23:27 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 12

Không Hiểu Kinh Thánh (Mác 12:18-27)

Thứ tư - 27/08/2014 09:02
Không Hiểu Kinh Thánh (Mác 12:18-27)

Không Hiểu Kinh Thánh (Mác 12:18-27)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 12:18-27. Câu gốc: Mác 12:24. Đề tài: KHÔNG HIỂU KINH THÁNH
----------------------------- 

BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 12:18-27
Câu gốc: Mác 12:24
Đề tài: KHÔNG HIỂU KINH THÁNH


I/. NGƯỜI KHÔNG HIỂU KINH THÁNH: Mác 12:23

1. Theo câu gốc (12:24), Chúa Jêsus phán người không hiểu Kinh Thánh là ai? ..........................................................

2. So sánh với câu 18, thì những người đó được gọi là gì?
................................................................................................
Kinh Thánh nói gì về người Sa-đu-sê?
-  Mathiơ 3:7, Giăng gọi họ là ......................................
Giăng muốn nói gì? ...............................................................
-  Mathiơ 16:1, họ gặp Chúa Jêsus với mục đích gì?
................................................................................................
Và Chúa Jêsus gọi họ là gì? (Mathiơ 16:4)
................................................................................................
-  Mathiơ 16:6 và 12, Chúa Jêsus khuyên môn đồ đối với người Sa-đu-sê như thế nào?
................................................................................................
-  Công vụ 4:1 tỏ ra người Sa-đu-sê có địa vị gì trong Chánh quyền lúc bấy giờ?
................................................................................................
-  Câu hỏi của họ căn cứ vào Phục truyền 25:5-10, tỏ ra họ biết Kinh Thánh không? ..............................................

II/. KHÔNG HIỂU ĐIỀU GÌ VỀ KINH THÁNH? Mác 12:24-27

1. Mác 12:24, Chúa Jêsus nói rõ người Sa-đu-sê không hiểu điều gì về Kinh Thánh?
…………………………. và .................................................
2. Mác 12:25-27, Chúa Jêsus đã chứng minh người Sa-đu-sê không hiểu Kinh Thánh qua 2 bằng cớ nào?
- Câu 25, họ không hiểu về người chết .......................
- Câu 26-27, Chúa Jêsus nhắc đến câu chuyện trong
sách .......................................................................................
Các thánh đồ như …………………, Y-sác và .....................
đã chết chưa? .........................................................................
Chứng minh theo sách Sáng thế ký (ghi ra đoạn và câu nói các thánh đồ nầy đã chết)
Áp-ra-ham qua đời – Sáng. ...................................................
Y-sác qua đời – Sáng ............................................................
Gia-cốp qua đời – Sáng .........................................................
Mác 12:27, Chúa Jêsus cho biết các thánh đồ đó hiện như
thế nào? .................................................................................

Theo bạn, tại sao người Sa-đu-sê không hiểu Kinh Thánh?
không biết chữ     tại không học Kinh Thánh
tại lòng cứng cỏi không tin      học để khoe khoang
Khi bạn không hiểu Kinh Thánh thì bạn sẽ làm gì? .............
................................................................................................
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn