16:13 EDT Thứ tư, 25/04/2018

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Kinh Thánh Hàng Tuần » Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi -- Tân Ước » Sách Mác

1 2 3  Trang sau
Người Bị Quỉ Ám (Mác 5:1-20)

Người Bị Quỉ Ám (Mác 5:1-20)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 5:1-20. Câu gốc: Mác 5:19. Đề tài: NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM.

Người Theo Chúa (Mác 6:7-13)

Người Theo Chúa (Mác 6:7-13)

BÀI HỌC KINH THÁNH. Mác 6:7-13. Câu gốc: Mác 7:12. Đề tài: Người Theo Chúa.

Người Điếc Được Lành (Mác 7:32-37)

Người Điếc Được Lành (Mác 7:32-37)

BÀI HỌC KINH THÁNH MÁC 7:31-37 Câu gốc: Mác 7:32 Đề tài: NGƯỜI ĐIẾC ĐƯỢC LÀNH

Thái Độ Chờ Chúa Trở Lại (Mác 13:11-37)

Thái Độ Chờ Chúa Trở Lại (Mác 13:11-37)

BÀI HỌC KINH THÁNH: MÁC 13:11-37 Câu gốc: Mác 13:35 Đề tài: THÁI ĐỘ CHỜ CHÚA TRỞ LẠI

Sự Chôn Chúa Jêsus (Mác 15:42-47)

Sự Chôn Chúa Jêsus (Mác 15:42-47)

BÀI HỌC KINH THÁNH Mác 15:42-47 Câu gốc:15:43 Đề tài: SỰ CHÔN CHÚA JÊSUS

Chúa Jêsus Sống Lại (Mác 16:1-20)

Chúa Jêsus Sống Lại (Mác 16:1-20)

BÀI HỌC KINH THÁNH. MÁC 16:1-20. Câu gốc: Mác 16:6. Đề tài: CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI.