16:13 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 14

Vấp Phạm (Mác 14:26-31)

Vấp Phạm (Mác 14:26-31)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 14:26-31. Câu gốc: Mác 14:27-28. Đề tài: VẤP PHẠM.

Lễ Tiệc Thánh (Mác 14:12-25)

Lễ Tiệc Thánh (Mác 14:12-25)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 14:12-25. Câu gốc: Mác 14:22-23

Người Phản Chúa (Mác 14:10-11)

Người Phản Chúa (Mác 14:10-11)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 14:10-11. Đề tài: NGƯỜI PHẢN CHÚA

Bình Dầu Cam Tòng (Mác 14:3-9)

Bình Dầu Cam Tòng (Mác 14:3-9)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 14:3-9. Câu gốc: Mác 14:3b. Đề tài: BÌNH DẦU CAM TÒNG

Âm Mưu Giết Chúa ( Mác 14:1-2)

Âm Mưu Giết Chúa ( Mác 14:1-2)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 14:1-2. Câu gốc: Mác 14:1. Đề tài: ÂM MƯU GIẾT CHÚA