16:14 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 6

Người Theo Chúa (Mác 6:7-13)

Người Theo Chúa (Mác 6:7-13)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 6:7-13. Câu gốc: Mác 7:12. Đề tài: Người Theo Chúa.

Quê Hương Của Chúa Jêsus (Mác 6:1-6)

Quê Hương Của Chúa Jêsus (Mác 6:1-6)

BÀI HỌC KINH THÁNH Mác 6:1-6 Câu gốc: Mác 6:4 Đề tài: QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚA JÊSUS

Chúa Jêsus Đi Bộ Trên Biển (Mác 6:45-56)

Chúa Jêsus Đi Bộ Trên Biển (Mác 6:45-56)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Kinh Thánh: MÁC 6:45-56. Câu gốc: Mác 6:50. Đề tài: CHÚA JÊSUS ĐI BỘ TRÊN BIỂN.