16:17 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Cựu Ước

Bài 1: A-đam (P2)

Thứ hai - 26/06/2017 02:15
Bài 1: A-đam (P2)

Bài 1: A-đam (P2)

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH. Kinh thánh: Sáng thế ký 3:1-24. Câu gốc: Sáng thế ký 3:12. Đề tài: A-ĐAM PHẠM TỘI.


NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH
Kinh thánh: Sáng thế ký 3:1-24
Câu gốc: Sáng thế ký 3:12
Đề tài: A-ĐAM PHẠM TỘI

I/. NGUYÊN NHÂN A-ĐAM PHẠM TỘI. 3:1-6

1.      Từ c.1-5, nguyên nhân xa khiến A-đam phạm tội là gì?
...............................................................................................
Theo Bạn, tại sao nó dến với Ê-va trước?
...............................................................................................
Nó cám dỗ bằng cách nào? ...................................................
...............................................................................................
A-đam có biết việc Chúa cấm không? ..................................
Chúa cấm thế nào? (2:16-17) ...............................................
...............................................................................................
Giữa Lời Chúa cấm với lời ma quỉ cám dỗ có gì khác nhau? (2:16 với 3:4-5)
...............................................................................................
Tại sao ma quỉ dám đưa ra cách cám dỗ đó? (3:2-3)
...............................................................................................

2.      Nguyên nhân thứ hai khiến A-đam phạm tội là gì? (3:6)
...............................................................................................
Đáng lẽ A-đam phải làm gì?
...............................................................................................
Tại sao? (2:15-17; Êphêsô 5:23) ...........................................
...............................................................................................

II/. THÁI ĐỘ A-ĐAM SAU KHI PHẠM TỘI. 3:7-13

1.       Điều gì xảy ra sau khi A-đam phạm tội? (3:7-10)
·         3:7, ............................................................................
·          3:8-10, ......................................................................
Như vậy, dấu hiệu của một người sau khi phạm tội là:
(1)    ..................................................................................
(2)    ..................................................................................

2.      Chúa có biết A-đam phạm tội không? ............................
Tại sao Chúa chưa phạt A-đam mà lại hỏi ông? (II Phi. 3:9)
...............................................................................................
A-đam phản ứng thế nào khi Chúa hỏi?
...............................................................................................
Chúa hứa gì khi chúng ta phạm tội? (Châm ngôn 28:13; I Giăng 1:8-9)
...............................................................................................
Bạn học được gì từ A-đam? ..................................................
...............................................................................................

III/. HẬU QUẢ SAU KHI A-ĐAM PHẠM TỘI. 3:11-24

1.      Chúa phạt A-đam khi nào?
o  khi A-đam phạm tội      o  khi A-đam không ăn năn
Chúa phạt A-đam như thế nào?
·         Cá nhân: ....................................................................
·         Muôn vật: ..................................................................  

2.      Sau đó A-đam còn bị hình phạt gì?
...............................................................................................
Cảm nghĩ của Bạn: ............................................................... 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nhân vật, kinh thánh

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn