21:29 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 8

Đấng Cứu Thế (Mác 8:27-38)

Thứ hai - 16/06/2014 03:27
Đấng Cứu Thế (Mác 8:27-38)

Đấng Cứu Thế (Mác 8:27-38)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 8:27-38. Câu gốc: Mác 8:29. Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾ
------------------
 

BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 8:27-38

Câu gốc: Mác 8:29
Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾI/. AI LÀ ĐẤNG CỨU THẾ? Mác 8:27-30

1. Các môn đồ của Chúa Jêsus cho biết người ta xưng Chúa Jêsus là ai?
Là: .........................................................................................
Tại sao ? ................................................................................
Là: .........................................................................................
Tại sao ? ................................................................................
Là ..........................................................................................
Tại sao? .................................................................................

2. Còn ông Phi-e-rơ thì xưng Chúa Jêsus là ai?
................................................................................................
Danh từ “ĐẤNG CHRIST” có nghĩa là ‘Người được Xức Dầu”. Theo Kinh Thánh dạy, một người được xức dầu khi người đó phong chức: làm vua, làm thầy thế lễ, hoặc làm Tiên tri.
Như vậy, Phi-e-rơ muốn nói Chúa Jêsus là gì?
................................................................................................

Nghĩa là Chúa Jêsus là Đ…........... C………. T ...................
Bạn đồng ý với người ta hay với Phi-e-rơ? ...........................
Tạ sao ? .................................................................................
................................................................................................

II/. ĐẤNG CỨU THẾ JÊSUS LÀM GÌ? Mác 8:31-33

1. Câu 31, để làm Đấng Cứu Thế, Chúa Jêsus phải làm gì?
................................................................................................
2. Ai không muốn Chúa Jêsus làm như vậy? (C.32-33)
................................................................................................
Tại sao? Trường hợp của Phi-e-rơ: .......................................
Trường hợp của ma quỉ: ........................................................

III/. PHẦN THƯỞNG THEO ĐẤNG CỨU THẾ: Mác 8:34-38.

1. Người theo Đấng Cứu Thế là Chúa Jêsus thì nhận được PHẦN THƯỞNG gì?
................................................................................................
2. Phần thưởng nầy có giá trị như thế nào?
................................................................................................
Bạn có đồng ý với giá trị phần thưởng nầy không?
................................................................................................
Tại sao? .................................................................................
................................................................................................


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết cũ hơn