21:17 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 3

Các Sứ Đồ ( Mác 3:7-19)

Thứ hai - 13/05/2013 05:17
Các Sứ Đồ ( Mác 3:7-19)

Các Sứ Đồ ( Mác 3:7-19)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 3:7-19. Câu gốc: Mác 3:14-15. Đề tài: CÁC SỨ ĐỒ.
---------------------------------

BÀI HỌC KINH THÁNH
Mác 3:7-19
Câu gốc: Mác 3:14-15
Đề tài: CÁC SỨ ĐỒ

I/. NHU CẦN LẬP CÁC SỨ ĐỒ: Mác 3:7-10

1. Có bao nhiêu người đi theo Chúa Jêsus ?
.............................................................................................
2. Họ từ đâu đến ?
.............................................................................................
3. Họ đến với Chúa Jêsus với mục đích gì?
.............................................................................................
4. Theo Bạn nghĩ một mình Chúa Jêsus có thể giúp đỡ số người đó không ?
.............................................................................................
5. Như vậy, theo Bạn, tại sao Chúa Jêsus cần lập các Sứ Đồ?         

 
II/. NGƯỜI ĐƯỢC LÀM SỨ ĐỒ: Mác 3:11-19


1. Câu 11 và 12, ai biết Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời?            

2. Tham khảo Mác 1:23-24, Ma quỉ còn biết Chúa Jêsus là ai nữa ?      
     
Và ma quỉ còn biết Chúa Jêsus sẽ làm gì đối với nó?
.............................................................................................
3. Đọc Mác 1:25 và 3:11, Chúa Jêsus có cần ma quỉ giúp việc cho Ngài không ?  

Đọc thêm Khải huyền 12:9-10, công việc của ma quỉ là gì?
.............................................................................................
Như vậy, Bạn cho biết tại sao Chúa Jêsus không dùng ma quỉ giúp đỡ Ngài?        
.............................................................................................

4. Trong Mác 3:13, Chúa Jêsus cần ai làm Sứ đồ?
.............................................................................................  
Hãy chú ý có một chữ được lặp lại hai lần trong câu. Đó là chữ gì ?          
Bạn có sự dạy dỗ nào qua chữ đó? .....................................
.............................................................................................

5. Câu 14, công việc của Sứ đồ là gì? ................................
.............................................................................................

6. Trong danh sách 12 Sứ đồ, bạn biết người nào? ............
Họ có tài năng xuất chúng không ? ....................................

7. Nhưng qua Kinh Thánh sách Công vụ, họ đã làm nhiều việc xuất chúng. Tại sao họ làm được ?
.................................................................................

8. Bạn được sự dạy dỗ gì qua các Sứ đồ? ..........................
.............................................................................................

9. Bạn nghĩ bạn có thể làm công việc gì trong Hội Thánh không ? Việc gì?           
 
.............................................................................................
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết mới hơn