23:26 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Cựu Ước

Bài 1: A-đam (P1)

Thứ hai - 26/06/2017 02:08
Bài 1: A-đam (P1)

Bài 1: A-đam (P1)

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH. Kinh thánh: Sáng thế ký 2:1-25. Câu gốc: Sáng. 2:7. Đề tài: A-ĐAM
NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH 

Kinh thánh: Sáng thế ký 2:1-25
Câu gốc: Sáng. 2:7                         
Đề tài: A-ĐAM


I/. NGUỒN GỐC CỦA A-ĐAM: 2:7

1.      Trong 2:1-6, trước khi A-đam được dựng nên, thế giới như thế nào?
  1. 2:1-4, .........................................................................
  2. 2:5-6, .........................................................................
2.      Ai đã sanh dựng A-đam? ................................................  
Chúa sanh dựng A-đam bằng cách nào?
...............................................................................................
Như vậy một con người gồm hai phần nào:
a. .....................................................................................
b. .....................................................................................  
Hai phần này được nuôi bằng gì: (Phục truyền 8:3; Mathiơ 4:4)
a. .....................................................................................
b. .....................................................................................
Bạn đã nuôi hai phần này bằng gì? .......................................
...............................................................................................
Bằng cớ: ................................................................................

II/. CÔNG VIỆC CỦA A-ĐAM: Sáng. 2:15

1.      A-đam được Chúa cho ở đâu? ........................................
Hãy mô tả nơi ở của A-đam (Sáng. 2:8-9): Đó là:  
đất hoang – mảnh ruộng –  khu vườn – ngôi nhà –
đẹp   –   xấu   –   ngon   –   dở - có cây ....................
và cây ....................................................................................

2.      Chúa cho A-đam ở trong vườn Ê-đen làm gì?
...............................................................................................
Mạng lịnh của Chúa đối với con người là gì?
  • Rôma 12:11, không được làm...................................
  • II Têsalônica 3:10-11, người làm biếng thì
không ..............................., và bị ..........................................

3.      Đọc Châm ngôn 6:6-11, để quở trách người làm
biếng, Chúa dùng con gì? .....................................................
Dấu hiệu của kẻ làm biếng như thế nào? ..............................
...............................................................................................
Tương lai của kẻ làm biếng là: .............................................

III/. NHU CẦN CỦA A-ĐAM: 2:20

1.      Ngoài những nhu cần vật chất đã có trong vườn
Ê-đen, A-đam cần điều gì nữa?.............................................
Chúa biết nhu cần đó không? ...............................................
Chứng minh: .........................................................................

2.      Chúa đã làm gì cho nhu cần của A-đam?
...............................................................................................  
Chúa Jêsus dạy gì về nhu cần của người tin Chúa Jêsus trong Mathiơ 6:31-34?
Sự quá quan tâm nhu cần hằng ngày khiến chúng ta
giống ai? ...............................................................................
Chúa có biết nhu cần đó không? ...........................................
Chúa dạy làm gì trước? ........................................................ 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nhân vật, kinh thánh

Những bài viết mới hơn