03:58 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 11

Người Vô Tín (Mác 11:27-33)

Thứ tư - 30/07/2014 23:42
Người Vô Tín (Mác 11:27-33)

Người Vô Tín (Mác 11:27-33)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 11:27-33 Câu gốc: Mác 11:33 Đề tài: NGƯỜI VÔ TÍN
-----------------------

BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 11:27-33
Câu gốc: Mác 11:33
Đề tài: NGƯỜI VÔ TÍN

 

I/. ĐỊNH NGHĨA NGƯỜI VÔ TÍN:

1. Đối với những người chưa biết Chúa nên chưa tin, thì chúng ta gọi là:

người không tin Chúa  người chưa tin Chúa

2. Đối với người đã biết Chúa nhưng chưa tin vì lý do trở ngại nào đó, chúng ta gọi là:

người không tin Chúa người chưa tin Chúa

3. Đối với người biết Chúa nhưng quyết lòng không tin, chúng ta gọi là:

người không tin Chúa người vô tín
người chưa tin Chúa

Chữ VÔ có nghĩa là KHÔNG, nhưng được dùng cho những người cố quyết không chịu tin.

II/. CÂU HỎI CỦA NGƯỜI VÔ TÍN: Mác 11:27-28

1. Ai đã hỏi Chúa Jêsus câu hỏi nầy?
................................................................................................

2. Với chức vụ và qua câu hỏi, họ là người biết Chúa Jêsus là Đấng có quyền phép hay không?
Chứng minh qua câu họ hỏi: .................................................
................................................................................................
Theo anh chị em, làm sao họ biết Chúa Jêsus như vậy? (xem Mác 2:6 và 12; Mác 2:16; 3:2 và 6; 7:1-2; 11:18)
................................................................................................

III/. BẰNG CỚ CHỨNG MINH NGƯỜI VÔ TÍN: Mác 11:29-33a

1. Chúa Jêsus dùng ai để chứng minh lòng vô tín của họ?
................................................................................................

2. Những người vô tín nầy biết rõ Giăng Báp-tít không?
................................................................................................

3. Họ có tin điều Giăng giảng không? ................................

IV/. THÁI ĐỘ CỦA CHÚA JÊSUS ĐỐI VỚI NGƯỜI VÔ TÍN: Mác 11:33b

1. Chúa Jêsus có thái độ nào đối với lòng vô tín?
................................................................................................

2. Khải huyền 21:8 nói gì về số phận của người vô tín.

Áp dụng bài học hôm nay:

1. Bạn là người:

biết Chúa chưa biết Chúa

2. Bạn là người:

Đã tin Chúa chưa tin Chúa không tin Chúa.
Tại sao? .................................................................................
................................................................................................Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết cũ hơn