21:08 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thánh kinh Thông lãm

Mi-chê

Thứ sáu - 19/04/2013 06:44
Mi-chê

Mi-chê

I/. TÁC GIẢ: 1. Tên: Viết theo lối cổ là Micaiahu, có nghĩa là “Ai Giống Như Đức Giê-hô-va” (Michê 7:18). Viết tắt theo tiếng Hi-bá-lai là: Mica (Micah – Quan xét 17: - 18:). Cũng khác với tên Mi-ca-ên (Michael): Ai Bằng Đức Giê-hô-va. Có hai người làm tiên tri mang tên Mi-chê:
----------------

I/. TÁC GIẢ:

1. Tên:
Viết theo lối cổ là Micaiahu, có nghĩa là “Ai Giống Như Đức Giê-hô-va” (Michê 7:18)
Viết tắt theo tiếng Hi-bá-lai là: Mica (Micah – Quan xét 17: - 18:)
Cũng khác với tên Mi-ca-ên (Michael): Ai Bằng Đức Giê-hô-va.
Có hai người làm tiên tri mang tên Mi-chê:
 • IVua 22:4-28, Mi-chê nầy là con của Giêm-la
 • Mi-chê 1:1; Giê. 26:18, Mi-chê người Mô-rê-sết, đã viết sách tiên tri Mi-chê nổi tiếng (các trưởng lão Y-sơ-ra-ên biết)
2. Quê hương:
Thánh Jêrôme và Eusèbe gọi Mô-rê-sết là Morasthi, một làng nhỏ phía Tây Nam xứ Giu-đê.
Nhưng theo 1:14, có người cho rằng Mô-rê-sết thuộc về địa phận chi phái Gát.
Trong tiếng Hi-bá-lai, từ ngữ Mô-rê-sết (Mo’oreset) có nghĩa là Tân Nương. Cho nên 1:14 có nghĩa: “Vậy nên, người cha sẽ ban của hồi môn đưa tân nương về nhà chồng”.
Theo Campbell Morgan trong quyển Giải nghĩa Tiểu Tiên tri) thì Mô-rê-sết có nghĩa là: Vật sở hữu của Gát, có lẽ do sự nhầm lẫn với chữ Mareshah (1:15).
3. Thời gian sống:
1:1 giới thiệu thời gian Mi-chê sống là:
 • Giô-tham              749-734 TC.
 • A-cha                    741-726 TC.
 • Ê-xê-chi-ên           726-697 TC.
Như vậy, Mi-chê sống đồng thời với Ê-sai (Ê-sai 1:1) và Ô-sê (Ô-sê 1:1). Tuy nhiên có khác nhau vài điểm:
 • Ê-sai sống trước Mi-chê một đời vua (Ô-xia)
 • Mi-chê hoạt động ở cả hai thủ đô:Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. Trong khi Ê-sai chỉ hoạt động ở Giê-ru-sa-lem, còn Ô-sê chỉ phụ trách cho nước Y-sơ-ra-ên phía Bắc (Sa-ma-ri).
Đây là thời kỳ thịnh vượng nhất cho cả Y-sơ-ra-ên phía Bắc lẫn Giu-đa phía Nam, kể từ sau cái chết của vua Sa-lô-môn. Tuy nhiên sự thịnh vượng nầy như đóm lửa bùng lên trước khi tắt hẳn.
 
II/. BỐ CỤC:
Đề mục: THA THỨ
Câu gốc: 7:18
 1. Nhu Cần Được Tha Thứ: 1: - 2:
 1. Vì thành sẽ bị phá – 1: (1:6-7)
 2. Người sẽ bị diệt – 2: (2:3, 4, 10)
 1. Đấng Tha Thứ 3: - 5:
 1. Không phải con người – 3:
Vì quan trưởng là kẻ ghét lành ưa dữ (3:2)
Vì Tiên tri là kẻ giả dối (3:5)
 1. Chính Đức Giê-hô-va – 4: - 5:
Chúa là vua muôn vua – 4:1
Chúa là Đấng đem lại hòa bình – 4:3)
Chúa cai trị b82ng yêu thương, công bình (5:3, 14)
 1. Điều Kiện Được Tha Thứ – 6: - 7:
 1. Ăn năn – 6: (6:8)
 2. Tin cậy – 7: (7:5, 7)
Cũng có thể chia Bố cục theo từ ngữ: HÃY NGHE.
 • 1: - 2:, Kêu gọi các dân (1:2)
 • 3: - 5:, Kêu gọi các quan trưởng (3:1)
 • 6: - 7:, Kêu gọi tuyển dân (6:2, 3)
Hoặc chia Bố cục theo sự phân chia của bản dịch Kinh Thánh:
 • 1: - 3:, Rao sự đoán phạt sắp đến
 • 4: - 5:, lời hứa giải cứu sau cùng
 • 6: - 7:, kêu gọi ăn năn trong hiện tại.
Sứ điệp của Mi-chê đúng là một Tin Lành: công kích tội lỗi (1: - 2:), nói đến sự tàn phá của tội lỗi. Nhưng Mi-chê không ngừng ở đó, trong phần thứ 2 của sách, Tiên tri đã giới thiệu Đấng tha thứ và điều kiện để được tha thứ (phần 3).
 
III/. ĐẶC ĐIỂM:
 1. Tiên tri Mi-chê là người thích chơi chữ:
Mi-chê đã sử dụng một lối chơi chữ rất đặc biệt ngay trong đoạn 1.
 • 1:10, Chớ rao tai nạn nầy ra trong Gát (II Sam. 1:10)
  • ‘Gát’ có nghĩa là may mắn
  • Vì là thành may mắn nên đừng nói đến tai nạn.
  • Đây là lối nói châm biếm vì những kẻ tự xưng may mắn nhưng lại đầy tai nạn. Hoặc nói cách khác: ‘Chớ khóc lóc nơi thành phố khóc lóc’
 • Bết Lê Áp-ra:
  • Bết = Nhà; Áp-ra = bụi
  • Ở trong nhà bụi mà còn lăn vào bụi
  • Lăn vào bụi là tập tục của người có tang (Giê. 25:34)
  • Ý nghĩa câu nầy giống như người Việt-nam hay nói: “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” = Phước không trở lại, còn họa thì không đến một lần. Đã ở trong Nhà tang chế lại còn gặp chuyện tang chế.
 • 1:11, Sa-phi-rơ (Sa-phia):
  • Sa-phi-rơ = đẹp đẽ, ngọc Sa-phia
  • Người đẹp mà lại trần truồng xấu hổ
 • Xa-a-nan:
  • Xa-a-nan = thành có tên là Bước Đi
  • Dân ở thành có tên là Bước Đi, nhưng lại không đi được.
 • Bết Hê-xen:
  • Bết Hê-xen = Nền tảng, nhà láng giềng
  • Nhà có nền tảng mà mất chỗ đứng cho chơn. Hoặc là nhà láng giềng mà làm cho nhà lân cận mất chỗ đứng.
 • Ma-rốt:
  • Ma-rốt = cay đắng
  • Dân ở thành cay đắng mà trông đợi phước lành, nhưng tai vạ lại đến nữa. Đã cay đắng lại càng cay đắng.
 • 1:13, La-kit
  • La-kit = thành của ngựa.
  • Chúa bảo hãy lấy ngựa loại chạy nhanh thắng vào xe. Ý muốn nói dầu nhanh như vậy cũng không chạy kịp tai vạ đoán phạt do tội lỗi nó đã phạm.
 • 1:14, Mô-rê-sết Gát
  • Mô-rê-sết Gát = tân nương
  • Ạc-xíp = lừa dối, hay suối không có nước mùa hạ.
  • Ý nghĩa chung: Nhà Ạc-xíp hứa đưa lễ vật như của hồi môn cho vua Y-sơ-ra-ên, mà chỉ là sự lừa dối. Nghĩa là gả con cách lừa dối.
 • Ma-rê-sa
  • Ma-rê-sa = kẻ chinh phục chiếm hữu (do xâm lăng hay do thừa tự)
  • Kẻ chiếm hữu sẽ bị người khác chiếm hữu sản nghiệp.
  • A-du-lam = chỗ có rào chắn
  • Kẻ chiếm hữu có rào chắn cũng sẽ bị dân Y-sơ-ra-ên phá vượt qua (chữ ĐẾN trong câu có nghĩa là thấm qua, xuyên qua)
 • 7:18, Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài.
Mi-chê mượn ý nghĩa tên của ông để làm lời kết luận.
 1. So sánh với các sách khác:
 1. Cựu Ước:
Mi-chê 4:1-3 giống như Ê-sai 2:2-4.
Đây là lời tiên tri nói về Thiên Hi Niên
 1. Tân Ước:
  • 7:20 được ghi trong bài ca của Xa-cha-ri (Luca 1:72-73)
  • 5:1 được các thầy tế lễ và thầy thông giáo học và công nhận là lời tiên tri về Đấng Mê-si (Mathiơ 2:5-6)
Như vậy, chúng ta thấy có sự phối hợp điều hòa giữa hai tiên tri Ê-sai và Mi-chê qua hình ảnh của Đấng Cứu Thế:
 • Ê-sai giới thiệu Đấng Cứu thế giáng sanh bởi Nữ Đồng Trinh (Ê-sai 7:14), thuộc dòng dõi vua Đa-vít (11:1); còn Mi-chê giới thiệu địa điểm Đấng Cứu Thế giáng sanh là tại làng Bết-Lê-hem (5:1)
 • Cả hai tiên tri đều gặp nhau trong một Nước Hòa Bình với sự cai trị của Đấng Cứu Thế.
Đoạn 4 giới thiệu Vương quốc
Đoạn 5 giới thiệu Vua cai trị Vương quốc.
 
 
Đề mục: SỨC MẠNH
Kinh Thánh: Michê 1: - 3:
Câu gốc: Michê 3:8
Mục đích: Khích lệ con cái Chúa nhờ cậy Chúa rao giảng Tin Lành bất cứ hoàn cảnh thuận hay nghịch.
 
I/. THỜI ĐIỂM CẦN SỨC MẠNH:
 • Michê 3:8, Nhưng TA, TA được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán, và lòng bạo dạn…
 • Người xưng TA trong câu Kinh Thánh nầy không phải là Chúa mà là chính tiên tri Mi-chê.
 • Trong 1:1, Michê đã giới thiệu ông là người ở làng Mô-rê-sết, phuc vụ Chúa đời các vua Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, không phải là Tiên tri Michê trong sách I Vua 22:4-28.
 • Như vậy Tiên tri Mi-chê sống trong thời kỳ thịnh vượng của Vương quốc Giu-đa phía Nam, nhưng cũng là thời kỳ cuối cùng của Vương quốc Y-sơ-ra-ên phía Bắc.
 • Trong 1:3-6, và câu 9, Michê đã tả ra cảnh trạng tội lỗi của hai Vương quốc nầy:
 1. 1:3-6, hai câu 3 và 4, Michê đã nhìn thấy cơn giận của Đức Chúa Trời khiến Ngài từ trời cao xông tới làm rúng động trái đất nầy: đạp trên các nơi cao của đất, núi ta, trũng xé… vì cớ sự phạm pháp của Gia-cốp… vì tội lỗi của Y-sơ-ra-ên, của Sa-ma-ri
 2. 1:8, Tội lỗi của Y-sơ-ra-ên đã lan ra đến Giu-đa, đến Giê-ru-sa-lem. Nghĩa là Giu-đa chưa phạm tội như Y-sơ-ra-ên nhưng tội lỗi của Y-sơ-ra-ên đã đâm rể nảy mầm trong Giu-đa rồi.
 • Trong một bối cảnh đất nước như vậy, một bên là Y-sơ-ra-ên đang sụp đổ, một bên là Giu-đa đang thịnh vượng – nhưng sự thịnh vượng đó chỉ như đóm lửa bùng lên trước khi tắt, tấm lòng của một Tiên tri của Đức Chúa Trời như Michê đã tan vỡ, đau đớn: Vậy nên ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần truồng… kêu gào như chó rừng, rên siếc như chim đà
 • Đặc biệt là từ 1:10-16, Michê đã giảng một Sứ điệp nói lên tấm lòng đau thương hơn hết của ông đối với đất nước bằng cách sử dụng những tên của từng địa phương:
 1. 1:10a, Chớ rao tai nạn nầy ra trong GÁT… Chữ GÁT có nghĩa là may mắn, ý mỉa mai vì nó là thành phố may mắn, nên đừng rao tai nạn, đừng khóc lóc chi hết, trong khi thật sự đã đầy tai nạn.
 2. 1:10b, Bết-Lê-Áp-Ra gồm hai từ ngữ: BẾT-LÊ  là NHÀ; ÁP-RA là Bụi đất. Ở trong nhà bụi đất mà còn lăn lóc trong bụi đất – lăn vào bụi là dấu hiệu của sự tang chế, nghĩa là tang chết hơn tang chế.
 3. 1:11a, Sa-phi-rơ nghĩa là đẹp, là ngọc Sa-phia, người đẹp nầy đang bị sỉ nhục, xấu hổ.
 4. 1:11b, Xa-a-nan nghĩa là thành phố bước đi nhưng lại không bước đi được, bị bại liệt
 5. 1:11c, Bết-hê-xe nghĩa là Nhà có nền tảng lại không có chỗ đứng.
 6. 1:12, Ma-rốt nghĩa là cay đắng lại trông phước lành trong khi tai vạ đã đến trước cửa.
 7. 1:13, Laki nghĩa là thành của ngựa, thế mà Chúa bảo lấy ngựa chạy mau, hàm ý rằng chạy mau như vậy cũng không kịp trước tai vạ ập đến.
 8. Mô-rê-sết Gát nghĩa là Tân Nương, vì vậy nhóm từ ngươi sẽ ban lễ vật đưa đường cho Mô-rê-sết-Gát nghĩa là Cô dâu được đưa về nhà chồng với của hồi môn. Ạc-xíp nghĩa là lừa dối. Hai từ ngữ nầy đi chung với nhau có nghĩa là: Nhà cô dâu hứa đưa lễ vật là của hồi môn theo cô dâu (Tân nương) nhưng chỉ là sự lừa dối (không có gì cả) – gả con cách lừa dối.
 • Đang sống trong một xứ sở đang thịnh vượng, dám lấy một gương xấu của một người láng giềng để rao báo tai vạ hầu đến, thì Michê thật cần một Sức Mạnh lớn lắm. Sức mạnh đó phải phát xuất từ:
 1. Phát xuất từ một khải tượng rõ ràng từ Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi cũng đã có đồng một khải tượng như vậy khi ông đã nói về Vương quốc Giu-đa trong Giê-rê-mi 3:6-10, Giê-rê-mi thấy Giu-đa thấy em gái mình là Vương quốc Y-sơ-ra-ên bị phạt mà không thật lòng ăn năn.
 2. Sức mạnh đó phải phát xuất từ Sứ mạng của Đức Chúa Trời giao phó, như Michê đã xác nhận trong 1:1, Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Michê – mạng lịnh của Đức Giê-hô-va truyền cho ông.
 • Sứ điệp nầy làm tôi nhớ đến Sứ Điệp của Mục sư Tiến sĩ Bill Bright trong quyển SỰ PHỤC HƯNG HẦU ĐẾN. Năm 1995, trong quyển sách đó, Mục sư Bill Bright đã viết những lời kêu gọi Nước Mỹ phải ăn năn, ông viết: Nước Mỹ đang ở dưới sự vây hãm. Hàng chục triệu người dân Hoa Kỳ dường như đang bị lưới bẫy bởi một hệ thống tư tưởng độc hại… Tội phạm, phá thai, li dị, bạo động, tự tử, tệ nạn ma túy, nghiện rượu, thiếu niên mang thai, sự dâm dật, văn hóa phẩm khiêu dâm, quan hệ tình dục bừa bãi, ngoại tình… Nước Mỹ đang giết chết hàng chục triệu hài nhi của họ còn nằm trong tử cung… Các viên chức chính phủ đấu tranh quyết liệt để loại bỏ Đức Chúa Trời khỏi các trường học… Thậm chí người ta còn không được treo các bảng Mười Điều Răn trên tường của các lớp học… Các thế lực có quyền hành trong đất nước.. còn muốn làm cho việc nhắc đến danh Chúa Jêsus, việc mang theo Kinh Thánh, việc trưng bày các tranh ảnh về niềm tin tôn giáo, việc mang các biểu tượng Cơ-Đốc trong các trường học và nơi làm việc trở thành một điều bất hợp pháp … Mức độ tội lỗi của nước Mỹ thật đáng kinh ngạc, ngang bằng với Làmã cổ xưa, là một dân tộc mà tình trạng băng hoại, đạo đức của chính họ đã dẫn đến sự tự hủy diệt. .. Còn Hội Thánh thì đang ở đâu? Phần lớn ở các nơi, Hội Thánh đang ngủ. Bị nhiễm độc bởi những sự mê tham cùng chủ nghĩa vật chất của thế giới. Hội Thánh hiểu biết rất ít ỏi về nguyên tắc thuộc linh cũng như việc sống đời  sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hội Thánh đang tự mãn và trong trạng thái dễ chịu nghĩ rằng mình đang có đủ mọi sự và không thiếu thốn gì cả…(trang 31-33)
 • Và Mục sư Bill Bright đã viết tiếp: “Nhiều vị lãnh đạo Cơ-Đốc khắp đất nước đang cảnh cáo rằng nếu nước Mỹ không bỏ những đường lối xấu xa của mình, họ sẽ tự hủy diệt mình. Tôi tin rằng nước Mỹ đang ở dưới sự đoán phạt. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời không phải đang đến mà đã đến rồi. Đó là lý do vì sao những lượn sóng của tội ác đang tự do tràn ngập xứ sở chúng ta (trang 35)
 • Đó là nưúc Mỹ, còn dân tộc Việt-nam của chúng ta thì sao? Bao nhiêu hình phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống suốt 20 năm nội chiến, rồi 30 năm với thảm cảnh tù đày, vượt biển, nghèo đói… chưa một lần dân Việt-nam mình tỉnh thức. Để rao giảng, để cảnh cáo dân Việt-nam mình, Hội Thánh Chúa, Cơ-Đốc nhân chúng ta cần Sức Mạnh như Giê-rê-mi, như Michê biết bao nhiêu.
II/. NGUỒN CỦA SỨC MẠNH:
 • Michê 3:8, Nhưng ta, ta được ĐẦY DẪY SỨC MẠNH, SỰ XÉT ĐOÁN, VÀ LÒNG BẠO DẠN ….
 • Câu Kinh Thánh nầy cho chúng ta thấy đặc tánh Sức Mạnh của Michê có 3 phương diện:
 1. Sức mạnh mà Michê nói đến và có được là Đầy dẫy Sức Mạnh, không phải một chút sức mạnh, mà là đầy dẫy sức mạnh.
Hình ảnh mô tả rõ ràng loại sức mạnh mà Chúa cho đầy dẫy nầy là sức mạnh của Sam-sôn.
Sách Các Quan xét 14:6, Chúa ban cho Sam-sôn sức mạnh tuy trên tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy.
15:14, Chúa cho Sam-sôn sức mạnh đến nỗi những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người
Có một điều cần chú ý, một người được sức mạnh từ nơi Chúa có thể về thể xác hay vóc dáng họ không có gì đặc biệt, thậm chí có khi yếu đuối, nhưng khi Chúa ban cho người ấy Sứ Mạng thì Ngài cũng ban cho Sức mạnh thể xác cách đặc biệt:
 • Gia cơ 5:17, Thánh Gia-cơ nói về tiên tri Ê-li: Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta… Và thật Tiên tri Ê-li rất yếu đuối, nhịn ăn một ngày đường đã khiến ông không thể đi nổi. Nhưng khi nhận sức mạnh từ Chúa, ông đã chạy trước xe ngựa của vua A-háp (I Vua 18:46)
 • Công vụ 8:29, Chúa đã ban cho Phi-líp sức mạnh lạ lùng có thể chạy theo kịp xe ngựa của Hoạn quan người Ê-thi-ô-bi đến nỗi lên xe vẫn bình tỉnh làm chứng về Chúa.1
 • Công vụ 10:10, Phierơ dường như không khỏe mạnh lắm, vì ông đang đói, chờ người ta dọn ăn, và ông ngất xỉu, dù chỉ là bữa ăn trưa, nghĩa là ông chưa phải nhịn đói lâu. Cảm ơn Chúa, Phierơ là người làm việc không biết ngơi nghỉ suốt từ khi Hội Thánh bắt đầu đến khi ông qua đời
 • II Timôthê 4:11a, chỉ có một mình Luca ở với ta…Anh chị em biết rằng Phaolô có một điều yếu đuối trong thân thể mà ông đã ba lần cầu nguyện nhưng Chúa không chữa lành, nên khi đi truyền giáo luôn có Bác sĩ Luca cùng đi với Phaolô (Côlô se 4:14, đến nỗi trong những giờ phút cuối cùng sắp ra pháp trường chịu án tử hình của Đế quốc Lamã, Bác sĩ Luca vẫn ở bên cạnh Phaolô
 • Chúng ta đọc tiểu sử của Bác sĩ Tống Thượng Tiết và qua những người nghe Bác sĩ Tiết giảng, tất cả đều nhìn biết Bác sĩ Tiết là người rất yếu về thể xác, ông bị bịnh ung thư phổi (?) và qua đời lúc hơn 40 tuổi. Người ta thấy một Bác sĩ Tiết gục người ho, đứng giảng phải có chén súp gà để uống. Nhưng khi đứng lên giảng dạy thì sức mạnh Chúa cho ông thật kỳ diệu, ông có thể giảng suốt 3 tiếng đồng hồ (kể cả thông dịch nhanh – ông không chịu thông dịch chậm), và một ngày ông có thể giảng 4 hoặc 5 lần, cứ thế suốt tuần lễ hoặc 2 tuần.
 • Tôi tin rằng kinh nghiệm của Michê và kinh nghiệm của các Thánh đồ về sức mạnh của Chúa ban cho khi thi hành chức vụ sẽ khích lệ mỗi chúng ta, không phải một chút, nhưng là đầy dẫy. nguồn Sức Mạnh đó từ đâu mà có? Chỉ có Bởi Thần của Đức Giê-hô-va – bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
 1. Sức mạnh mà Chúa cho Michê còn có một đặc tánh nữa là có kèm theo ân tứ sự xét đoán.
Sự xét đoán nầy không phải là chỉ trích người khác, soi mói những lỗi lầm của người khác, nhưng từ một tinh thần công chính nói lẽ chân thật: điều nào đúng, điều nào sai, điều gì cần sửa, điều gì cần làm tốt hơn…
Nói cách khác, sức mạnh mà Chúa cho có kèm theo sự khôn ngoan, không phải như hạng người hữu dõng vô mưu, có sức mà không có khôn ngoan.
Đó là lý do các Sứ đồ đòi hỏi Hội Thánh đầu tiên bầu cử các Chấp Sự phải là người … đầy dẫy Đức Thánh Linh và TRÍ KHÔN (Công vụ 6:3). Chấp Sự Ê-tiên là một hình ảnh chứng minh người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người có trí khôn – khôn ngoan (Công vụ 6:10)
I Côrintô 2:11b-13, Thánh Phaolô làm chứng rằng bởi Đức Thánh Linh mà chúng ta hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời, khôn ngoan bởi Đức Thánh Linh không phải khôn nogan theo cách con người.
Chính nhờ sự khôn ngoan bởi Thần Đức Giê-hô-va, Tiên tri Michê có thể thấy được tình trạng ngược lại với những danh hiệu bề ngoài mà các thành phố đã hãnh diện đặt cho họ như đã nói trong đoạn 1:10-16. Chính nhờ sự khôn ngoan bởi Thần Đức Giê-hô-va mà Tiên tri Michê biết được sự bại hoại của Vương quốc Giu-đa đang khi vương quốc ấy còn thịnh vượng.
Chính bởi Đức Thánh Linh đầy dẫy mà Phierơ có được sự khôn ngoan để nhìn thấy sự giả dối trong sự dâng tiền của Anania và Saphira.
Chúng ta phải thành thật nhận rằng bởi Hội Thánh ngày nay và chính mỗi chúng ta thiếu ơn Chúa, nên thiếu cả sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh ban cho, nên không thấy được những thiếu sót trong công việc Chúa, không thấy được những cơ hội phục sự Chúa, chúng ta chỉ phán đoán công việc theo khôn ngoan của con người nên chỉ thấy trở ngại trong Hội Thánh.
Cầu xin Chúa cho mỗi Cơ-Đốc nhân chúng ta thật có được sức mạnh và sự xét đoán khôn ngoan như tiên tri Michê.
 1. Sức mạnh, sự xét đoán chưa đủ, Thần của Giê-hô-va còn ban cho Michê SỰ BẠO DẠN – lòng can đảm. Có những người có sức mạnh, có khôn ngoan nhưng không có can đảm thi hành những ân tứ Chúa cho.
Hãy xem người đầy tớ trong Mathiơ 25:24-25. Rõ ràng người đầy tớ nầy có khả năng, có khôn ngoan, nên chủ mới giao ta lâng cho, thậm chí người đầy tớ nầy còn biết ý của chủ mình. Nhưng người nầy không có lòng bạo dạn để đem ta lâng của mình ra làm lợi. Chúa gọi là là đầy tớ dữ và biếng nhác.
Sự can đảm đó từ đâu mà có? Chắc chắn không phải đến từ bản tánh con người.
Công vụ 4:31, chính các Cơ-Đốc nhân đầu tiên đứng trước sự ngăm dọa của Tòa Công Luận cấm giảng Tin lành, họ đã cầu nguyện xin Chúa ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã ban cho ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
II Timôthê 1:7-8, rõ ràng Mục sư Timôthê cũng sợ khi thấy Phaolô vì giảng Tin Lành mà bị tù đày, nên Phaolô đã nhắc Timôthê rằng: Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ… con chớ thẹn… đừng … xấu hổ
Đặc biệt là chúng ta thấy trong Kinh Thánh, Chúa luôn luôn kêu gọi Cơ-Đốc nhân ĐỪNG SỢ!
Cảm ơn Chúa, Thần của Đức Giê-hô-va đã ban cho tiên tri Michê sức mạnh, sự xét đoán [khôn ngoan] và sự bạo dạn, để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp nó, cho Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó.
Đây chính là nhu cần của Hội Thánh ngày nay, Hội Thánh của thời kỳ mạt thế, bề ngoài thế giới và Hội Thánh có vẻ giàu có hơn, thịnh vượng hơn, nhưng sự đoán phạt thì cận kề vì là trước ngày Chúa đến, Hội Thánh cần sức mạnh, cần khôn ngoan nhận biết thật giả, cần can đảm để giảng Tin Lành – can đảm ngay trên đất Mỹ tự do quá trớn nầy.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mi-chê

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn