03:35 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 5

Người Bị Quỉ Ám (Mác 5:1-20)

Thứ ba - 14/05/2013 03:56
Người Bị Quỉ Ám (Mác 5:1-20)

Người Bị Quỉ Ám (Mác 5:1-20)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 5:1-20. Câu gốc: Mác 5:19. Đề tài: NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM.
------------------
BÀI HỌC KINH THÁNH
Mác 5:1-20
Câu gốc: Mác 5:19
Đề tài: NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM
 
I/. TÌNH CẢNH NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM: Mác 5:1-5
 
1/. Người bị quỉ ám ở đâu ? Tại sao lại thích ở nơi đó?
...............................................................................................

2/. Đặc điểm của người bị quỉ ám là gì ?
    - Sức mạnh: ......................................................................
    - Ngày đêm làm gì? ..........................................................
    - Thân thể thế nào?............................................................
 
3/. Hãy ghi lại tình cảnh những người bị quỉ ám để tỉnh thức:
 
    - Mác 1:23, người bị quỉ ám nầy đang ở đâu và ở đó làm gì?     
.........................................................................................

 
   - Công vụ 16:16-19, Quỉ ám vào người đầy tớ gái nầy có lợi gì cho người chủ?        
...............................................................................................
 
Đó cũng là 3 cách ma quỉ dùng để người ta theo nó. Hãy ghi lại 3 cách nầy:
a. ...........................................................................................
b. ...........................................................................................
c. ...........................................................................................
 
II/. NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM ĐƯỢC CHỮA LÀNH:  Mác 5:6-13

1/. Người bị quỉ ám thấy Chúa Jêsus thì làm gì và nói gì?
...............................................................................................
2/. Thật sự ai đang nói chuyện với Chúa Jêsus ?
...............................................................................................
3/. Chúa Jêsus đã đuổi quỉ nầy cách nào?
...............................................................................................
4/. Như vậy, người tin Chúa Jêsus nên có thái độ nào đối với ma quỉ?       
...............................................................................................

III/. PHẢN ỨNG SAU KHI NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM ĐƯỢC CHỮA LÀNH:  Mác 5:14-20
 
1/. Mác 5:14-17, phản ứng của những người chung quanh sau khi Chúa Jêsus chữa lành người bị quỉ ám như thế nào?
Nghe tin thì ...........................................................................

Thấy bằng cớ người bị quỉ ám được chữa lành là:
...............................................................................................

Họ có vui không ? Tại sao? ..................................................
...............................................................................................

2/. Mác 5:18-20, Phản ứng của người bị quỉ ám sau khi được Chúa Jêsus chữa lành như thế nào?

Người xin Chúa Jêsus điều gì ? ...........................................
Chúa Jêsus dạy người làm gì? .............................................
...............................................................................................

Người có vâng lời Chúa không ?..........................................
...............................................................................................

3/. Điều lớn lao nào Chúa đã làm cho BẠN?
...............................................................................................

Bạn có thuật điều lớn lao đó cho ai nghe chưa? Tại sao?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh