16:12 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 5

Người Bị Quỉ Ám (Mác 5:1-20)

Người Bị Quỉ Ám (Mác 5:1-20)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 5:1-20. Câu gốc: Mác 5:19. Đề tài: NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM.