21:26 EDT Thứ năm, 22/03/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Cựu Ước

Bài 3: A-Bên (P1)

Thứ hai - 03/07/2017 01:34
Bài 3: A-Bên (P1)

Bài 3: A-Bên (P1)

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 4). Kinh thánh: Sáng thế ký 4:1-4. Câu gốc: Sáng. 4:4. Đề tài: A-BÊN.

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 4)
Kinh thánh: Sáng thế ký 4:1-4
Câu gốc: Sáng. 4:4
Đề tài: A-BÊN

I/. A-BÊN DÂNG CHO CHÚA ĐIỀU MÌNH CÓ: 4:4

1.      Căn cứ vào 4:1-2, làm sao A-bên biết phải dâng hiến cho Chúa?
...............................................................................................

2.      Trong câu gốc có nêu ra 3 điểm quan trọng nào về vật A-bên dâng cho Chúa?
a. ...........................................................................................
b. ...........................................................................................
c. ...........................................................................................

3.      Bằng cớ chứng minh A-bên dâng vật của ông làm
ra? .........................................................................................
Châm ngôn 3:9 dạy hãy lấy của ai dâng cho Chúa?
...............................................................................................  
Luca 21:1-4, Chúa Jêsus phán thì ai là người DÂNG?
...............................................................................................
Tại sao? .................................................................................
Chúa Jêsus không gọi những người kia là ............................
Vì ..........................................................................................

4.      Hãy ghi sự dạy dỗ Bạn nhận được qua bài học:

  1. A-bên dâng hiến là do cha mẹ dạy:
...............................................................................................  
  1.  A-bên dâng vật của chính mình làm ra:
...............................................................................................


II/. A-BÊN DÂNG CHO CHÚA ĐIỀU TỐT - Hêbơrơ 11:4

1.      Theo Hêbơrơ 11:4 Ca-in dâng cho Chúa vật ..................
Chứng minh: .........................................................................  
Còn A-bên dâng cho Chúa vật ..............................................

2.      Đọc những phân đoạn Kinh thánh sau đây và cho biết  đối với Chúa, vật dâng tốt để Chúa nhậm lời
Êsai 1:11-16, tại sao Chúa không nhậm của lễ, dù của lễ đó là những vật mập béo?
...............................................................................................
Malachi 1:8, dân Chúa dâng cho Chúa vật gì?
...............................................................................................
Như vậy, vật tốt dâng cho Chúa phải có 2 điều kiện gì?
(i)  .........................................................................................
(ii) .........................................................................................

III/. A-BÊN DÂNG CHO CHÚA BẰNG ĐỨC TIN – Hêbơrơ 11:4

1.      Hêbơrơ 11:4 xác nhận A-bên dâng cho Chúa vì lý
do gì? ....................................................................................
Tức là: (Phục truyền 8:17-18)
o  biết ơn Chúa cho mình có được
o  tỏ ra mình có tài làm được

2.      Ghi lại 3 điều kiện dâng hiến cho Chúa:
(i) ..........................................................................................
(ii) .........................................................................................
(iii) ........................................................................................ 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nhân vật, kinh thánh

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn