21:29 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Menu » Chương Trình Giáo Dục Đào Tạo » Hy-bá-lai

Thời Khóa Biểu

Thứ ba - 19/02/2013 21:36
Khóa Học Mùa Xuân - 2016

Môn học:          Hy-Bá-Lai (Hebrew) - 3 Tín chỉ (Khóa I)
                       Cổ Ngữ Học

 
Thời gian học:   Ngày 6 Tháng 2 - 14 Tháng 05 Năm 2016
                       Mỗi ngày thứ Bảy từ 10:00 sáng - 4:00 Chiều

Khóa học mùa hè 2014

Môn học:          Môn Hy-Bá-Lai (Hebrew) – 3 tín chỉ (Khóa II)
                       Cổ ngữ học – Hebrew II

Thời gian học:   Ngày 05 tháng 05 – ngày 01 tháng 08 năm 2014
                       Tuần 5 buổi: Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.
                       Từ 10:00 sáng – 4:30 chiều mỗi ngày.

Giảng viên:       Mục sư Trần Thái Nhiệm, Th. M, Doctor of Ministry, Ph.D. Candidate

Khóa học mùa hè 2013

Môn học:          Môn Hy-Bá-Lai (Hebrew) – 3 tín chỉ (Khóa I)
                       Cổ ngữ học – Hebrew I

Thời gian học:   Ngày 08 tháng 07 – ngày 25 tháng 10 năm 2013
                       Tuần 5 buổi: Thứ hai, thứ ba,
thứ tư, thứ năm, thứ sáu.
                       Từ 10:00 sáng – 4:30 chiều mỗi ngày.

Giảng viên:       Mục sư Trần Thái Nhiệm, Th. M, Doctor of Ministry, Ph.D. Candidate