03:36 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 1

Chúa Jêsus Chữa Bịnh Sốt Rét (Mác 1:29-31)

Thứ tư - 08/05/2013 20:57
Chúa Jêsus Chữa Bịnh Sốt Rét (Mác 1:29-31)

Chúa Jêsus Chữa Bịnh Sốt Rét (Mác 1:29-31)

Bài Học Kinh Thánh. Kinh Thánh: Mác 1:29-31. Đề tài: Chúa Jêsus Chữa Bịnh Sốt Rét.
------------------------

I/. NƠI CHÚA JÊSUS CHỮA BỊNH SỐT RÉT 1:29

1. Đọc những câu Kinh Thánh sau đây và cho biết Chúa Jêsus đã hoạt động tại những nơi nào ?
1:16 .......................................................................................
1:21, 23 .................................................................................
1:29 .......................................................................................

2. Như vậy, Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus khác với các Tôn giáo ở điểm nào ?


- Các Tôn giáo thì chú trọng ở nơi ...................................
- Tin Lành chú trọng ở nhà .............................................. ,
   Nhà …………………..  ngoài .......................................

3. Đọc thêm những câu Kinh Thánh sau đây để biết Hội Thánh của Chúa Jêsus chú trọng sinh hoạt ở đâu:

Công vụ 2:46
Công vụ 20:20-21

4. Như vậy, chúng ta cần chú ý cách sống ở đâu để người biết mình là người tin Chúa Jêsus ?
............................................................................................

5. Mác 1:29, ngôi nhà Chúa Jêsus bước vào là nhà của ai ?
.................................................................. ,
họ làm nghề gì ? ............................................................................ (Mác 1:16);
Bạn nghĩ họ giàu hay nghèo ? ............................................. ;
Nhưng Chúa Jêsus vẫn bước vào khiến bạn có sự dạy dỗ gì? 
........................................................................................

II/. NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA JÊSUS CHỮA BỊNH SỐT RÉT? 1:30


1. Người được Chúa Jêsus chữa bị sốt rét là ai ?
...............................................................................................

2. ‘Bà gia của Phierơ’ là gì của Phierơ ? ...........................
Như vậy, Phierơ là người có hiếu hay không ? ...................
Chứng minh: .........................................................................
Điều đó chứng tỏ gia đình của Phierơ có hạnh phúc không?
...............................................................................................
Đọc thêm câu Kinh Thánh sau đây để biết Phierơ đối với vợ của ông:
I Cô-rin-tô 9:5 (Sẽ-pha là Phierơ)


3. Bà gia Phierơ bịnh gì ? ...................................................
Bạn biết gì về bịnh ‘rét’ nầy? ..............................................
...............................................................................................
Đọc thêm Luca 4:38, để biết bà nầy bịnh nặng hay nhẹ?
...............................................................................................

III/. CÁCH CHÚA JÊSUS CHỮA BỊNH SỐT RÉT: 1:31a


1. Chúa Jêsus đã làm gì để chữa bịnh ‘rét’ cho bà gia của Phierơ?           

2. Cách Chúa Jêsus chữa bịnh ‘rét’ nầy có huyền bí hay khó khăn gì không ?
Hoặc có đòi hỏi người bịnh điều gì không ? ......................................

Nếu không, thì tại sao Chúa Jêsus lại chữa bịnh cho bà?
...............................................................................................


3. Khi Chúa Jêsus chữa bịnh cho bà, thì (chọn câu đúng)

a. Bịnh từ từ hết
b. Tạm được lành
c. Dứt đi (lành hẳn)

IV/. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI VIỆC CHÚA JÊSUS CHỮA LÀNH BỊNH SỐT RÉT: 1:31b

1. Khi được Chúa Jêsus chữa lành bịnh ‘rét’ thì, bà gia Phierơ làm gì ?  
Cho một thí dụ bà đã ‘hầu hạ’ Chúa Jêsus bằng cách nào?
...............................................................................................


2. Tại sao bà làm như vậy?
...............................................................................................

3. Cá nhân bạn mỗi lần sau khi hết bịnh có làm như bà gia Phierơ không ?        
...............................................................................................

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh
Vi Tuấn Cường - 10/09/2016 00:29
Cho xin các bài học Kinh Thánh Mác 1 từ câu 1 đến 30.
Chân thành cám ơn.
Blessing.

Những bài viết mới hơn