23:23 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thần học Mục vụ (ứng dụng)

Thần Đạo Học - Chương IV - Công Tác Của Chúa Jêsus (P4)

Thứ tư - 27/08/2014 04:01
Thần Đạo Học - Chương IV - Công Tác Của Chúa Jêsus (P4)

Thần Đạo Học - Chương IV - Công Tác Của Chúa Jêsus (P4)

Như chúng ta đã được Kinh thánh mặc khải rõ ràng Chúa Jêsus Christ vừa là một trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời mà Ngài cũng là Đấng Thần Nhân làm Cứu Chúa của thế gian, vì vậy chúng ta cần khảo học những công tác của Chúa Jêsus Christ từ quá khứ đời đời,
---------------------------------------
 
CHƯƠNG IV - PHẦN 4
CÔNG TÁC CỦA CHÚA JÊSUS

*********************************


Như chúng ta đã được Kinh thánh mặc khải rõ ràng Chúa Jêsus Christ vừa là một trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời mà Ngài cũng là Đấng Thần Nhân làm Cứu Chúa của thế gian, vì vậy chúng ta cần khảo học những công tác của Chúa Jêsus Christ từ quá khứ đời đời, đến thời Tân Ước thi hành công tác cứu chuộc nhân loại, lập Hội thánh và điều khiển Hội thánh cho đến tương lai đời đời.

I. CÔNG TÁC CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST TRONG QUÁ KHỨ:

Kinh thánh bày tỏ Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời Hiệp Một, vì vậy từ ban đầu nghĩa là từ quá khứ đời đời, Ngài cũng dự phần những công tác của Đức Chúa Trời:
Trong phần công tác của Chúa Jêsus Christ trong Cựu Ước, chúng ta luận đến bốn phần:

1. Bằng cớ địa vị tiền tại của Chúa Jêsus Christ:

Chúng ta có ba bằng cớ chứng tỏ trước khi giáng sanh, Chúa Jêsus Christ đã thực hữu vì Ngài là Đức Chúa Trời tự hữu hằng hữu:
• Sứ đồ Giăng làm chứng rằng Chúa Jêsus Christ ở trong lòng Cha - Giăng 1:18
• Sứ đồ Phao-lô làm chứng: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời ‘ Ấy chính Ngài là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được’ (Phi-líp 2:6; Côlôse 1:15)
• Chính Chúa Jêsus Christ xưng nhận địa vị tiền tại của Ngài: sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian ‘để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế’ (Giăng 17:5, 24)
Người Việt Nam chúng ta thường hay so sánh rằng Chúa Jêsus Christ mới giáng sanh cách đây 2.000 năm hơn (Chúa Jêsus Christ giáng sanh năm thứ 1), còn Đức Phật được sanh ra trước Chúa Jêsus Christ 624 năm, như vậy là Chúa Jêsus Christ có sau Đức Phật. Lý luận như vậy thì cũng giống như khi tôi mới gặp một người lần đầu, người đó không thể nói là ông Mục sư Sơn mới có mặt trên đất. Thật sự tôi đã được sanh ra từ hơn sáu mươi năm trước, nhưng lần đầu tiên người đó mới gặp tôi. Cũng vậy, Chúa Jêsus Christ đã thực hữu từ ban đầu (Giăng 1:1), Ngài có trước muôn vật, muôn vật bởi Ngài dựng nên, nhưng hơn hai ngàn năm trước Ngài mới đến thế gian để gặp nhân loại và để nhân loại gặp Ngài.

2. Chúa Jêsus Christ sáng tạo muôn vật:

Kinh thánh dạy rõ ràng muôn vật được dựng nên bởi Chúa Jêsus Christ:
Sáng. 1:1, trong nguyên ngữ Hi Bá Lai, Danh xưng Đức Chúa Trời trong câu Kinh thánh này là số nhiều mà động từ thì số ít, hàm ý cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng công trong việc sáng tạo, nghĩa là có Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Con dự phần.
Châm ngôn 8:22-31, tác giả sách Châm ngôn đã dùng cách nói bóng về sự khôn ngoan để làm chứng sự đồng công sáng tạo muôn vật của Chúa Jêsus Christ.
Giăng 1:3, sứ đồ Giăng bởi sự mặc khải của Đức Thánh Linh đã khẳng định mạnh mẽ ‘Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
Côlôse 1:16, sứ đồ Phao-lô đã kể ra chi tiết công cuộc sáng tạo của Chúa Jêsus Christ: ‘Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả’.
Hêbơrơ 11:3, so sánh với Giăng 1:1, thì thế gian được dựng nên bởi Lời của Đức Chúa Trời (hay Ngôi Lời).

3. Công tác bảo tồn muôn vật của Chúa Jêsus Christ:

Chúng ta đã biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa, ngay cả người Việt Nam chưa tin Chúa, hoặc chưa biết Đức Chúa Trời cũng xưng gọi Ngài là Hóa Công, Đấng Tạo Hóa, nghĩa là như một Kỹ sư xây dựng:
Trẻ Tạo Hóa đành hanh quá ngán,
Dắt díu người lên cạn mà chơi
Hoặc:
Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
Thử xem Con Tạo xoay dần đến đâu.
Một phương diện thì người Việt Nam chúng ta hiểu đúng về công tác sáng tạo của Chúa, nhưng một phương diện khác, Đức Chúa Trời không phải như viên Kỹ sư đối với một sản phẩm được thiết kế và xuất xuởng, khi sản phẩm đã hoàn thành và xuất xưởng thì viên Kỹ sư không cần quan tâm đến nó nữa, trong khi đó Đức Chúa Trời sáng tạo muôn vật và Ngài vẫn tiếp tục làm công việc bảo tồn nó (Giăng 5:17). Và chính Chúa Jêsus Christ cũng tuyên bố Ngài cũng làm việc như vậy, nghĩa là Chúa Jêsus Christ cũng làm công việc bảo tồn muôn vật.
Côlôse 1:17, Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.
Hêbơrơ 1:3, Con … lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật.

4. Sự hiển thần của Chúa Jêsus Christ trong Cựu Ước:

Một công tác đặc biệt nữa của Chúa Jêsus Christ trong thời Cựu Ước, ấy là Chúa Jêsus Christ thỉnh thoảng hiện ra (hiển thần) tiếp xúc với các thánh đồ hoặc những người có cần. Những lần như vậy, Ngài lấy Danh xưng là ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời’, hoặc con của các thần, nghĩa là Chúa Jêsus Christ đã mượn hình con người hiện ra trò chuyện, phán dạy con người. Chúng ta gọi sự hiện ra này là hiển thần.
• Sáng thế ký 3:8, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hiện ra với A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen. Các nhà Thần học đồng ý đó là Chúa Jêsus Christ trước khi giáng sanh chính thức làm người trên đất.
• Sáng. 17:1; 18:1; Công vụ 7:2, Chúa Jêsus Christ đã hiển thần hiện ra với Áp-ra-ham
• Xuất. 3:1-6, Chúa Jêsus Christ đã hiện ra với Môi-se nơi bụi gai cháy không tàn.
Hoặc đôi khi Chúa Jêsus Christ lấy hình trạng một Thiên sứ thường kèm theo Danh Giê-hô-va, hoặc hình trạng con người hiện ra
Sáng. 16:7-12; 32:24
Đaniên 3:24-25
Xachari 1:8, 12
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn