23:26 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Cựu Ước

Bài 2: Ê-va (P1)

Thứ hai - 26/06/2017 03:51
Bài 2: Ê-va (P1)

Bài 2: Ê-va (P1)

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH. Kinh thánh: Sáng thế ký 2:18 – 3:24 (đọc 3:1-24). Câu gốc: Sáng. 3:20. Đề tài: BÀ Ê-VA

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH
Kinh thánh: Sáng thế ký 2:18 – 3:24 (đọc 3:1-24)
Câu gốc: Sáng. 3:20
Đề tài: BÀ Ê-VA


I/. BÀ Ê-VA ĐƯỢC DỰNG NÊN: 2:18-22

1.      So sánh 2:7 với 2:22, tìm hai điểm giống nhau và hai điểm khác nhau trong việc A-đam và Ê-va được dựng nên:
GIỐNG 1, .............................................................................
GIỐNG 2, .............................................................................
KHÁC 1, ...............................................................................
KHÁC 2, ...............................................................................  

2.      Đọc 2:18 và câu 20, mục đích bà Ê-va được Chúa
dựng nên để làm gì? .............................................................
Giống hay khác với mục đích A-đam được Chúa
dựng nên? .............................................................................
A-đam có cần mục đích này không? ....................................
Chứng minh: .........................................................................  

3.      Hãy ghi lại sự dạy dỗ từ phần bài học này cho
người chưa có gia đình: ........................................................
...............................................................................................
người đã có gia đình: ............................................................
...............................................................................................

II/. LỖI LẦM CỦA Ê-VA – 3:1-5

1.      Đọc Khải huyền 12:9, con rắn này là ai? ........................
2.      Con rắn nói với ai?     o  A-đam      o  Ê-va
Theo bạn tại sao con rắn không nói với .............................  ?
...............................................................................................  

3.      So sánh với 2:16-17, với 3:2-3, bà Ê-va thuật lại
đúng lời Chúa hay không? ....................................................
Chứng minh: .........................................................................
Vậy thì lỗi lầm của bà Ê-va là do:
 o  vì sợ con rắn      o  không biết Chúa cấm
 o  nghi ngờ lời Chúa     o  làm theo không được

4.      Bạn có thể kết luận lỗi lầm của một người từ đâu
mà ra? ...................................................................................
Quyết tâm của Bạn: ..............................................................

III/. BÀ Ê-VA SAU KHI NGHE LỜI MA QUỈ – 3:16

1.      Đọc 3:6-24, ghi lại những điều xảy ra sau khi Ê-va nghe lời ma quỉ:
c.6, đối với chồng..................................................................
c.7, bị mất v.............. hiển và h.................. thẹn (Rôma 3:23)
c.8, đối với Đức Chúa Trời, ..................................................
c.9-10, thay vì nhận tội, con người luôn ...............................
c.16-19, khiến vợ chồng đều bị ............................................
c.23, cả vợ chồng đều bị .......................................................  

2.      Quyết tâm của Bạn:
o làm trọn mục đích Chúa dựng nên: giúp đỡ nhau
o học lời Chúa cẩn thận để làm theo để không bị ma quỉ lừa dối (Giô-suê 1:8)
o khi phạm tội thì ăn năn, không đổ thừa cho ai.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nhân vật, kinh thánh

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn