23:26 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thần học Mục vụ (ứng dụng)

Thần Đạo Học - Chương III - Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một (P7)

Thứ sáu - 27/06/2014 04:58
Thần Đạo Học - Chương III - Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một (P7)

Thần Đạo Học - Chương III - Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một (P7)

Một lẽ đạo kỳ diệu, mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho loài người qua Kinh thánh là Đức Chúa Trời là Một Thể Có Ba Ngôi. Sự mầu nhiệm của lẽ đạo này không thể lấy hiểu biết của con người mà giải thích tận tường được, chỉ bởi sự mặc khải trực tiếp của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh.
--------------------
 

CHƯƠNG III - PHẦN 7
ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI HIỆP MỘT


**************************


Một lẽ đạo kỳ diệu, mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho loài người qua Kinh thánh là Đức Chúa Trời là Một Thể Có Ba Ngôi. Sự mầu nhiệm của lẽ đạo này không thể lấy hiểu biết của con người mà giải thích tận tường được, chỉ bởi sự mặc khải trực tiếp của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh.
Trong tất cả các lẽ đạo, thì lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một là khó giải thích hơn hết. 'Khó' không phải là không giải thích được, mà vì sự hiểu biết hạn chế của loài người chúng ta không thể hiểu biết sự vô hạn vô lượng của Đức Chúa Trời (Êsai 55:8-9).
Lẽ đạo Ba Ngôi Đức Chúa Trời giải thích về trạng thái của Đức Chúa Trời thực hữu. Trạng thái đó bày tỏ hai mặt: Mặt này là Đức Chúa Trời Có Một Thể; mặt kia bày tỏ Ba Đấng đều là Đức Chúa Trời được xưng là CHA - CON - THÁNH LINH, nhưng không phải là Ba Đức Chúa Trời. Ba Đấng không lẫn lộn nhau nhưng trong một thể yếu diệu kỳ cao siêu. Tuy với hiểu biết hữu hạn của con người không hiểu hết được, nhưng cũng không hề mâu thuẫn hoặc huyễn hoặc mơ hồ, trái lại chính là lẽ đạo thiết yếu để từ đó giải bày các lẽ đạo mầu nhiệm khác.
Người nghiên cứu lẽ đạo này phải luôn nhớ rõ ràng nhóm từ gọi lẽ đạo, ấy là BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI HIỆP MỘT hay ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI HIỆP MỘT. Và để tôn kính Đức Chúa Trời, từ ngữ Ba Ngôi phải viết bằng chữ BA NGÔI, không nên viết số 3 Ngôi, và phải viết chữ Hoa: Ba Ngôi.

I. KINH THÁNH LÀM CHỨNG ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ BA NGÔI:

Trong thiên nhiên - nói riêng, cũng như trong các ngoại chứng - nói chung, không có bằng cớ nào chứng minh được lẽ đạo mầu nhiệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một, chỉ có phần nội chứng: bởi Kinh thánh, bởi Chúa Jêsus Christ, bởi Hội thánh và bởi những người tin Chúa Jêsus Christ, là những chứng cớ xác đáng.

1. Cựu Ước làm chứng Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một:

Điều khẳng định là Kinh Cựu Ước không nói rõ Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, nhưng nhiều lần bày tỏ Đức Chúa Trời CÓ MỘT nhưng thường ở SỐ NHIỀU, ĐA SỐ.
a. Sáng thế ký 1:1, ngay câu Kinh thánh đầu tiên đã dùng một thể văn rất đặc biệt bày tỏ Đức Chúa Trời Có Một nhưng Đa số. Trong Nguyên ngữ Hi Bá Lai, Danh xưng Đức Chúa Trời dùng trong câu Kinh thánh này là 'Đa số - số nhiều' là Elohim (số nhiều của El), còn động từ dựng nên [bara] là dùng ở 'Số Ít'. Cách dùng văn phạm như vậy đã chỉ ra Đức Chúa Trời là nhiều [không xác định là bao nhiêu] nhưng có một.
b. Sáng. 1:26, ghi lại: Đức Chúa Trời [số nhiều = Elohim] phán rằng: Chúng ta [số nhiều] hãy làm nên loài người như hình ta [số ít] và theo tượng ta [số ít] (Sáng 3:22; 11:7).
c. Phục truyền 6:4-5, vì một số hạn chế trong tiếng Việt nên bản dịch Việt ngữ không diễn được đầy đủ ý nghĩa, đúng ra câu Kinh thánh này được dịch là:
• Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va ĐỨC CHÚA TRỜI (CỦA) CHÚNG TA trong nguyên ngữ là ELOHENU, là Danh Elohim số nhiều, ngôi thứ nhất sở hữu cách (The first personal possessive plural), cho nên dịch đầy đủ là: “Hỡi Y-sơ-ra-ên!,hãy nghe: GIÊ-HÔ-VA (NHỮNG) ĐỨC CHÚA TRỜI của chúng ta là GIÊ-HÔ-VA CÓ MỘT KHÔNG HAI.
• Bản dịch Anh ngữ là: Hear, O Israel: Giê-hô-va OURS GODS (chú ý danh GOD là số nhiều - GODS), Giê-hô-va is ONE.
• Trong nguyên ngữ Hi Bá Lai, từ ngữ MỘT (có MỘT) là ECHAD nhấn mạnh phương diện kết hiệp làm một, không phải là sự đồng nhất tuyệt đối YACHEED (duy nhất có một), Echad có nghĩa là một tập hợp đồng nhất như MỘT CHÙM NHO không phải MỘT TRÁI NHO. Chữ Yacheed không bao giờ được dùng trong sự hiệp một của Đức Chúa Trời.
• Điểm đáng chú ý hơn nữa là trong Phục truyền 6:4-5. Danh Giê-hô-va được xưng tụng BA LẦN, có thể hàm ý xác định Đức Chúa Trời Ba Ngôi: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời chúng ta là GIÊ-HÔ-VA có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời ngươi”.
d. Đặc biệt trong các bài chúc tụng Sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời, các Sanh Vật ở chung quanh Ngai của Đức Chúa Trời luôn nhắc lại BA (03) lần: Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay - Êsai 6:3; Khải huyền 4:8, do đó chúng ta có thể tin chắc lẽ đạo Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một.
e. Kinh thánh cũng nhiều lần làm chứng rằng Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, dự phần trong công cuộc sáng tạo –
• Châm ngôn 8:22-31 dùng nghĩa bóng của Sự Khôn Ngoan chỉ về Đức Chúa Con (Chúa Jêsus Christ).
• Giăng 1:1-3, xác nhận Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, Ngôi Lời cũng làm công việc dựng nên muôn vật, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài;
• Côlôse 1:15-17, xác nhận Chúa Jêsus Christ là hình ảnh Đức Chúa Trời vô hình, dựng nên muôn vật và bảo tồn muôn vật.
• Những lời tiên tri dự ngôn về Đấng Mê-si trong Cựu Ước đều dùng theo cách chỉ về Đức Chúa Trời - Êsai 9:5-6, ‘Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an’; Mi-chê 5:1, ‘Song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng’.
a. Kinh thánh cũng làm chứng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, cũng dự phần trong công cuộc sáng tạo muôn vật:
• Sáng. 1:2, Thần Đức Chúa Trời (hay Đức Thánh Linh) hoạt động trong cuộc sáng tạo - Gióp 33:4, Thi thiên 104:30.


 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn