21:15 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 7

Người Điếc Được Lành (Mác 7:32-37)

Thứ ba - 16/04/2013 00:30
Người Điếc Được Lành (Mác 7:32-37)

Người Điếc Được Lành (Mác 7:32-37)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 7:31-37 Câu gốc: Mác 7:32 Đề tài: NGƯỜI ĐIẾC ĐƯỢC LÀNH

--------------

MÁC 7:31-37
Câu gốc: Mác 7:32
Đề tài: NGƯỜI ĐIẾC ĐƯỢC LÀNH


I/. ĐẶC ĐIỂM CỦA BỊNH ĐIẾC: Mác 7:31-32

Bạn hãy mô tả những đặc điểm bịnh điếc trong 2 câu Kinh Thánh nầy:
1.     Người điếc nầy ở đâu? ...............................................................
Có cùng một nơi với người đàn bà trong 7:24-30 không?
...........................................................................................................

2.    Người nầy bịnh như thế nào? .....................................................    
3.    Làm sao người điếc nầy gặp được Chúa Jêsus ?

...........................................................................................................   
Xem 2:3, nếu có một người cần gặp Chúa Jêsus thì bạn sẽ làm gì?
    
4.    Người xin Chúa Jêsus điều gì? ..................................................    

II/. CÁCH CHÚA JÊSUS CHỮA LÀNH NGƯỜI ĐIẾC: Mác 7:33-35
1.    Chúa Jêsus chữa bịnh cho người điếc nầy cách nào?

...........................................................................................................   
2.    Xem lại những cách Chúa Jêsus chữa bịnh trong các đoạn trước đây:
1:41-42 Chúa  ................................................................................
2:5, 11-12 Chúa   ........................................................................... 
2:5, Chúa           
........................................................................... 
5:25-29, Chúa     ........................................................................... 
5:41-42, Chúa     .......................................................................... 
7:29-30, Chúa     ........................................................................... 
Những cách nầy giống hay khác nhau?     
...........................................................................................................   
Bạn nghĩ gì về cách Chúa Jêsus chữa bịnh? Có lệ thuộc vào một nghi thức nào không?     
Điều đó chứng tỏ Chúa Jêsus là ai?     


........................................................................... 

III/. SAU KHI NGƯỜI ĐIẾC ĐƯỢC CHỮA LÀNH: Mác 7:36-37
1.    Sau khi người điếc được chữa lành, Chúa Jêsus cấm người điếc nầy làm gì?
 
..............................................................................................    
Tại sao ?    
........................................................................... 

2.    Như vậy, khi được Chúa Jêsus chữa lành, bạn sẽ nói gì về Chúa Jêsus?

{  }    Chúa Jêsus chữa bịnh  
{  }   Chúa Jêsus tha tội
{  }    Chúa Jêsus tha tôi và chữa lành

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết cũ hơn