03:53 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thần học Mục vụ (ứng dụng)

Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Sống Lại (P6)

Thứ tư - 27/08/2014 09:33
Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Sống Lại (P6)

Thần Đạo Học - Chương IV - Chúa Jêsus Sống Lại (P6)

Chúng ta đã khảo học về Chúa Jêsus Christ từ ngôi cao sang của Ngài là Đức Chúa Trời, vì yêu thương nhân loại, đã tự hạ mình xuống giáng sanh làm người, chịu mang kiếp người bần hàn, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị người ta che mặt chẳng thèm xem ...
-----------------------------------

 

 
CHƯƠNG IV - PHẦN 6
CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

******************************


Chúng ta đã khảo học về Chúa Jêsus Christ từ ngôi cao sang của Ngài là Đức Chúa Trời, vì yêu thương nhân loại, đã tự hạ mình xuống giáng sanh làm người, chịu mang kiếp người bần hàn, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị người ta che mặt chẳng thèm xem, cuối cùng chịu thương khó, bị đánh bị đập, bị sỉ nhục đến tận cùng, rồi chịu chết trên thập tự giá như một tội nhơn giai cấp nô lệ hèn hạ nhất mang tội nặng nhất.
Kinh thánh chép: Ngài đã xuống trong các miền thấp dưới đất… Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự… Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh (Êphêsô 4:9-10; Philíp 2:9).
Và nếu Chúa Jêsus Christ tình nguyện chịu chết đền tội cho nhân loại rồi Ngài chết luôn thì đức tin của chúng ta là vô ích, chúng ta chỉ nên thờ phượng Tử Thần là vị thần chết vô địch thế giới. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, chương trình chuộc tội của Chúa Jêsus Christ không phải chỉ là chết mà còn là sự sống lại và sống đời đời nữa. Chúa Jêsus Christ phán: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi… là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ (Giăng 11:25; Khải huyền 1:18).
Do sự sống lại của Chúa Jêsus Christ là hệ trọng đến đức tin, nên chúng ta phải khảo học đầy đủ lẽ đạo mầu nhiệm này.

I. BẰNG CỚ CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI:

Như chúng ta đã nói, nếu Chúa Jêsus Christ chỉ chịu chết mà không sống lại, thì Ngài không thể làm Đấng Cứu Thế, đời sống của Ngài dù có kỳ diệu đến đâu, công việc của Ngài làm trên đất dù có đầy phép lạ thế nào, sự chết của Ngài dù có bi thảm hay cao quý đến đâu, thì Ngài cũng như các danh nhân, giáo chủ, anh hùng đời này, chẳng cứu ai được. Chính sự sống lại của Chúa Jêsus Christ là bằng cớ quan trọng nhất chứng minh Ngài thật là Đức Chúa Trời, Cứu Chúa của nhân loại.

A. CỰU ƯỚC LÀM CHỨNG CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI.

Kinh Cựu Ước dự ngôn toàn bộ đời sống của Chúa Jêsus Christ, trong đó cũng dự ngôn về sự sống lại của Chúa Jêsus Christ.
Thi thiên 2:7, Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; ngày nay ta đã sanh Ngươi. Khi giảng tại thành An-ti-ốt, Phao-lô đã giải thích rằng lời dự ngôn trong Thi thiên 2:7 này được ứng nghiệm khi Chúa Jêsus Christ sống lại (Công vụ 13:33).
Thi thiên 16:8-11, Chúa chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Câu Kinh thánh này được Phierơ trưng dẫn trong bài giảng đầu tiên nhằm ngày Lễ Ngũ Tuần để chứng thực sự sống lại của Chúa Jêsus Christ (Công vụ 2:25-28).

B. CHÚA JÊSUS BÁO TRƯỚC NGÀI SẼ SỐNG LẠI.

Rất nhiều lần Chúa Jêsus Christ đã báo trước cho các môn đồ cũng như cho kẻ thù nghịch rằng Ngài sẽ chịu chết, sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại.
Mathiơ 12:38-40; 16:21; 17:9, 23; 20:19; 27: 27:63.
Mác 8:31; 9:9, 31; 10:34; 14:58.
Luca 9:22; 18:33.
Giăng 2:19-21.
Cả 4 tác giả sách Tin Lành đều ghi lại lời của Chúa Jêsus Christ báo trước về sự sống lại của Ngài, đặc biệt là chính kẻ thù nghịch của Chúa Jêsus Christ cũng nghe biết lời báo trước này.


 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn