03:58 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 11

Chúa Cần (Mác 11:1-10)

Thứ bảy - 26/07/2014 03:58
Chúa Cần (Mác 11:1-10)

Chúa Cần (Mác 11:1-10)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 11:1-10 Đề tài: CHÚA CẦN Câu gốc: Mác 11:3
--------------------
 
BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 11:1-10
Đề tài: CHÚA CẦN
Câu gốc: Mác 11:3

 


I/. CHÚA CẦN ĐIỀU GÌ? Mác 11:1-3

1. Chúa Jêsus phán Ngài đang cần điều gì ?
................................................................................................

2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 21:4-5 và cho biết tại sao Chúa Jêsus muốn cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem?
Để ..........................................................................................
Bày tỏ Chúa Jêsus là .............................................................
Lời tiên tri nầy được ghi ở đâu? ............................................
Bạn nghĩ gì khi biết việc Chúa Jêsus cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem đã được tiên tri trước khi Chúa Jêsus giáng sanh 740 (Ê-sai 62:11) và 450 năm (Xachari 9:9)?
................................................................................................

II/. THÁI ĐỘ KHI CHÚA CẦN: Mác 11:4-6

1. Hai môn đồ có thái độ nào khi nghe Chúa Jêsus nói về nhu cần của Chúa?
................................................................................................
Nếu bạn là hai môn đồ nầy, bạn thái độ như thế nào?
................................................................................................

2. Người chủ con lừa con có thái độ nào khi Chúa cần?
................................................................................................
Nếu bạn là chủ con lừa, bạn sẽ có thái độ nào?
................................................................................................
Theo bạn, Chúa đang cần bạn làm gì trong Hội-thánh?
................................................................................................
Và bạn có thái độ nào? ..........................................................

III/. KẾT QUẢ ĐÁP ỨNG CHÚA CẦN: Mác 11:7-10

Khi việc Chúa cần được đáp ứng, thì có những kết quả nào?

1. Về phương diện Chúa Jêsus: .....................................
................................................................................................

2. Về phương diện con lừa: ...........................................
................................................................................................
Kinh nghiệm của cá nhân bạn một lần nào đó bạn đáp ứng điều Chúa cần, thì có kết quả như thế nào?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Bạn có quyết định gì khi Chúa cần?
................................................................................................


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết mới hơn