03:34 EDT Thứ năm, 26/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác » Đoạn 9

Thấy Đức Chúa Trời (Mác 9:1-13)

Chủ nhật - 22/06/2014 23:59
Thấy Đức Chúa Trời (Mác 9:1-13)

Thấy Đức Chúa Trời (Mác 9:1-13)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 9:1-13. Câu gốc: MÁC 9:1. Đề tài: THẤY NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI
--------------------

BÀI HỌC KINH THÁNH
MÁC 9:1-13
Câu gốc: MÁC 9:1
Đề tài: THẤY NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI

 

I/. THẤY NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THẤY AI?

Mác 9:1-4
Môi-se (Phục truyền 34:5-12) là một người lãnh đạo rất được chính Đức Chúa Trời và người Y-sơ-ra-ên tôn trọng.
Ê-li (I Các Vua 17:1, là một tiên tri làm nhiều phép lạ, được Đức Chúa Trời tiếp lên trời không qua sự chết (II Vua 2:1, 22-23).
Qua phân đoạn Kinh Thánh nầy, các môn đồ thấy Nước Đức Chúa Trời là họ thấy ai?

.... Ê-li
.... Môi-se
.... Chúa Jêsus Christ

Các môn đồ thấy Chúa Jêsus như thế nào?

1. Áo của Chúa Jêsus: ...................................................
................................................................................................
2. Tiếng từ trời phán gì về Chúa Jêsus ..........................
................................................................................................

II/. AI LÀ NGƯỜI THẤY NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI? Mác 9:5-8,

Trong phân đoạn nầy cho biết ai là người được thấy nước Đức Chúa Trời? (9:1, 5).
Hãy đọc những câu Kinh Thánh sau đây để biết ai là người được thấy nước Đức Chúa Trời?
Giăng 3:3 ...............................................................................
Hê-bơ-rơ 12:14 ......................................................................

Như vậy người muốn được thấy nước Đức Chúa Trời là người:
................................................................................................
................................................................................................

Bạn có đủ điều kiện thấy nước Đức Chúa Trời chưa?
................................................................................................

III/. NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI BÀY TỎ QUA ĐIỀU GÌ?

Mác 9:9-13
1. Câu 9-10, Nước Đức Chúa Trời được bày tỏ qua việc làm nào về Chúa Jêsus Christ?
................................................................................................

2. Câu 11-13, Nước Đức Chúa Trời cần có những người như Ê-li, để làm gì?
................................................................................................

3. Ngày nay để dọn đường cho người khác biết về sự chết chuộc tội của Chúa Jêsus Christ, thì Ê-li dọn đường là ai? Những Ê-li nầy phải làm gì? (Mác 16:15; Ma-thi-ơ 28:19-20)
................................................................................................
................................................................................................

Bạn đã làm việc dọn đường cho Chúa Jêsus đến chưa?
................................................................................................


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bài học, kinh thánh

Những bài viết mới hơn