16:13 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 9

Muối (Mác 9:33-51)

Muối (Mác 9:33-51)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 9:33-51. Câu gốc: Mác 9:50-51. Đề tài: MUỐI.

Con Đường Chúa Đi (Mác 9:30-32)

Con Đường Chúa Đi (Mác 9:30-32)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 9:30-32. Câu gốc: Mác 9:31. Đề tài: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI.

Chúa Jesus Đuổi Quỉ (Mác 9:14-29)

Chúa Jesus Đuổi Quỉ (Mác 9:14-29)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 9:14-29. Câu gốc: Mác 9:23. Đề tài: CHÚA JESUS ĐUỔI QUỈ.

Thấy Đức Chúa Trời (Mác 9:1-13)

Thấy Đức Chúa Trời (Mác 9:1-13)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 9:1-13. Câu gốc: MÁC 9:1. Đề tài: THẤY NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI