16:14 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 13

Thái Độ Chờ Chúa Trở Lại (Mác 13:11-37)

Thái Độ Chờ Chúa Trở Lại (Mác 13:11-37)

BÀI HỌC KINH THÁNH: MÁC 13:11-37 Câu gốc: Mác 13:35 Đề tài: THÁI ĐỘ CHỜ CHÚA TRỞ LẠI

Kết Thúc Thế Giới (Mác 13:1-10)

Kết Thúc Thế Giới (Mác 13:1-10)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 13:1-10. Câu gốc: Mác 13:2. Đề tài: KẾT THÚC THẾ GIỚI