03:53 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thần học Mục vụ (ứng dụng)

Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Christ Tái Lâm (P8)

Thứ ba - 02/09/2014 23:34
Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Christ Tái Lâm (P8)

Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Christ Tái Lâm (P8)

Như chúng ta đã biết, chủ đề của Kinh thánh là Chúa Jêsus Christ với năm (05) lẽ đạo mà Chúa Jêsus Christ sẽ thực hiện để hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại là: • Giáng sanh • Chịu chết • Sống lại • Thăng thiên • Và Tái lâm.
--------------------


CHƯƠNG IV - PHẦN 8
CHÚA JÊSUS CHRIST TÁI LÂM

******************************


Như chúng ta đã biết, chủ đề của Kinh thánh là Chúa Jêsus Christ với năm (05) lẽ đạo mà Chúa Jêsus Christ sẽ thực hiện để hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại là:

• Giáng sanh
• Chịu chết
• Sống lại
• Thăng thiên
• Và Tái lâm.

Chúng ta đã khảo học bốn lẽ đạo quan trọng rồi, còn lẽ đạo cuối cùng về Chúa Jêsus Christ là sự tái lâm của Ngài. Đây là lẽ đạo quan trọng thúc đẩy Hội thánh trải qua các thời đại từ khi được thành lập đến ngày chung cuộc lúc Chúa Jêsus Christ tái lâm.
Tuy nhiên, trải qua các thời đại cũng có rất nhiều tà thuyết dấy lên dẫn dụ người tin Chúa sai lạc, một phần là do những người muốn tỏ ra mình khôn ngoan giải thích những sự kiện trong Kinh thánh theo ý riêng; một phần do có những người đang khi tham khảo những sự kiện mang tánh chất thời sự của thế gian, gặp đôi chỗ dường như thích hợp mà cho rằng đã ứng nghiệm, từ đó nôn nóng quá độ khiến lệch hướng trên đường theo Chúa lúc chờ đợi Chúa Jêsus Christ tái lâm. Dĩ nhiên, ma quỉ cũng không muốn Hội thánh của Chúa giữ sự trung tín với Chúa nên cũng tìm đủ mọi cách để làm cho người tin Chúa không tin lẽ đạo này, hoặc hiểu sai trở thành cực đoan từ đó lệch lạc niềm tin.

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ SỰ TÁI LÂM CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST:

Trước hết chúng ta hãy đi tìm định nghĩa cho hai chữ tái lâm.
• Tái là một lần nữa.
• Lâm là đến.
Như vậy, tái lâm là đến một lần nữa. Do thế, khi nói ‘Chúa Jêsus Christ tái lâm’ là muốn nói Chúa Jêsus Christ sẽ đến một lần nữa hoặc trở lại thế giới loài người lần thứ hai. Nói Chúa Jêsus Christ đến một lần nữa tức nhiên nhìn nhận Chúa Jêsus Christ đã đến một lần rồi, điều đó không cần tranh cãi, vì Chúa Jêsus Christ đã giáng sanh trên đất được thế giới nhìn nhận qua việc công nhận lấy thời điểm giáng sanh của Ngài để làm cái mốc chia đôi dòng lịch sử nhân loại: trước và sau Chúa giáng sanh.
Kinh thánh cũng nhiều lần nói đến sự trở lại này:
• Chính Chúa Jêsus Christ đã phán trước Ngài đi và sẽ trở lại - Giăng 14:3.
• Các thiên sứ cũng phán rằng Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại như cách Ngài thăng thiên về trời - Công vụ 1:11
• Thư Hêbơrơ 9:28 giải thích rằng lần thứ nhất Chúa Jêsus Christ đến thế gian là để chịu chết đền tội cho nhân loại; lần thứ hai Chúa Jêsus Christ trở lại thì không phải để chịu chết mà để ban sự cứu rỗi, nghĩa là hoàn thành chương trình cứu rỗi cho người tin Ngài.

II. NHỮNG Ý TƯỞNG SAI LẠC VỀ CHÚA TÁI LÂM:

Lẽ đạo Chúa Jêsus Christ tái lâm là lẽ đạo rất cuốn hút mọi người vì những dấu hiệu liên quan đến tình hình thời sự của thế giới, cho nên dễ mang tánh chất kích động niềm tin, nhưng cũng dễ đưa đến những ý tưởng cực đoan hoặc sai lạc gây thiệt hại cho đời sống đức tin. Ngay từ khi Chúa Jêsus Christ chính thức công bố lẽ đạo này (Mathiơ 24) cho đến ngày nay, đã có nhiều cách hiểu lệch lạc. Chúng ta cần biết những ý tưởng sai lạc này hầu tránh được những cám dỗ sai lạc niềm tin.

A. Ý sai:

1. Một số người cho rằng sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ là khi người tin Chúa qua đời, Chúa đến tiếp rước họ về với Chúa.

SAI LẦM CỦA Ý KIẾN:
• Khi người tin qua đời, không hề có những biến động xảy đến như đã mô tả trong I Tês. 4:16-17.
• Khi Chúa Jêsus Christ tái lâm, những người chết sống lại, không phải người sống sẽ chết.
• Mỗi giây phút đều có những người tin Chúa qua đời. Nếu thế, thì Chúa Jêsus Christ tái lâm từ trời giáng xuống liên tục sao?

2. Một số người khác cho rằng Chúa Jêsus Christ tái lâm là lúc Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần.

SAI LẦM CỦA Ý KIẾN:
• Sự kiện Lễ Ngũ Tuần có Đức Thánh Linh giáng lâm lập Hội Thánh đã qua, nhưng những lời hứa về sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ trong thư I Côrintô 15:51-52; Philíp 3:21; I Tês. 4;16-17; II Tim. 4:8 chưa xảy ra.
• Khi Đức Thánh Linh giáng lâm ngày Lễ Ngũ Tuần thì Hội Thánh mới được thành lập; còn lúc Chúa Jêsus Christ tái lâm thì Hội Thánh đã hoàn thành sứ mạng môn đồ hóa thế giới rồi.
• Các biến động xảy ra lúc Chúa Jêsus Christ tái lâm - I Tês. 4:16-17, không hề xảy ra lúc những người tin Chúa nhận lãnh Đức Thánh Linh.

3. Một số người cho rằng Chúa Jêsus Christ tái lâm là lúc quân đội La Mã chiếm thành Giê-ru-sa-lem năm 70 SC. Họ vịn vào Mathiơ 24; Mác 13; Luca 21.

SAI LẦM CỦA Ý KIẾN:
• Những người chủ trương ý kiến nầy quên rằng tánh chất lời tiên tri trong Kinh Thánh thường là 'Tiên tri KÉP', tức là ứng nghiệm hai lần. Lần thứ nhất lời tiên tri Mathiơ 24 đã ứng nghiệm một phần như một cái 'bóng' cho sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ là ý chính của lời tiên tri.
• Những biến động trong I Tês.16-17, không hề xảy ra lúc Giê-ru-sa-lem bị phá hủy
• Giăng 21:21-23; Khải huyền 22:20, được viết ra vào khoảng năm 96 SC. Tức là khoảng 26 năm sau khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy. Nếu thảm cảnh Giê-ru-sa-lem bị phá hủy là Chúa Jêsus Christ tái lâm thì những lời trong hai (2) sách đó đâu cần viết ra.

B. Ý đúng:

1. Kinh Thánh làm chứng:

Sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ được đề cập chính xác 1,845 lần trong Kinh Thánh: 1,527 lần trong Cựu Ước và 318 lần trong Tân Ước.

2. Cựu Ước làm chứng:
• Ênóc là tổ phụ bảy đời từ A-đam là Tiên tri đầu tiên nói về sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ (Giu-đe 14-15)
• Gióp 19:25 Chúa Jêsus Christ tái lâm đứng trên đất
• Xach. 14:4, Chúa Jêsus Christ tái lâm tại núi Ô-li-ve

3. Tân Ước làm chứng:
Tân Ước nói đến sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ nhiều hơn giáng sinh của Chúa Jêsus Christ.
• Có 23 sách trong 27 sách của Tân Ước nói đến sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ,
• Trung bình cứ 25 câu thì có một câu nói đến sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ. Nói cách khác, trong 216 đoạn của Tân Ước nói đến sự tái lâm 318 lần (Math. 44 lần; Luca 21; I &II Tês. 12 lần).

4. Chúa Jêsus Christ làm chứng:
Chúa Jêsus Christ thường nói đến sự tái lâm của Ngài (21 lần).
• Mathiơ 24:30; 25:31-33
• Mác 13.
• Luca 17:20-37; 19:11-27; 21:
• Giăng 14:3
Đặc biệt là trong sách Khải huyền, rất nhiều lần Chúa Jêsus Christ phán rằng Ngài sẽ trở lại: - 2:16; 3:3, 11; 16:15; 22:7, 12, 20.
Lời Tiên tri cuối cùng nói về sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ là Khải huyền 22:20.

5. Giáo lý làm chứng:
Toàn bộ Kinh Thánh chỉ bày tỏ 5 Giáo lý quan trọng về Chúa Jêsus Christ là:
• Sự Giáng sinh
• Chịu khổ nạn và chết trên thập tự giá
• Phục sinh
• Thăng thiên về trời
• Và Tái lâm.
Bốn lẽ đạo đầu đã ứng nghiệm chính xác từng chi tiết, chúng ta chỉ còn chờ đợi lẽ đạo thứ năm được ứng nghiệm. Bốn điều đã ứng nghiệm, thì điều thứ năm không thể sai trật được.

6. Thiên sứ làm chứng - Công vụ 1:11
Đây là lời của ‘Hai Thiên Sứ’ (phải nhớ số 2 là số làm chứng - độc chứng là vô chứng) xác nhận Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại như cách Ngài thăng thiên, tức là từ trời trở lại, và tại núi Ô-li-ve, có nhiều người trông thấy.

7. Hội Thánh làm chứng:
Ngay trang đầu quyển Lịch sử Hội Thánh Đầu tiên là sách Công vụ các Sứ đồ đoạn 1, Hội Thánh đã cho công bố lẽ đạo về sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ:
a. Công vụ 1:6-7, Chúa Jêsus Christ đã xác nhận với các môn đồ đầu tiên là có sự tái lâm của Ngài, chỉ có điều là kỳ hạn thì Ngài không tiết lộ.
b. Công vụ 1:11, Công vụ 2:17-21, Sứ đồ Phierơ đã trưng dẫn một lời tiên tri 'kép' của Tiên tri Giô-ên 2:28-32. Chúng ta còn phải chờ lời tiên tri nầy được ứng nghiệm một lần nữa cách trọn vẹn vào lúc Chúa Jêsus Christ tái lâm.
c. Công vụ 3:19-21, lần thứ hai Sứ đồ Phierơ công bố lẽ đạo về Chúa Jêsus Christ tái lâm.
d. I Phierơ 1:7; 4:13 - Phierơ làm chứng rằng sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ là sự vui mừng vinh hiển của người tin Ngài.
e. I Tês. 4:16-17 - Phao-lô làm chứng, đặc biệt là thư II Têsalônica, Phao-lô giải thích rõ về những biến cố quan trọng xảy ra khi Chúa Jêsus Christ tái lâm liên quan đến Satan, và cũng quở trách những thái độ sai lạc của những người chờ Chúa Jêsus Christ tái lâm.
f. Giacơ 5:7-8 - Thánh Giacơ làm chứng
g. g. Giu-đe 15 - Thánh Giu-đe làm chứng
h. h. Khải huyền 1:7. 19:11 - Sứ đồ Giăng làm chứng

  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn