21:25 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Cựu Ước

Bài 2: Ê-va (P2)

Thứ hai - 26/06/2017 03:53
Bài 2: Ê-va (P2)

Bài 2: Ê-va (P2)

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 2a). Kinh thánh: Sáng thế ký 2:18-25. Câu gốc: Sáng thế ký 2:23. Đề tài: TÊN CỦA Ê-VA
NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 2a)
Kinh thánh: Sáng thế ký 2:18-25
Câu gốc: Sáng thế ký 2:23
Đề tài: TÊN CỦA Ê-VA


I/. Ê-VA LÀ NGƯỜI NỮ. 2:18-25

1.      Lý do nào người nầy được gọi là người nữ? (2:23)
...............................................................................................
Xương và thịt A-đam từ đâu mà có? 2:7
...............................................................................................
Suy ra, người nữ từ đâu mà có? (I Côrintô 11:12)
...............................................................................................
Người nữ khác gì với muôn loài chung quanh? (2:20)
...............................................................................................

2.      Chúa dựng nên người nữ với mục đích gì?
Về đời sống: ............................................................... (c.18a)
Về công việc: ....................................................... (c.18b, 20)
Sự sống của người nữ từ đâu mà có? (Malachi 2:15)
      o  do Chúa hà hơi        o  do A-đam mà có
Tại sao Chúa không hà hơi cho người nữ?
o  Chúa không đủ hơi sống    o ..........................................
Nghĩa là Chúa muốn gia đình chỉ ……. chồng ................ vợ

II/. Ê-VA LÀ NGƯỜI VỢ. Sáng thế ký 3:16, 20

1.      Có hai điều xảy đến cho Ê-va trong vai trò người vợ?
(1)    C.16a, .......................................................................
(2)   C.16b, .......................................................................
Tình trạng nầy có gì khác nhau trước và sau khi Ê-va phạm tội?
·         Trước khi phạm tội: ..................................................
·         Sau khi phạm tội: ......................................................  
Nói cách khác, sau khi Ê-va phạm tội, mỗi lần người vợ chịu đau đớn khi sanh con thì sẽ nhớ đến điều gì?
...............................................................................................

2.      Ê-va đã làm người vợ như thế nào?
Tên Ê-va có nghĩa là: ............................................................
4:1-2, câu nói của Ê-va cho thấy niềm vui của Ê-va là:
......................................................................... (Giăng 16:21)
4:25, Ê-va đã mất bao nhiêu đứa con? .................................
Giải thích: .............................................................................
Tên Sết nghĩa là thay thế, nền tảng, bày tỏ nỗi lòng Ê-va ra sao? (Luca 2:35)
...............................................................................................

III/. Ê-VA NGƯỜI ĐÀN BÀ. I Côrintô 11:7-12

1.      Về phương diện con người, có hai lý do nào người đàn bà nhường người đàn ông?
11:7-8, ...................................................................................  
11:9-10, .................................................................................
Về phương diện trong Chúa, đàn ông và đàn bà, ai hơn?
...............................................................................................

2.       Hãy ghi lại điều người đàn bà đã làm trong Chúa:
Công vụ 1:14, .......................................................................
Công vụ 2:3-4, ......................................................................
Công vụ 5:14, .......................................................................
Công vụ 12:12, .....................................................................  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nhân vật, kinh thánh

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn