16:12 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 8

Đấng Cứu Thế (Mác 8:27-38)

Đấng Cứu Thế (Mác 8:27-38)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 8:27-38. Câu gốc: Mác 8:29. Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾ

Người Mù ( Mác 8:22- 26)

Người Mù ( Mác 8:22- 26)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 8:22-26. Câu gốc: Mác 8:25. Đề tài: NGƯỜI MÙ

MEN CỦA NGƯỜI PHARISI (MÁC 8:11-21)

MEN CỦA NGƯỜI PHARISI (MÁC 8:11-21)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 8:11-21. Câu gốc: 8:12. Đề tài: MEN CỦA NGƯỜI PHARISI

Chúa Jêsus Hóa Bánh (Mác 8: 1 - 10)

Chúa Jêsus Hóa Bánh (Mác 8: 1 - 10)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 8:1-10 Câu gốc: Mác 8:6 Đề tài: CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH