21:20 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 3

Người Thân (Bà Con) Của Chúa Jêsus (Mác 3:31-35)

Thứ hai - 13/05/2013 05:24
Người Thân (Bà Con) Của Chúa Jêsus (Mác 3:31-35)

Người Thân (Bà Con) Của Chúa Jêsus (Mác 3:31-35)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 3:31-35. Câu gốc: Mác 3:35. Đề tài: NGƯỜI THÂN (BÀ CON) CỦA CHÚA JÊSUS.
----------------------------------

BÀI HỌC KINH THÁNH
Mác 3:31-35
Câu gốc: Mác 3:35
Đề tài: NGƯỜI THÂN (BÀ CON) CỦA CHÚA JÊSUS
 
 
I/. NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA JÊSUS:  Mác 3:31-34
 
1. Người thân thuộc thể của Chúa Jêsus là ai?
...............................................................................................
Hãy đọc Luca 1:26-38 để biết về Ma-ri, mẹ thuộc thể của Chúa Jêsus:

 
-  1:26-27, Ma-ri là người hay thần thánh?
...............................................................................................

Chứng minh: .........................................................................

- 1:28, Ma-ri đối với Đức Chúa Trời như thế nào?
...............................................................................................

- 1:29-30, Ma-ri có thái độ như thế nào khi gặp Thiên sứ? .
Tại sao Ma-ri có thái độ như vậy? .......................................

- 1:38, Ma-ri xưng nhận bà là gì của Chúa ? (Xem thêm 1:46-49)
...............................................................................................
- Công vụ 1:14, Ma-ri là gì trong Hội Thánh đầu tiên? .......

Tại sao không nói CHA MẸ mà Kinh Thánh chỉ nói MẸ của Chúa Jêsus ở đây?   
Như vậy, Ma-ri có phải là Mẹ của Đức Chúa Trời không?
...............................................................................................

Ma-ri có quyền cầu thay cho chúng ta không? (Xem thêm Rôma 8:26; 34; I Timôthê 2:5)
...............................................................................................  

Chúng ta nên có thái độ nào đối với Ma-ri? (I Têsalônica 5:12-13; Hêbơrơ 13:7)
...............................................................................................

Xem Mác 6:1-3, ANH EM của Chúa Jêsus là ai ?................
...............................................................................................

Chúa Jêsus có EM không ? ..................................................

Tại sao biết ? ........................................................................

Tại sao Mác 3:31 lại nói “anh em của Chúa Jêsus” ?
...............................................................................................

2. Người thân thuộc linh của Chúa Jêsus là ai? (câu 34)
...............................................................................................

Căn cứ vào câu 31, những người thân thuộc linh của Chúa Jêsus là ai?      
...............................................................................................

Có sự phân biệt nào trong những người thân thuộc linh của Chúa Jêsus không ?   
Chứng minh? ........................................................................
 
II/. ĐIỀU KIỆN LÀM NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA JÊSUS: Mác 3:35
 
1. Chúa Jêsus nêu điều kiện nào để được làm người thân của Chúa Jêsus ?           
Điều kiện đó có nghĩa gì? ....................................................

Ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ ở đâu?
...............................................................................................
 
2. Luca 1:28-30, Ma-ri được điều gì từ Đức Chúa Trời ?
...............................................................................................

Tại sao Ma-ri được điều đó ? (Xem 1:38)
...............................................................................................

Làm sao chúng ta được ơn, được làm người thân của Chúa Jêsus ? (Xem Giăng 14:15, 21)
...............................................................................................

Quyết định của Bạn sau khi học bài nầy là gì đối với Kinh Thánh?            
...............................................................................................Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn