03:52 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 14

Âm Mưu Giết Chúa ( Mác 14:1-2)

Thứ tư - 08/10/2014 00:09
Âm Mưu Giết Chúa ( Mác 14:1-2)

Âm Mưu Giết Chúa ( Mác 14:1-2)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 14:1-2. Câu gốc: Mác 14:1. Đề tài: ÂM MƯU GIẾT CHÚA
--------------------BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 14:1-2
Câu gốc: Mác 14:1
Đề tài: ÂM MƯU GIẾT CHÚAI/. THỜI GIAN ÂM MƯU GIẾT CHÚA: Mác 14:1a

1. Thời gian âm mưu giết Chúa Jêsus diễn ra trước
những ngày đặc biệt nào? .....................................................
................................................................................................

2. Đọc sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12:1-13, và ghi lại đặc điểm của LỄ VƯỢT QUA.
• Ngày tháng của Lễ Vượt Qua ...................................
• Con thú được dâng làm Lễ là ....................................
• Đặc điểm của con thú được dâng:
................................................................................... bị tì vít
• Con thú bị giết vào lúc ..............................................
• Huyết con thú dùng ...................................................
• Con thú được:

được luộc    được quay    nửa sống nửa chín

• Thịt con thú dâng được ăn với:
bánh ……………………… và ............................................
Cách ăn Lễ:
• Quần áo như sẵn sàng để ..........................................
• Tinh thần khi ăn ........................................................
Ý nghĩa Lễ Vượt Qua là để kỷ niệm ngày dân Y-sơ-ra-ên
được Chúa giải cứu ra khỏi xứ ..............................................
Giăng 1:29; I Côrintô 5:7b, ông Giăng Báp-tít và sứ đồ
Phaolô gọi Chúa Jêsus là gì? .................................................
Bây giờ, âm mưu giết Chúa Jêsus dịp Lễ Vượt Qua, hãy so sánh Lễ nầy với sự chết của Chúa Jêsus:
• Ý nghĩa của Lễ – Rôma 8:1 ......................................
• Chiên con không tì vít – I Phierơ 1:19-20; 2:22-23,
Chúa Jêsus là Đấng ...............................................................
• Xuất. 12:13, huyết chiên con có giá trị gì?
................................................................................................
so với I Giăng 1:7, Huyết Chúa Jêsus có giá trị gì?
................................................................................................

3. Đọc Xuất Ê-díp-tô ký 12:15-20 để biết về Lễ Bánh Không Men.
• Lễ nầy được ăn khi nào? ............................................
• Lễ nầy được cử hành bao lâu? ..................................
Đọc I Côrintô 5:6-8, cho biết
• ‘Bánh không men’ là ai? ...........................................
• Men là gì? .................................................................
• Bánh không men có nghĩa gì? ...................................
Sự kiện Chúa Jêsus chịu chết vào dịp Lễ Vượt Qua là ứng
nghiệm Chúa Jêsus sẽ giải cứu .............................................
......................................................................... (Mathiơ 1:21)
Để sau đó dựng nên một dòng dõi ‘Bánh Không Men’ là
dòng dõi ......................................................... (I Phierơ 2:9)
Dòng dõi THÁNH là:

dân Y-sơ-ra-ên    người tin Chúa Jêsus     chúng ta.

II/. NGUYÊN NHÂN ÂM MƯU GIẾT CHÚA JÊSUS: Mác 14:2b-3.

1. Những người nào đã âm mưu giết Chúa Jêsus?
................................................................................................

2. Những người nầy có biết Kinh Thánh (thời đó chỉ có Cựu Ước) nói về Đấng Cứu Thế không?
• Mathiơ 2:3-6, thí dụ, họ biết Đấng Cứu Thế phải
sanh tại đâu? ..........................................................................
• Luca 2:46-47, họ biết gì về Chúa Jêsus? ...................
• Giăng 3:1-2, Ni-cô-đem là một trong những người
trong bọn họ, nói gì về Chúa Jêsus? .....................................
Chứng tỏ những người nầy biết những phép lạ Chúa Jêsus
làm chứng tỏ Chúa Jêsus từ đâu đến? ...................................

3. Căn cứ vào Mác 14:1b-2, tại sao họ lại âm mưu giết Chúa Jêsus? (Đọc thêm Mathiơ 27:18; Mác 15:10)
................................................................................................
Bài học áp dụng:
• Người làm hại công việc Chúa là:

Người thế gian    Người biết Kinh Thánh
Người biết Lời Chúa mà không làm theo

• Đọc I Giăng đoạn 2 và 3, 4, ghi lại những câu nói về việc’ GHÉT ANH EM MÌNH’
(Đoạn 2 câu ………) Người ghét anh em mình là người
còn ở trong ............................................................................
(Đoạn 2 câu …….…) Ai ghét anh em mình thì ở trong sự
…………………….., làm những việc .................................
bị ...................................................................... làm mù mắt.
(Đoạn 3 câu ....) Ai ghét anh em mình, là kẻ ........................
(Đoạn 4 câu …..) ghét anh em mình, thì là kẻ ......................
Cảm nghĩ của bạn về bài học:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn