03:34 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 8: Ngày nay Đức Chúa Trời còn làm phép lạ không?

Thứ năm - 21/01/2016 22:30
Câu Hỏi 8: Ngày nay Đức Chúa Trời còn làm phép lạ không?

Câu Hỏi 8: Ngày nay Đức Chúa Trời còn làm phép lạ không?

Cảm ơn Chúa cho một lần nữa có một vị thính giả đến rất gần với Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy vì vị thính giả của chúng ta đã nhìn nhận có Đức Chúa Trời và cũng nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng có quyền năng làm phép lạ, chỉ có điều là không biết ngày nay Chúa còn làm phép lạ nữa không.
Cảm ơn Chúa cho một lần nữa có một vị thính giả đến rất gần với Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy vì vị thính giả của chúng ta đã nhìn nhận có Đức Chúa Trời và cũng nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng có quyền năng làm phép lạ, chỉ có điều là không biết ngày nay Chúa còn làm phép lạ nữa không.
Và câu trả lời cho Bạn là: Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ. Tại sao tôi khẳng định như vậy? Vì chính Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời đã phán: Song Chúa không hề biến cải … (Thi. 102:27a), Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi. (Mal. 3:6a); và Kinh thánh khẳng định: Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hêb. 13:8). Đức Chúa Trời không hề thay đổi nên quyền phép của Chúa không thay đổi.
Tôi xin nêu những bằng cớ để Bạn và Quý Vị Thính giả thấy bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, Đức Chúa Trời cũng làm phép lạ.


1. Bằng cớ Đức Chúa Trời làm phép lạ thời Cựu Ước tức là từ khi Chúa Jêsus giáng sinh trở về trước:
Tôi chỉ xin lược thuật vài phép lạ trong vài sách của Kinh thánh đã ghi.
Ngay sách thứ nhất trong Kinh thánh chúng ta vừa mở Kinh thánh ra là đã thấy phép lạ đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã làm là Ngài đã dựng nên trời đất muôn vật cùng loài người chúng ta trong đó có Bạn và tôi. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ và thế giới nầy chỉ bằng lời phán, từ cái không Đức Chúa Trời đã làm ra vũ trụ hiện hữu như Bạn đã thấy. Rồi Bạn thấy, Đức Chúa Trời làm phép lạ qua việc dựng nên con người chúng ta chỉ bằng bụi đất. Bạn chỉ cần nhìn vào vũ trụ, nhìn vào trái đất, nhìn vào chính con người của Bạn đã thấy phép lạ Chúa làm không một người nào, thần nào làm được.
Sách thứ hai trong Kinh thánh, Bạn sẽ thấy vào khoảng 1450 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sinh, Đức Chúa Trời sai một người tên là Môi-se đến gặp vua Ai Cập để yêu cầu cho dân Chúa ra khỏi Ai Cập sau 400 năm họ bị làm nô lệ trong xứ Ai Cập, nhưng vua Ai Cập đã không đồng ý lại còn thách thức Đức Chúa Trời với câu nói phạm thượng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời là ai mà trẫm phải vâng lời (Xuất. 5:1-2). Đức Chúa Trời làm 10 phép lạ hành hại xứ Ai Cập để giải cứu dân Chúa và cũng để phạt tội báng bổ của vua Ai Cập. Rồi Chúa làm phép lạ sai Môi-se cầm cây gậy đưa ra trên Biển Đỏ thì nước Biển Đỏ (hay gọi là Hồng Hải) rẽ ra để dân Chúa đi ngang qua như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thử đi thì bị nước dập chết hết.
Còn nhiều nữa, nhiều lắm. Bạn hãy đọc Kinh thánh sẽ thấy.


2. Bây giờ tôi xin giới thiệu những phép lạ Đức Chúa Trời làm trong Tân Ước:
Bạn mở ra phần Tân Ước của Kinh thánh, Bạn sẽ thấy Chúa Jêsus giáng sanh làm người trên đất và trong 33 năm ½, Chúa Jêsus đã làm biết bao nhiêu phép lạ đến nỗi Kinh thánh làm chứng rằng: Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy… Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng cả thế gian không thể chứa hết cả các sách người ta chép vậy (Giăng 20:30; 21:25). Tuy nhiên tôi phải giới thiệu với Bạn và Quý Vị thính giả phép lạ quan trọng mà Chúa Jêsus đã làm, nếu không thì tôi thật có tội với Chúa,, ấy là phép lạ Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết đền tội cho loài người và sau ba ngày bị chôn trong mồ mả, Chúa Jêsus đã sống lại để bảo đảm người tin Ngài sẽ sống mặc dù đã chết rồi, rồi Chúa Jêsus cũng đã hiện ra trên đất 40 ngày cho nhiều người xem thấy, đồng thời dạy dỗ thêm cho các môn đồ, cùng ăn với họ, rồi Chúa Jêsus thăng thiên về trời tại núi Ô-li-ve trước mắt độ 500 người xem thấy. Bạn có thấy người nào, thần nào (dù các thần chỉ là tưởng tượng), giáo chủ danh nhân nào đã chết vì tội của loài người và đã sống lại kỳ diệu như Chúa Jêsus không? Tôi quả quyết là KHÔNG. Thật sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus là một phép lạ kỳ diệu nhất, đến nỗi một người từng chống đối Chúa Jêsus sau khi gặp Chúa đã phải thốt lên: … ấy là lời chắc chắn đáng đem tin trọn vẹn mà nhận lấy (I Tim. 1:15).

3. Còn đây là những phép lạ Đức Chúa Trời vẫn làm đến ngày nay:
Thưa Quý Vị thính giả và người Bạn thính giả của chúng tôi,
Nếu Quý vị và Bạn đọc Kinh thánh sẽ còn thấy vô số phép lạ mà các môn đồ của Chúa Jêsus đã làm suốt thế kỷ thứ nhất được ghi trong Kinh thánh. Quý vị và Bạn đọc lịch sử Hội thánh của Chúa Jêsus cũng sẽ thấy vô số phép lạ mà Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục thi hành qua các thời đại. Bây giờ tôi xin thuật lại những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm trong Danh của Chúa Jêsus Christ ngay tại đất Mỹ nầy, ngay thế kỷ 21 nầy, tại nơi thành phố Winston-Salem, Bang North Carolina mà chúng tôi đang sống.
Thứ nhất: Một người tín đồ có một bà mẹ lớn tuổi bị khối u trong não đưa vào Bịnh Viện để giải phẫu. Sau khi giải phẫu thì bà bị hôn mê và Bác sĩ chẩn đoán một là bà sẽ chết, nếu còn sống thì bà chỉ sống đời sống thực vật. Dù bà chưa tin Chúa, chỉ có vợ chồng con của bà tin Chúa, nhưng anh em trong Hội thánh tại Winston-Salem vẫn yêu thương bà nên đã dành mỗi buổi tối hiệp chung vào Bịnh viện cầu nguyện cho bà. Cảm ơn Chúa sau nhiều ngày chúng tôi cầu nguyện xin Chúa cứu bà, Đức Chúa Trời đã làm phép lạ cho bà tỉnh lại, biết được, ăn được, rồi về nhà, rồi còn khỏe mạnh về thăm bà con ở VN.
Phép lạ thứ hai: Một tín đồ người Mỹ đã 80 tuổi bị ung thư, Bác sĩ chẩn bịnh cho biết ông chỉ còn sống vài tháng nữa, nên dặn vợ của ông nếu ông muốn đi đâu, ăn gì thì cứ cho ông đi, cho ông ăn. Tôi và những người thân trong gia đình đến thăm ông, trước khi ra về tôi xin ông và mọi người nắm tay nhau để tôi cầu nguyện cho ông. Cầu nguyện xong chúng tôi ra về và được biết là ông sẽ đi New York ngày mai để thăm con và để Bác sĩ tái khám. Hai tuần sau, một buổi tối, ông bà đến nhà của tôi đang ở thăm vợ chồng tôi. Tôi hỏi ông về khi nào? Ông nói mới về tới. Tôi hỏi tình hình sức khỏe của ông. Ông nói đã gặp bác sĩ và… Ông vừa nói đến chữ VÀ tôi buột miệng nói tiếp: NOTHING. Lập tức ông nói lớn lên: Yes, nothing! Ông nói Bác sĩ cho biết ông không còn bịnh gì cả. Ông bà rất vui vì Đức Chúa Trời đã làm phép lạ chữa lành cho ông. Hai năm rồi ông vẫn còn sống tại đây.
Bạn thấy không, Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ! Tuy nhiên tôi phải nói với Bạn về:


4. Phép lạ Lớn nhất:
Phép lạ lớn nhất mà Đức Chúa Trời muốn làm giữa loài người, cần yếu nhất mà loài người cần, ấy là phép lạ mà một vị thánh đồ đã khẳng định: Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin… (Rôma 1:16). Phải, đó là phép lạ mà Đức Chúa Trời làm qua Chúa Jêsus Christ để cứu người nào bằng lòng ăn năn tội và tiếp nhận công lao chịu chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Jêsus cho đời sống mình. Kinh thánh cho chúng ta biết khi một người bằng lòng hạ mình trước Chúa ăn năn tội và nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của cá nhân họ, tức thì người đó được từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Satan mà đến với Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Chúa Jêsus được tha tội, được hưởng gia tài với các thánh đồ (Công vụ 26:18).
Nói cách rõ hơn, khi một người bằng lòng tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, tức thì Đức Chúa Trời làm một phép lạ trong đời sống người đó, cứu người đó khỏi địa ngục hình phạt đời đời, cho người đó từ tội nhân trở thành thánh nhân, chẳng những vậy, người đó còn được trở nên con của Đức Chúa Trời – thiên tử.
Truyện kể rằng, có một người vô tín nói với một người tin Chúa Jêsus về phép lạ khi Chúa Jêsus còn trên đất đã làm là hóa nước rửa chân thành rượu ngon. Người vô tín đó nói: Làm sao mà nước rửa chân biến thành rượu ngon được? Người tin Chúa Jêsus trả lời: Nước biến thành rượu không có gì lạ. Anh hãy đến nhà của tôi, tôi sẽ chỉ cho anh phép lạ rượu biến thành bàn ghế, nhà cửa, đất ruộng. Người vô tín đó lại càng không tin. Người tin Chúa giải thích: Trước đây tôi chưa tin Chúa, tất cả tiền bạc tôi có đều cúng cho thần rượu. Từ ngày tôi tin Chúa Jêsus, Chúa cứu tôi khỏi thần rượu, nên tiền tôi có được có thể mua nhà cửa, bàn ghế, đất ruộng.
Đức Chúa Trời yêu thương Bạn, Chúa muốn bạn kinh nghiệm phép lạ lớn biến cải đời sống nầy. Bạn hãy một lần hạ mình ăn năn tội của bạn với Đức Chúa Trời, và xin nhận công lao sự chết và sống lại của Chúa Jêsus cho cá nhân Bạn, bởi Lời Chúa hứa trong Kinh thánh, tôi quả quyết ngay tức thì Bạn sẽ kinh nghiệm phép lạ mà Đức Chúa Trời làm trong đời sống của Bạn, Bạn sẽ được tha tội, được vui mừng bình an và có hi vọng đời đời trong tương lai sẽ được ở với Chúa nơi Thiên đàng.


5. Sau đây tôi muốn Bạn biết về Đặc điểm của việc Đức Chúa Trời làm phép lạ:
Có hai đặc điểm về phép lạ Chúa làm:
MỘT là Đức Chúa Trời không làm phép lạ để biểu diễn hay để hù dọa con người.
Kinh thánh ghi lại rằng khi Chúa Jêsus còn trên đất, nhiều người vô tín yêu cầu Chúa Jêsus làm phép lạ cho họ xem, nhưng Chúa Jêsus đã từ chối không làm phép lạ cho họ xem (Math. 12:38-39)
HAI là Chúa không muốn Bạn tin Ngài vì thấy phép lạ Chúa làm. Kinh thánh ghi lại lời nầy: “Đương lúc Ngài (Chúa Jêsus) ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ Lễ Vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta (Giăng 2:23-25).
Lời Chúa là Kinh thánh khẳng định: Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Hi Lạp tìm sự khôn ngoan (vì người Hi Lạp thích triết lý), thì chúng ta giảng Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Hi Lạp, thì Chúa Jêsus Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (I Côr. 1:23-24).
Cảm ơn Chúa cho Bạn quan tâm đến những phép lạ Chúa làm, nhưng Bạn ơi qua Kinh thánh cho biết Chúa không muốn Bạn tin Ngài vì thấy những phép lạ Chúa làm, mà Chúa muốn bạn thấy tình yêu thương của Ngài không muốn bạn sống bất an trong hiện tại, Chúa không muốn Bạn bị hình phạt nơi địa ngục hồ lửa chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời khi Bạn qua đời, Chúa muốn Bạn thấy Ngài yêu thương Bạn đến nỗi đã đến thế gian là Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho Bạn và Ngài sống lại để bảo đảm sự cứu rỗi cho Bạn, Chúa muốn Bạn kinh nghiệm phép lạ lớn nhất mà Ngài muốn làm cho Bạn là ban cho Bạn đời sống biến cải, phong phú trong hiện tại và tương lai đời đời vinh hiển.
Bạn hỏi tôi: Ngày nay Đức Chúa Trời còn làm phép lạ không? Tôi xin trả lời: Còn, và Đức Chúa Trời muốn làm phép lạ ngay trong đời sống của Bạn ngay bây giờ chỉ cần Bạn tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của Bạn! Muốn thật hết lòng.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn