03:33 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 10

Người Làm Lớn (Mác 10:35-45)

Thứ bảy - 05/07/2014 00:57
Người Làm Lớn (Mác 10:35-45)

Người Làm Lớn (Mác 10:35-45)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 10:35-45. Đề tài: NGƯỜI LÀM LỚN. Câu gốc: Mác 10:43
---------------------------

BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 10:35-45
Đề tài: NGƯỜI LÀM LỚN
Câu gốc: Mác 10:43I/. ĐỊA VỊ NGƯỜI LÀM LỚN NHẤT: Mác 10:35-37

1. Giăng và Gia-cơ muốn có địa vị lớn nào?
................................................................................................

2. Đọc Mác 11:7-10, Giăng và Gia-cơ nghĩ Chúa Jêsus sẽ có địa vị gì khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem?
................................................................................................

II/. ĐIỀU KIỆN TRỞ NÊN NGƯỜI LÀM LỚN: Mác 10:38-44

Trong phân đoạn nầy Chúa Jêsus nêu ra hai điều kiện để trở nên NGƯỜI LÀM LỚN trong Chúa.
1. Mác 10:38-40, Chúa Jêsus nêu điều kiện thứ I để trở nên Người Làm Lớn trong Chúa là gì?
................................................................................................

Điều kiện đó có nghĩa người làm lớn trong Chúa phải
kinh nghiệm ..........................................................................
................................................................ (xem Rô-ma 6:3-4)

2. Mác 10:41-44, điều kiện thứ II để trở nên Người Làm Lớn trong Chúa là người đó phải làm
................................................................................................

Điều kiện nầy so với điều kiện của thế gian?
… Giống
… Khác
Giống (hay Khác) như thế nào? ............................................
................................................................................................

III/. GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LÀM LỚN: Mác 10:45

1. Chữ “Con người” là chỉ về ai? ........................................
2. Chúa Jêsus phán Ngài đến thế gian để:
người ta phục vụ Ngài
… để Ngài phục vụ người ta.
Chúa Jêsus đã phục vụ qua những việc làm nào?
................................................................................................
Bạn là được Chúa Jêsus phục vụ không ? .............................
Xin chứng minh: ...................................................................
................................................................................................
Trong Hội-thánh, Bạn là người Phục vụ hay là người được
phục vụ? ................................................................................
Bài học Bạn nhận được hôm nay là gì? ................................
................................................................................................
................................................................................................


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn