03:55 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thần học Mục vụ (ứng dụng)

Thần Đạo Học - Chương III - Các Thuộc Tánh Của Đức Chúa Trời (P5)

Thứ sáu - 27/06/2014 04:17
Thần Đạo Học - Chương III - Các Thuộc Tánh Của Đức Chúa Trời (P5)

Thần Đạo Học - Chương III - Các Thuộc Tánh Của Đức Chúa Trời (P5)

Chúng ta biết Đức Chúa Trời có Vị Cách, thế thì Ngài cũng có Bản Tánh và những phẩm cách tương xứng với Bản Tánh của Ngài. Tuy nhiên, loài người chỉ là loài thọ tạo, nhỏ bé, không thể nào hiểu biết một Đức Chúa Trời vô hạn vô lượng, vì Bản Tánh của Đức Chúa Trời là mầu nhiệm, kỳ diệu, vượt quá lý tánh của con người.
----------------------

 
CHƯƠNG III - PHẦN 5
CÁC THUỘC TÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 

Chúng ta biết Đức Chúa Trời có Vị Cách, thế thì Ngài cũng có Bản Tánh và những phẩm cách tương xứng với Bản Tánh của Ngài.
Tuy nhiên, loài người chỉ là loài thọ tạo, nhỏ bé, không thể nào hiểu biết một Đức Chúa Trời vô hạn vô lượng, vì Bản Tánh của Đức Chúa Trời là mầu nhiệm, kỳ diệu, vượt quá lý tánh của con người.

Dù vậy, Đức Chúa Trời muốn loài người hiểu biết Bản Tánh của Ngài trong những phương diện có cần, hầu cho loài người nhờ đó nhận được sự cứu rỗi, bởi vì Sự Sống đời đời là NHÌN BIẾT CHA, tức là Đức Chúa Trời có một và thật (Giăng 17:3).

Chúng ta có thể nhờ BA bằng cớ để hiểu biết Thuộc Tánh của Đức Chúa Trời:
1. Muôn vật: Muôn vật cũng thể hiện bản tánh của Đức Chúa Trời là vinh hiển, oai nghiêm.
2. Nhân Tánh: Nhân Tánh của loài người cũng phản chiếu - dù không rõ ràng - một vài Thuộc tánh của Đức Chúa Trời.
3. Kinh Thánh: Kinh Thánh làm bằng cớ giải thích Thuộc Tánh của Đức Chúa Trời rõ hơn hết, nên chúng ta sẽ tìm hiểu các Thuộc Tánh của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh.

TÁM THUỘC TÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

1. Đức Chúa Trời là Thuộc Linh
2. Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu
3. Đức Chúa Trời vô hạn vô lượng
4. Đức Chúa Trời Toàn Năng
5. Đức Chúa Trời Toàn Tại
6. Đức Chúa Trời Toàn Tri
7. Đức Chúa Trời Không Biến cải
8. Đức Chúa Trời Thuần Nhất Vô Phân

I. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THUỘC LINH.

A. ĐỊNH NGHĨA:

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THUỘC LINH: Nói Đức Chúa Trời là Thuộc Linh là nói đến BA đặc điểm:

1. Đức Chúa Trời không có hình thể vật chất:
Xưng Đức Chúa Trời là Thuộc Linh vì Đức Chúa Trời là Đấng Vô Hình Vô Tượng, mắt không thể thấy, tay không thể rờ chạm được.
• Luca 24:39, Chúa Jêsus giải thích: Thần hay Linh thì không có thịt và xương.
• Giăng 4:24, Chúa Jêsus xác nhận Đức Chúa Trời là Thần hay Linh.
• Côlô 1:15, Chúa Jêsus Christ là ảnh tượng Đức Chúa Trời không thấy được.
• I Timôthê 1:17

2. Đức Chúa Trời không bị vật chất hạn chế:
Xưng Đức Chúa Trời là Thuộc Linh, mà Linh thì không có thịt và xương, nên cũng không bị vật chất hạn chế, khác với loài người có linh tánh không phải có Linh Thể. Vì vậy Đức Chúa Trời Thuộc Linh vượt ngoài sự hạn chế của thời gian và không gian, vì Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng muôn vật.
Sáng. 1:1, vì Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vật chất, nên Ngài không thể bị vật chất hạn chế.
• Êph. 3:9, … Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên m
• Khải 1:8,

3. Đức Chúa Trời là Đấng Có Sự Sống - Đấng Sống - Nguồn Sự Sống:
Đức Chúa Trời là Nguồn Sự Sống và Ngài ban sự sống ấy cho loài người. Sự Sống của Đức Chúa Trời vốn có ở trong Ngài, và còn đời đời, không cần thức ăn thức uống, không cần dưỡng khí, không cần ánh sáng, hay bất cứ phương tiện nào cho việc duy trì sự sống của Ngài (trái với sự sống của con người là nhận từ Đức Chúa Trời và tùy thuộc vào nhiều phương tiện để duy trì sự sống).
• Sáng 2:7
• Gióp 34: 14-15, Chúa không cho sự sống thì con người phải chết.
• Giê. 10:10
• Giăng 5:26
• Công vụ 17:24-25
• I Tês. 1:9
Chẳng những Đức Chúa Trời là Nguồn Sự Sống, ban sự sống, Đức Chúa Trời còn là Đấng bảo tồn sự sống.
• Ê-sai 42:5
• Côlôse 1:17

B. NHỮNG NGHI ĐỀVỀ ĐỨC CHÚA TRỜI THUỘC LINH


  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn