16:13 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 1

Chúa Jêsus Chữa Bịnh Phung (Mác 1:40-45)

Chúa Jêsus Chữa Bịnh Phung (Mác 1:40-45)

Kinh Thánh: Mác 1:40-45. Câu gốc: Mác 1:41-42. Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỮA BỊNH PHUNG.

Mục Đích Chúa Jêsus Đến Thế Gian (Mác 1:32-39)

Mục Đích Chúa Jêsus Đến Thế Gian (Mác 1:32-39)

Kinh Thánh: Mác 1:32-39. Câu gốc: Mác 1:38. Đề tài: Mục Đích Chúa Jêsus Đến Thế Gian.

Chúa Jêsus Chữa Bịnh Sốt Rét (Mác 1:29-31)

Chúa Jêsus Chữa Bịnh Sốt Rét (Mác 1:29-31)

Bài Học Kinh Thánh. Kinh Thánh: Mác 1:29-31. Đề tài: Chúa Jêsus Chữa Bịnh Sốt Rét.