21:17 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Giải Đáp Thắc Mắc » Câu Hỏi

Câu Hỏi 9: “Tại sao Đức Chúa Trời cho phép các thiên tai xảy ra?”

Thứ năm - 21/01/2016 22:34
Câu Hỏi 9: “Tại sao Đức Chúa Trời cho phép các thiên tai xảy ra?”

Câu Hỏi 9: “Tại sao Đức Chúa Trời cho phép các thiên tai xảy ra?”

Cảm ơn Chúa cho tôi được khích lệ trong việc giải thích Giáo lý của Chúa từ Kinh thánh vì những câu hỏi của các vị thính giả càng ngày càng cho thấy quý vị thính giả nhìn biết Đức Chúa Trời.
Cảm ơn Chúa cho tôi được khích lệ trong việc giải thích Giáo lý của Chúa từ Kinh thánh vì những câu hỏi của các vị thính giả càng ngày càng cho thấy quý vị thính giả nhìn biết Đức Chúa Trời. Câu hỏi hôm nay cho thấy vị thính giả nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể trời đất và các hoạt động của thiên nhiên, trong đó quyền điều khiển thiên tai của Đức Chúa Trời qua câu hỏi: tại sao Đức Chúa Trời cho phép các thiên tai xảy ra?
Kinh thánh cho chúng ta biết ít nhất có hai lý do Đức Chúa Trời cho phép thiên tai xảy ra trên thế giới:


1. Lý do thứ nhất: Đức Chúa Trời dùng thiên tai để đoán phạt tội lỗi:

 
Qua Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết nhiều lần Đức Chúa Trời đã dùng thiên tai để đoán phạt loài người cùng muôn vật vì tội lỗi mà loài người đã phạm trước mặt Chúa đến nỗi Chúa không còn có thể tha thứ được.

Trong sách Sáng thế ký là sách đầu tiên trong Kinh thánh (6: - 8:) đã ghi lại một lần Đức Chúa Trời dùng thiên tai là nước lụt để hủy diệt loài người. Kinh thánh ghi lại tình trạng loài người thời đó bằng những từ ngữ thật đáng sợ như: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn… Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác… vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng” (Sáng. 6:5, 11, 13). Vì tội lỗi quá lớn, Đức Chúa Trời đã sai nước lụt đến hủy diệt toàn thể nhân loại thời đó chỉ còn để lại một gia đình 8 người. Trận nước lụt nầy lớn đến nỗi đa số các dân tộc có lịch sử cổ đại đều ghi lại, ngay cả người Việt Nam chúng ta cũng có dấu ấn của cơn Đại Hồng Thủy nầy qua truyền thuyết về Sơn Tinh Thủy Tinh.

Một lần khác cũng trong Kinh thánh sách Sáng thế ký đoạn 19 đã ghi lại Đức Chúa Trời đã dùng thiên tai không phải bằng nước lụt mà bằng lửa diêm sanh từ trời đổ xuống hủy diệt hai thành phố tên là thành Sô-đôm và thành Gô-mô-rơ ở phía Nam Biển Chết ngày nay. Kinh thánh cho chúng ta biết tội lỗi hai thành phố đó đã phạm như sau: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết”. Kết quả thiên sứ của Chúa ngự xuống hai thành phố đó điều tra tại chỗ, quả thật họ phạm tội lớn đến nỗi thấy thiên sứ của Chúa mà còn muốn phạm tội, và Chúa không tìm thấy được mười người công bình trong hai thành phố lớn đó – 10 người công bình cũng không có. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã dùng lửa để hủy diệt vì tội lỗi của họ.

Bạn thấy không dù Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương không muốn một người nào chết mất, nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đấng Thánh Khiết không dung chịu tội lỗi, Chúa đầy lòng nhịn nhục nhưng khi quá giới hạn nhịn nhục, Đức Chúa Trời cũng đoán phạt, một trong những cách đoán phạt con người là Chúa dùng thiên tai.


2. Lý do thứ hai khiến Đức Chúa Trời cho phép thiên tai xảy ra:

 
Ấy là điềm báo chỉ về việc Chúa Jêsus sẽ trở lại thế giới nầy lần thứ hai mà người tin Chúa Jêsus gọi là Chúa Jêsus Christ tái lâm; còn người không tin Chúa thì thường gọi là Tận Thế.

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng: “Cũng vậy, Chúa Jêsus Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tỗi lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (Hêb 9:28). Kinh thánh cũng cho chúng ta biết khi Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy lần thứ hai sắp tới đây, Ngài sẽ đến với tư cách là Vua muôn vua Chúa muôn chúa (Khải. 19:11-16).

Về thì giờ Chúa trở lại thì Ngài không cho chúng ta biết ngày tháng năm nào Chúa đến, nhưng Chúa cho chúng ta biết những dấu hiệu báo trước Ngài sẽ trở lại, Bạn hãy nghe Chúa Jêsus phán: “Chúa Jêsus đương ngồi trên núi Ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc; hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại… Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. Khi ấy điềm Con người (hay là Chúa Jêsus Christ) sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến phương trời kia” (Math. 24:1-8, 29-31).

Bạn thấy ngoài những dấu hiệu báo trước điềm Chúa Jêsus trở lại như chiến tranh, Chúa Jêsus còn nói đến những dấu hiệu về thiên tai như động đất, đói kém và dịch bịnh. Nói ngược lại, khi chúng ta thấy động đất, thấy đói kém xảy ra thì chúng ta biết chắc Chúa Jêsus sắp trở lại thế giới nầy để: sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương trời kia (Math. 24:31).

Dĩ nhiên từ xưa đến nay chuyện thiên tai động đất là chuyện bình thường của nhân loại, nhưng các khoa học gia nhận thấy rằng từ cuối thế kỷ 20, nhất là từ đầu thế kỷ 21 đến nay thì những thiên tai càng ngày càng lớn hơn vượt quá thang chuẩn đo lường đã có. Bạn hãy nghe đoạn văn như sau (World News & Prophecy May 2010, VOl.13, No. 3; May/June 2011, Vol. 14, No.3): “Điều gì đang xảy ra? Nếu chúng ta nhìn vào 12 trận động đất mạnh nhất được ghi nhận trên thế giới được đo từ 300 năm qua, một phần tư hoặc một phần ba danh sách động đất mạnh nhất nầy đã xảy ra trong sáu năm cuối.

Trận động đất mới đây tại Chile vào ngày 27 tháng 2 năm 2010 cường độ mạnh gấp 500 lần so với trận động đất đã tàn phá Haiti sáu tuần trước đó, còn trận động đất tại đảo Sumatra thuộc Indonesia 5 năm trước gây sóng thần giết 226.000 người chỉ đứng hàng thứ ba, trong khi trận động đất tại Haiti với số người chết tương đương với người chết tại Indosenia.
Mới đây, các nhà địa chất học đã nói những trận động đất lớn nầy xảy ra bình thường và không có gì đáng chú ý về sự gia tăng của nó – nhưng không còn trường hợp bình thường như vậy nữa.

Theo Asian News International, Trận động đất cường độ 8.8 tại Chile không ngoài phạm vi bình thường, tuy nhiên trái đất đã chuyển động mạnh hơn trong 15 năm qua.
Điển hình như động đất tại Nhật vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 vừa qua đã lên đến cường độ 9.0 tương đương với một vụ nổ bom nguyên tử gấp 30.000 lần trái bom nguyên tử đã nổ tại Hiroshima. Điều nguy hiểm hơn nữa là trận động đất đã tạo nên một cơn sóng thần là một bức tường nước cao hơn 10 mét ập vào bờ biển, rồi kéo theo sự hư hại nhà máy điện hạt nhân Fukushima làm rò rỉ phóng xạ. Với con số khoảng 28.000 người chết hoặc mất tích, hai tuần sau hơn 2.000 thi thể tìm thấy nơi bờ biển chưa kể còn vô số người chết trong biển chưa tìm thấy. Còn lại 221.000 gia đình sống không có điện suốt hai tuần, hơn 2 triệu 400 ngàn người không có nước uống, không có thực phẩm.
Đó là động đất. Còn những cơn bão xảy ra, ngay tại Việt Nam chúng ta ngày nay đã leo lên cấp 12, 13, 14 thường xuyên hơn, thay vì xưa rày chỉ đến cấp 7 cấp 8, cấp 10.
Kính thưa Quý Vị thính giả, tôi không biết quý vị có bao giờ dừng lại suy nghĩ mà run sợ khi biết rằng đó chỉ là đầu sự tai hại như Chúa Jêsus đã phán. Nếu là đầu, là khởi đầu thiên tai, nhân họa như vậy, nghĩa là cấp độ tàn phá sẽ còn gia tăng hơn nữa. Tất cả là dấu hiệu báo cho Quý vị và tôi rằng ngày Chúa Jêsus trở lại để phán xét toàn thế giới nầy đã gần lắm rồi, lúc ấy như Kinh thánh phán: “… những kẻ nầy (là những người từ chối tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của mình) sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình (là những người đã ăn năn tội bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của họ) sẽ vào sự sống đời đời” (Math. 25:46).
Tuy nhiên vấn đề quan trọng là chúng ta học biết Lời Chúa phán về thiên tai nhân họa xảy ra kinh khiếp như vậy là hình phạt mà Đức Chúa Trời đối với những tội nhân không ăn năn, cũng là điềm báo Chúa Jêsus sắp trở lại xét đoán toàn thế giới, không còn gì nghi ngờ nữa. Thế thì cho tôi được hỏi Quý vị thính giả và Bạn một câu: Thái độ của Quý vị thính giả và Bạn như thế nào trước những thiên tai đó?

Tôi xin trở lại phần Kinh thánh nói về Cơn Đại Hồng Thủy được ghi trong sách Sáng thế ký, Kinh thánh cho biết rằng Nô-ê là người được Chúa chọn đóng một chiếc tàu để cứu gia đình của ông cũng đã rao báo trước cho mọi người rằng Đức Chúa Trời sẽ sai thiên tai nước lụt đến để hủy diệt thế giới tội ác. Tiếc thay, không môt ai ăn năn để quay về với Đức Chúa Trời, để rồi cuối cùng cũng chỉ còn 8 người trong gia đình Nô-ê được cứu.

Kinh thánh cũng ghi lại rằng khi Đức Chúa Trời sắp cho phép thiên tai là lửa diêm sanh từ trời đổ xuống hủy diệt hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ, chính Chúa đã sai thiên sứ Ngài đến trực tiếp để cảnh báo, tiếc thay dân hai thành tội ác đó chẳng những không ăn năn mà còn muốn phạm tội với ngay cả thiên sứ. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã phải thi hành án phạt hủy diệt hai thành phố vì họ không chịu ăn năn.

Kinh thánh cũng mô tả thái độ của loài người trong những ngày cuối cùng khi Đức Chúa Trời cho phép thiên tai nhân họa xảy ra như sau: Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình; - trong tình trạng kinh khiếp đó, Bạn hãy nghe Kinh thánh nói về thái độ của một số người – các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nó nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi (là Đức Chúa Trời) và khỏi cơn giận của Chiên Con (là Chúa Jêsus Christ)! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? (Khải. 7:12-17). Và sau những thiên tai nhân họa Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để hình phạt, Bạn hãy nghe Kinh thánh nói về thái độ của những người còn sống sót như sau: Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lạy ma quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa (Khải. 9:20-21)

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã quan tâm đến lý do Đức Chúa Trời cho phép thiên tai xảy ra, tôi tin rằng Bạn sẽ không có thái độ của những người vô tín mà Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời đã phán mà tôi đã đọc cho Quý vị thính giả và Bạn nghe. Tôi thiết tha xin Chúa cho Quý Vị thính giả và Bạn mau mau tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu thế của chính mình, hầu cho trong những ngày khốn nạn sắp tới đây là những ngày Đức Chúa Trời cho phép thiên tai xảy ra càng kinh khiếp hơn, Quý vị và bạn có lòng bình an vì biết rằng mình đã được Chúa cứu không phải vào hình phạt đời đời. Chúa Jêsus phán: “Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất (Luca 13:3, 5). Lời Chúa khuyên mời Bạn: Vậy, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: ta không lấy làm vui lòng (Truyền. 12:1)

Mong lắm thay!
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn