16:11 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 15

Sự Chôn Chúa Jêsus (Mác 15:42-47)

Sự Chôn Chúa Jêsus (Mác 15:42-47)

BÀI HỌC KINH THÁNH Mác 15:42-47 Câu gốc:15:43 Đề tài: SỰ CHÔN CHÚA JÊSUS

Chúa Jêsus Bị Đóng Đinh (Mác 15:1-41)

Chúa Jêsus Bị Đóng Đinh (Mác 15:1-41)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 15:1-41 Câu gốc: Mác 15:20 Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ ĐÓNG ĐINH