23:24 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 13

Kết Thúc Thế Giới (Mác 13:1-10)

Thứ hai - 06/10/2014 04:44
Kết Thúc Thế Giới (Mác 13:1-10)

Kết Thúc Thế Giới (Mác 13:1-10)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 13:1-10. Câu gốc: Mác 13:2. Đề tài: KẾT THÚC THẾ GIỚI
-----------------------


BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 13:1-10
Câu gốc: Mác 13:2
Đề tài: KẾT THÚC THẾ GIỚII/. QUANG CẢNH TỔNG QUÁT KẾT THÚC THẾ GIỚI: Mác 13:1-2

Qua 2 câu Kinh Thánh này, có sự khác nhau giữa đời này (các môn đồ đại diện cho quan niệm đời này) và lời dạy của Chúa Jêsus về tương lai của thế giới.
1. Hãy chọn A hoặc B điền vào câu trả lời.
A = lời dạy của Chúa Jêsus
B = các môn đồ (hay quan niệm của người đời)

a. Tương lai thế giới tốt đẹp ................................................
b. Tương lai thế giới có một biến cố khủng khiếp ..............

2. Hãy mô tả biến cố mà Chúa Jêsus nói đến khủng khiếp
như thế nào? ..........................................................................

II/. NHỮNG DẤU HIỆU KẾT THÚC THẾ GIỚI: Mác.13:3-10

1. Câu 3-6, dấu hiệu thứ I kết thúc thế giới là gì?
................................................................................................
Đọc thêm Mathiơ 24:23-27, những đấng cứu thế giả này
sẽ LÀM gì để lừa dối người tin Chúa? .................................
................................................................................................
Sẽ NÓI gì để lừa dối người tin Chúa ....................................
................................................................................................

2. Câu 7-8a, dấu hiệu thứ II kết thúc thế giới là gì?
................................................................................................
Chiến tranh có phải là kết thúc thế giới không? (c.7b)
................................................................................................

3. Câu 8b, dấu hiệu thứ III kết thúc thế giới là gì?
................................................................................................
Hãy kể ra vài thiên tai đáng quan tâm gần đây.
................................................................................................

4. Câu 9, dấu hiệu thứ IV kết thúc thế giới là gì?
................................................................................................
Dấu hiệu này xảy ra chưa? ....................................................
Chứng minh: .........................................................................
................................................................................................
Chúa Jêsus dạy trong hoàn cảnh bị bắt bớ vì Chúa, người
tin Chúa phải làm gì? ............................................................

5. Câu 10, dấu hiệu thứ V kết thúc thế giới là gì?
................................................................................................
Dấu hiệu này đã xảy ra chưa? ...............................................
Chứng minh: .........................................................................
................................................................................................
Cảm nghĩ của Bạn về đề tài: .................................................
................................................................................................
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn