23:24 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 15

Chúa Jêsus Bị Đóng Đinh (Mác 15:1-41)

Thứ hai - 03/11/2014 00:27
Chúa Jêsus Bị Đóng Đinh (Mác 15:1-41)

Chúa Jêsus Bị Đóng Đinh (Mác 15:1-41)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 15:1-41 Câu gốc: Mác 15:20 Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ ĐÓNG ĐINH
------------------------

BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 15:1-41
Câu gốc: Mác 15:20
Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ ĐÓNG ĐINH


I/. TRƯỚC KHI CHÚA JÊSUS BỊ ĐÓNG ĐINH:


Mác 15:1-20
1. Từ 15:1-5, Chúa Jêsus bị vu cáo (câu 3)
Ai vu cáo Chúa Jêsus? .............................................................
Họ vu cáo Chúa Jêsus nhiều hay ít? (câu 3-4) ...........................
Họ vu cáo Chúa Jêsus điều gì? (14:55-59) ................................
....................................................................................................

2. Từ 15:6-15, Chúa Jêsus bị lên án:
Chúa Jêsus bị ai lên án? ............................................................
Lên án gì?...................................................................................
Tại sao? .....................................................................................
Đáng lẽ ai phải chịu án đó? .......................................................

3. Từ 15:16-20, Chúa Jêsus bị sỉ nhục:
Ai sỉ nhục Chúa Jêsus? .............................................................
Họ sỉ nhục Chúa Jêsus như thế nào? .........................................
....................................................................................................
Đọc Êsai 53:3-5, I Phierơ 2:21-23, Chúa Jêsus chịu sỉ nhục
như vậy vì cớ gì? .......................................................................

II/. CẢNH TRẠNG CHÚA JÊSUS BỊ ĐÓNG ĐINH: Mác 15:21-41

1. Tại sao Chúa Jêsus cần có người vác thập tự của Ngài?
(15:21) .......................................................................................
Đáng lẽ ai phải vác tiếp Chúa Jêsus? ........................................
Tại sao những người đó không vác? .........................................

2. Hãy kể ra những người sỉ nhục Chúa Jêsus lúc Ngài bị
đóng đinh? .................................................................................
....................................................................................................

3. Có những biến động khác thường gì xảy ra:
Câu 33, ......................................................................................
Câu 38, ......................................................................................
Ai đã tin nhận Chúa Jêsus Christ?
Luca 23:39-43, ..........................................................................
Mác 15:39, ................................................................................
Tại sao những người đó tin nhân Chúa Jêsus Christ là Đấng
Cứu Thế? ...................................................................................
Hãy chọn cho mình giống người nào trong việc Chúa Jêsus bị đóng đinh?
Thầy tế lễ     Philát     Dân chúng
những người lính   Si-môn   tên cướp ăn năn
Thầy đội   Những người phụ nữ
Tại sao bạn chọn những người đó là chính bạn? ......................
....................................................................................................
....................................................................................................
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết mới hơn