23:23 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thần học Mục vụ (ứng dụng)

Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Christ Có Hai Tánh (P3)

Thứ tư - 30/07/2014 23:54
Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Christ Có Hai Tánh (P3)

Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Christ Có Hai Tánh (P3)

Qua Kinh thánh mà chúng ta đã học trong Chương V - phần 2, Chúa Jêsus Christ có sự tương quan với Đức Chúa Trời và tương quan với con người, vì vậy, trong Chúa Jêsus Christ rõ ràng có hai bản tánh:
-------------------------------
 

CHƯƠNG IV - PHẦN 3
CHÚA JÊSUS CHRIST CÓ HAI TÁNH
*********************************


Qua Kinh thánh mà chúng ta đã học trong Chương V - phần 2, Chúa Jêsus Christ có sự tương quan với Đức Chúa Trời và tương quan với con người, vì vậy, trong Chúa Jêsus Christ rõ ràng có hai bản tánh: Thần tánh và Nhân tánh, nhưng thể yếu của mỗi tánh không thay đổi, cũng không lẫn lộn, giữ trọn vẹn bản năng riêng mỗi tánh.
Tuy nhiên, lẽ thật quan trọng là Chúa Jêsus Christ có Hai Tánh mà Một Ngôi, nghĩa là Chúa Jêsus Christ không phải là Đức Chúa Trời và con người, mà là một Đấng Thần Nhân, một ý, một chí, có đủ lương năng, tánh đức của cả hai tánh.
Công đồng tại Chalcedon năm 451 tái quyết rằng Chúa Jêsus Christ có hai bản tánh là Thần tánh và Nhân tánh, cả hai tánh đều trọn vẹn, hiệp một cơ năng hoạt động, không phân ly, cũng không đồng hóa trở nên tánh mới. Nói cách khác, Chánh Thống Thuyết không dám phân tích để giải thích cách chi tiết, cũng không dám phạm thượng đi sâu vào Hai Tánh của Chúa Jêsus Christ.
Đây là lẽ đạo mầu nhiệm, diệu kỳ như lẽ đạo Ba Ngôi Hiệp Một, chúng ta phải nhờ ơn Chúa căn cứ vào Kinh thánh mà khảo học cẩn thận, chắc chắn, hầu được phước và không bị sai lạc.

I. BẰNG CỚ HAI TÁNH HIỆP MỘT:

Chúng ta có thể trưng bốn (04) bằng cớ chứng minh Hai Tánh của Chúa Jêsus Christ hiệp một Ngôi.

1. Cách xưng gọi làm chứng:

Qua các sách Tin Lành ký thuật đời sống của Chúa Jêsus Christ, khi Chúa Jêsus Christ xưng hô về chính Ngài, luôn luôn Ngài dùng nhân xưng đại danh từ Ngôi Thứ Nhất Số Ít là Ta (hay Tôi), không bao giờ Chúa Jêsus Christ xưng số nhiều chúng ta. Chứng minh Chúa Jêsus Christ chỉ có Một Ngôi.

2. Dù là khi biểu lộ Thần tánh hay Nhân tánh, mọi người cũng đều chỉ nhìn thấy một mình Chúa Jêsus Christ bày tỏ, mà không hề biểu lộ một nhân vật nào khác, đặc biệt là cả hai tánh đều bày tỏ hoạt động chung một mục đích.

Những năm gần đây, khoa tâm lý học cho rằng có những trường hợp một người có hai bản tánh, nhưng hai bản tánh đó lại luôn trái nhau, nghĩa là có hai con người trong một thân xác, có thể ban ngày làm thiện, còn ban đêm thì làm ác. Đó là hai mặt của nhân tánh trong một người, không phải là cách giải thích Hai Tánh Một Ngôi của Chúa Jêsus Christ, vì ở mặt Nhân tánh.
Kinh thánh ghi lại:
• Mathiơ 26:39, Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con!
• Hêbơrơ 4:7, Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết…
Còn về mặt Thần tánh, Kinh thánh ghi lại:
• Mathiơ 8:26, Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.
• Mathiơ 28:20, Và nầy ta thường ở cùng các người luôn cho đến tận thế.
• Rôma 1:4, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn