03:42 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 10

Gia Đình Người Tin Chúa (Mác 10:1-31)

Thứ bảy - 05/07/2014 00:36
Gia Đình Người Tin Chúa (Mác 10:1-31)

Gia Đình Người Tin Chúa (Mác 10:1-31)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 10:1-31 Câu gốc: Mác 10:29-30 Đề tài: GIA ĐÌNH NGƯỜI TIN CHÚA
----------------------


BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 10:1-31
Câu gốc: Mác 10:29-30
Đề tài: GIA ĐÌNH NGƯỜI TIN CHÚA


 
I/. NGƯỜI TIN CHÚA ĐỐI VỚI VỢ (CHỒNG): Mác 10:1-12

1. Đọc câu 1-5, khi người Pharisi nói rằng luật của Môi-se (tức là trong 5 sách đầu của Kinh Thánh) cho phép vợ chồng ly dị, thì Chúa Jêsus cho biết lý do nào có luật li dị?
................................................................................................

Khi Chúa Jêsus nói tại ‘lòng các ngươi cứng cỏi’ thì Chúa muốn nói gì?
................................................................................................

2. Qua câu 6-9, Chúa có cho phép người tin Chúa ly dị (để vợ) không?

Tại sao? .................................................................................

Đọc thêm sách Malachi 2:14-16, hãy cho biết thái độ của Đức Chúa Trời đối với việc li dị?
Như vậy, Chúa muốn vợ chồng phải như thế nào?

Ê-phê-sô 5:33 ........................................................................

II/. NGƯỜI TIN CHÚA ĐỐI VỚI CON CÁI: Mác 10:13-16

1. Qua 10:13, tâm lý thông thường chúng ta có giống các môn đồ không ?

2. Giống thế nào? ..........................................................

3. Chúa Jêsus muốn chúng ta làm gì cho con em chúng ta?
Nghĩa là con em chúng ta có cần được cứu rỗi không?
................................................................................................

Đọc thêm sách Ê-xê-chi-ên 18:4, 20, cho biết lý do con em chúng ta cũng cần sự cứu rỗi nơi Chúa Jêsus Christ?
................................................................................................

Là Phụ Huynh, bạn sẽ làm gì để con em của bạn biết Chúa Jêsus Christ?
................................................................................................

III/. NGƯỜI TIN CHÚA ĐỐI VỚI TIỀN BẠC, CỦA CẢI: Mác 10:17-31

1. Người đang nói chuyện với Chúa Jêsus nghèo hay giàu?
Chúa Jêsus có trách người đó vì người dó giàu không? (câu 21a)
................................................................................................

Chúa Jêsus muốn người đó làm gì? ......................................

2. Đọc I Ti-mô-thê 6:6-10, Chúa dạy người tin Chúa:
câu 8, phải làm gì trong hoàn cảnh? .....................................
câu 10, ‘Tham Tiền” có những hậu quả nào? .......................
................................................................................................

Đọc thêm I Ti-mô-thê 6:17-19, Chúa dạy người tin Chúa nên có thái đô nào với tiền bạc?
................................................................................................


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn