03:59 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 11

Đức Tin (Mác 11:19-25)

Thứ ba - 29/07/2014 05:21
Đức Tin (Mác 11:19-25)

Đức Tin (Mác 11:19-25)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 11:19-25 Đề tài: ĐỨC TIN Câu gốc: Mác 11:22
 
-------------------------------


BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 11:19-25
Đề tài: ĐỨC TIN
Câu gốc: Mác 11:22

 I/. SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN: Mác 11:19-21

1. Hình ảnh cho thấy sức mạnh của đức tin ở đây là gì?
................................................................................................

2. Hãy mô tả Sức Mạnh của đức tin:
Bao lâu xảy ra kết quả của đức tin? (xem câu 19 và 20)
................................................................................................

Đức tin bày tỏ qua hành động nào? (Xem thêm 11:14)
................................................................................................

Đọc thêm những kết quả của đức tin:
Mác 2:5, 11-12, đức tin đem đến kết quả là ..........................
................................................................................................

Mác 4:16-19 (rễ là đức tin), người không có đức tin thì kết
quả là .....................................................................................

Mác 4:37-41, (gió bão chỉ về những khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống), các môn đồ không có đức tin thì kết quả
Là ..........................................................................................

Mác 5:34, người đàn bà nầy (5:25-29) có đức tin nên đã
được ......................................................................................

Mác 10:52, người mù nầy được sáng mắt nhờ .....................
Các bạn có kinh nghiệm lần nào về Sức Mạnh của Đức
tin chưa? ................................................................................
Hãy làm chứng lại .................................................................

II/. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỨC TIN: Mác 11:22

1. Chúa Jêsus bảo chúng ta hãy đặt đức tin vào AI?
................................................................................................

2. Tại sao chúng ta chỉ đặt đức tin vào Đức Chúa Trời? (xem Thi thiên 121)
Vì Đức Chúa Trời là Đấng (c. 1-2)........................................

Đức Chúa Trời có quyền giữ gìn chúng ta như thế nào?
(c6. 7) ....................................................................................
Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta bao lâu? .............................

3. Như vậy Đức Chúa Trời có khác gì với những thần hay con người?
................................................................................................

III/. NHỮNG NGĂN TRỞ ĐỨC TIN: Mác 11:23-25

1. Qua câu 23 và 24, có sự ngăn trở nào khiến đức tin không hiệu quả?
................................................................................................

2. Câu 25 cho một sự ngăn trở khác khiến đức tin không
hiệu quả là .............................................................................

Trong hai sự ngăn trở đức tin hiệu quả, Bạn thường gặp
điều ngăn trở nào ...................................................................
Cách giải quyết? ....................................................................
................................................................................................

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn