16:11 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 12

Dâng Tiền (Mác 12:41-44)

Dâng Tiền (Mác 12:41-44)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 12:41-44 Câu gốc: Mác 12:44 Đề tài: DÂNG TIỀN

Thầy Thông Giáo (Mác 12:38-40)

Thầy Thông Giáo (Mác 12:38-40)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 12:38-40 Câu gốc: Mác 12:38 Đề tài: THẦY THÔNG GIÁO

Đấng Cứu Thế (Mác 12:35-37)

Đấng Cứu Thế (Mác 12:35-37)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 12:35-37 Câu gốc: Mác 12:37 Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾ

Điều Răn Của Chúa (Mác 12:28-34)

Điều Răn Của Chúa (Mác 12:28-34)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 12:28-34. Câu gốc: Mác 12:30. Đề tài: ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA.

Không Hiểu Kinh Thánh (Mác 12:18-27)

Không Hiểu Kinh Thánh (Mác 12:18-27)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 12:18-27. Câu gốc: Mác 12:24. Đề tài: KHÔNG HIỂU KINH THÁNH

Câu Nói Nổi Tiếng (Mác 12:13-17)

Câu Nói Nổi Tiếng (Mác 12:13-17)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 12:13-17 Câu gốc: Mác 12:17 Đề tài: CÂU NÓI NỔI TIẾNG

Thí Dụ Về Người Trồng Nho ( Mác 12:1-12)

Thí Dụ Về Người Trồng Nho ( Mác 12:1-12)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 12:1-12. Câu gốc: Mác 12:10. Đề tài: THÍ DỤ VỀ NGƯỜI TRỒNG NHO