16:40 EST Chủ nhật, 25/02/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 16

Chúa Jêsus Sống Lại (Mác 16:1-20)

Chúa Jêsus Sống Lại (Mác 16:1-20)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 16:1-20. Câu gốc: Mác 16:6. Đề tài: CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI.