời, vô phương tự cứu; người đó biết rõ Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời vì yêu thương nhân loại đã giáng sanh làm người chịu chết trên thập tự giá đền tội cho mình; người đó vâng lời Chúa dạy lấy đức tin ăn năn tội của mình và tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Jêsus cho mình, để Chúa làm Chủ đời sống của mình. Đây mới là điều cần để Bạn thính giả tin Chúa Jêsus. Bạn thính giả ơi, bạn cần được cứu rỗi, cần Chúa tha tội cho Bạn, cần Chúa ban cho Bạn sự sống vĩnh phúc ở đất cũng như ở trời, Chúa muốn Bạn kinh nghiệm phép lạ lớn nhất là Bạn được ra khỏi địa ngục hình phạt, thoát khỏi cuộc sống bất an, được làm con yêu dấu của Đức Chúa Trời, được hi vọng một tương lai vinh hiển nơi Thiên đàng đời đời, được thoát khỏi tối tăm mà qua sự sáng láng, được thoát khỏi quyền lực của quỉ Satan mà đến được với Đức Chúa Trời, được tha tội, được hưởng gia tài của Đức Chúa Trời cùng các thánh đồ.

VỀ THÁCH THỨC CHÚA CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI BỊ BỊNH PHỔI

Cảm ơn Chúa cho bạn thính giả còn có lòng nhân đạo nghĩ đến bạn thân của mình đang trong tình trạng bịnh nặng thời kỳ cuối. Chúng ta hãy gác lại quá khứ tội lỗi của người bạn nầy với việc hút thuốc nhiều quá, người bạn nầy đã bỏ qua lời cảnh báo của thế giới về hậu quả của việc hút thuốc lá, ấy là chưa kể người bạn nầy ngoài việc hút thuốc quá nhiều còn phạm tội gì nữa không. Nhưng tôi hỏi Bạn thính giả nè, giả định như người bạn của Bạn đang sắp chết đuối giữa biển khơi, thì Bạn có đứng trên bờ hoặc trên tàu thuyền mà la lên: ‘Có ai chữa cho bạn tôi được lành ung thư phổi trước rồi sau đó cứu bạn tôi khỏi chết đuối, không?’ Điều cần khẩn cấp là gì? Đúng, điều khẩn cấp là người bạn của Bạn cần được cứu khỏi chết đuối trước, còn chuyện chữa bịnh sẽ nói đến sau.

Bạn thính giả đã biết bạn của mình đang ở thời kỳ cuối, tại sao Bạn thính giả không mau mau chỉ cho bạn mình con đường cứu rỗi của Chúa Jêsus, để một khi nếu bạn mình qua đời không phải mang lấy hình phạt đời đời nơi địa ngục. Bạn thính giả thấy bạn mình chịu đau khổ trong bịnh tật thân thể đời nầy còn không chịu được, thế tại sao lại để Bạn mình phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời? Tôi nghĩ tình yêu thương như vậy không thực tế. Bạn thính giả có bổn phận đến thăm bạn của mình và hãy mau lẹ giới thiệu Chúa Jêsus cho bạn mình ngay.

Người đời có câu đáng học: ‘Sống lâu hay chết yểu không cần, miễn là trong lúc sống chúng ta làm điều gì ích lợi cho xã hội’. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng một vị vua tên Ê-xê-chia bị bịnh sắp chết, vua đã cầu nguyện xin Chúa cho mình sống thêm, Chúa đã cho sống thêm 15 năm nữa. Tiếc thay 15 năm thêm đó, thay vì vua biết ơn Chúa thì vua lại phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng cho nước Giu-đa. Bạn thính giả đã nói, người bạn của mình bị ung thư vì ‘hút thuốc nhiều quá’, ít nhất người bạn đó đã phạm cái tội hủy hoại thân thể mình do Chúa dựng nên quí hơn muôn vật, thế thì người bạn đó cần được Chúa tha tội trước khi nói đến việc được chữa lành.

Nhơn đây, tôi cảm ơn Bạn thính giả có ý cho những người tin Chúa chúng tôi đến thăm người bạn bị bịnh của mình và cầu nguyện cho người bạn đó. Tôi tin rằng vị Mục sư và anh chị em trong Hội Thánh gần nơi Bạn ở sẵn sàng nhận lời của Bạn, chúng tôi sẵn sàng cùng Bạn đến thăm và giới thiệu Con Đường Vĩnh Phúc cho bạn của Bạn để người bạn đó có cơ hội ăn năn tội tin Chúa trước khi không còn cơ hội. Chúng tôi cũng sẽ hiệp một đức tin, một lòng yêu thương, cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho người bạn đó theo ý muốn tốt lành của Chúa. Đề nghị Bạn thính giả đến gặp vị Mục sư hoặc một người tin Chúa nào gần nơi Bạn ở, hoặc liên lạc với anh em trong Hội Thánh Báp-tít Phục hưng tại Virginia chúng tôi, chúng tôi rất vui được đến thăm người bạn của chúng ta để người bạn ấy tin Chúa được cứu trước khi qua đời.

Duy có điều, Bạn thính giả đã quan tâm đến người bạn hấp hối của mình, điều đó cũng cho thấy Bạn thính giả nhìn nhận không có cơ hội ăn năn tin Chúa sau khi qua đời, chỉ có cơ hội trong đời nầy lúc còn sống còn hiểu biết, tôi xin Bạn thính giả cũng hãy quan tâm đến chính mình. Bạn hãy ra nghĩa trang để thấy những mộ bia không phải chỉ những người bịnh, người già qua đời, mà ngay cả những người còn mạnh khỏe, người trẻ tuổi cũng có thể qua đời. Người xưa nói: ‘Sinh hữu hạn, tử vô kỳ’, chúng ta không biết ngày giờ nào mình qua đời, Lời Chúa phán: “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi!” (Amốt 4:12). Chúa phán: “Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” Lời Chúa cũng phán: “Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta sòn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” (Gia-cơ 4:13-16)

Xin Chúa cho bạn thính giả không thách thức Chúa mà nghe lời Chúa khuyên: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng” (Math. 18:2-3). Mong lắm thay!

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn