16:12 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 3

Phạm Tội Với Đức Thánh Linh (Mác 3:20-30)

Phạm Tội Với Đức Thánh Linh (Mác 3:20-30)

BÀI HỌC KINH THÁNH Mác 3:20-30 Câu gốc: Mác 3:28-29

Người Thân (Bà Con) Của Chúa Jêsus (Mác 3:31-35)

Người Thân (Bà Con) Của Chúa Jêsus (Mác 3:31-35)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 3:31-35. Câu gốc: Mác 3:35. Đề tài: NGƯỜI THÂN (BÀ CON) CỦA CHÚA JÊSUS.

Các Sứ Đồ ( Mác 3:7-19)

Các Sứ Đồ ( Mác 3:7-19)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 3:7-19. Câu gốc: Mác 3:14-15. Đề tài: CÁC SỨ ĐỒ.