21:09 EDT Thứ năm, 22/03/2018

Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần


1. Những bài học Kinh Thánh hằng tuần cho mọi lứa tuổi
2. Các Bản Thánh Ca - Tôn Vinh

» Xem chi tiết


............................................................................................
 

............................................................................................................

Giải Đáp Thắc Mắc Hôm Nay


                               » Xem chi tiết

............................................................................................

Trang Chủ » Thần Học » Thánh kinh Thông lãm

Ô-sê

Thứ năm - 18/04/2013 04:43
Ô-sê

Ô-sê

I/. TÁC GIẢ: 1. Ý nghĩa Tên: Trong tiếng Hi-bá-lai, Ô-sê là Hoshèa (Hô-sê) Đây là tên thường được đặt, nghĩa là Giúp đỡ. Danh từ có nghĩa là sự cứu rỗi. Theo Dân số ký 13:8, 16, đây cũng là tên của Giô-suê trước khi được Môi-se đổi thành Giô-suê.
-------------------

I/. TÁC GIẢ:


1. Ý nghĩa Tên:
Trong tiếng Hi-bá-lai, Ô-sê là Hoshèa (Hô-sê)
Đây là tên thường được đặt, nghĩa là Giúp đỡ. Danh từ có nghĩa là sự cứu rỗi.
Theo Dân số ký 13:8, 16, đây cũng là tên của Giô-suê trước khi được Môi-se đổi thành Giô-suê.


2. Gia phổ:
1:1, Ô-ê là con trai của Bê-ê-ri. Kinh Thánh không cho chúng ta biết gì về Bê-ê-ri.
1:2-9, có một người vợ tên là Gô-me con gái của Đíp-la-im (c. 3b, 6, 8), là một người nữ gian dâm, ngoại tình.
Ô-sê có 2 con trai và 1 con gái:
 • Gít-rê-ên: Đức Chúa Trời gieo, rải ra, đoán phạt
 • Lô Ru-ha-ma: không được yêu thương.
 • Lô Am-mi: Không phải dân ta, bị loại ra.
Trường hợp gia đình của Ô-sê là một trường hợp đặc biệt nhất trong các Tiên tri. Luật của Môi-se cấm thầy tế lễ kết hôn với kỵ nữ hay kẻ dâm ô (Lê-vi ký 21:7). Đối với Ô-sê là một tiên tri thì dường như không bị bắt buộc (?), dù vậy, ông cũng là người được Chúa xức dầu thánh, nên sự kết hôn nầy có thể giải thích theo vài ý:
 1. 1:2-3, đây là mạng lịnh của Chúa, và là một sự kiện, không phải là nói bóng.
 2. 1:3, lúc Ô-sê đi cưới Gô-me thì nàng là người tốt, dù Chúa có tiên cáo người nữ đó sẽ là người gian dâm, ngoại tình
Điều quan trọng là Tiên tri Ô-sê đã tuyệt đối vâng lời Chúa chấp nhận một gia đình khó khăn.
Tên của những đứa con cho thấy sinh hoạt của gia đình Ô-sê là gia đình đầy sóng gió
 1. Gít-rê-ên: rải ra, đoán phạt:
Đây là đứa con đầu lòng, đáng lẽ là đứa con phải được yêu thương, nhưng tên của đứa con nầy đã nói lên sóng gió trong gia đình Ô-sê rồi.
Hai đứa con còn lại
 1. Lô Ru-ha-ma: Không yêu thương hay đứa con gái không bao giờ biết được yêu thương của cha.
 2. Lô Am-mi: không phải dân ta hay không thuộc về ta.
Chứng tỏ 2 đứa con nầy không phải là con của Ô-sê, mà là kết quả của Gô-me ngoại tình, gian dâm.

II/. BỐI CẢNH:


1. Lịch sử:
1:1, giới thiệu bối cảnh lịch sử thời Ô-sê sống và thi hành chức vụ.
 • Đời vua Ô-xia (II Sử 26: - 787-735 TC.)
Đây là một vua tốt, đem lại sự hùng mạnh cho dân Giu-đa.
Căn cứ vào sách Ô-sê và Ê-sai, có lẽ Ô-sê đã sống vào những năm cuối đời của vua Ô-xia, khi vua đã phạm tội tiếm vị chức tế lễ, sau đó đưa đất nước vào thời kỳ suy sụp.
 • Vua Giô-tham (II Sử 26:21 – 27:9 – 749-734 TC.)
Dù vua còn giữ đời sống tốt, nhưng đất nước đã suy sụp (27:2), dân Giu-đa đã sống buông tuồng.
 • Vua A-cha (II Sử 28: - 741-726 TC.)
Đây là vua ác.
 • Vua Ê-xê-chia: (II Sử 29: - 32: - 726-697 TC.)
Đây là một vua tốt. Có lẽ Ô-sê sống được vài năm đầu triều vua Ê-xê-chia.
Đó là những vua Giu-đa phía nam. Nhưng Ô-sê là tiên tri cho nước Y-sơ-ra-ên phía bắc, nên ông đã ghi lại đời vua Giê-rô-bô-am II.
So sánh với các vua phía nam, Ô-sê cũng đã trải qua 6 đời vua phía bắc (II Vua 14:23 – 17:). Ô-sê thi hành chức vụ qua:

 
VUA NĂM CAI TRỊ TÌNH TRẠNG
Xa-cha-ri 748 TC.
Cai trị 6 tháng
Bị Sa-lum giết
Sa-lum 748 TC
Cai trị 1 tháng
Bị Ma-na-hem giết
Ma-na-hem 748-738 TC.  
Phê-ca-hia 728-736 TC Bị Phê-ca giết
Phê-ca 736-730 Bị Ô-sê (vua) giết
Ô-sê 730-721 TC. Nước Y-sơ-ra-ên bị A-si-ri tiêu diệt
Trong 20 năm, Y-sơ-ra-ên thay đổi 6 vua với 4 vua bị ám sát. Ô-sê chỉ nêu tên Giê-rê-bô-am, cho thấy Ô-sê không quan tâm hay không công nhận các vua đó. Thời điểm lịch sử nầy Ô-sê sống đồng thời với A-mốt (phía bắc), và Ê-sai, Mi-chê (phía nam).

2. Xã hội:
Xã hội mà Ô-sê sống và thi hành chức vụ được đề cập rất nhiều trong sách:
 • 4:1-2, những điều không có và có trong Y-sơ-ra-ên:
  • Không có lẽ thật, không có nhân từ, không có sự nhìn biết Chúa.
  • Chỉ có thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, không có sự nhìn biết Chúa.
 • 6:8, đầy máu và giết nhau.
 • 6:9; 7:1, đầy dẫy trộm cướp, ngay trong nơi thờ phượng.
 • 4:11; 7:4, tà dâm, say sưa
 • 10:4, gian dối
 • 4:12-13; 8:5; 10:1, 5, thờ hình tượng.
Đó là thời kỳ hung ác, bại hoại của Y-sơ-ra-ên, khiến tiên tri Ô-sê phải lên tiếng trong chức vụ.


III/. BỐ CỤC:
Đề tài: YÊU THƯƠNG
Câu gốc: 3:1 (hoặc 11:8)
Có 2 cách chia Bố cục sách Ô-sê:

CÁCH I:
 1. Biểu Hiện của Yêu thương: 4: 8: (qua gia đình của Ô-sê): 1: - 3:
 2. Đối tượng được Yêu thương: 4: 8: (Một dân thánh mà đầy dẫy tội lỗi):
 3. Đấng Yêu thương: 9: - 14: (Một Đức Chúa Trời với tất cả cảm xúc và tha thứ)
CÁCH II:
 1. Y-sơ-ra-ên được Yêu thương: 1: - 3:
 2. Y-sơ-ra-ên phạm tội: 4: - 7: (Kể ra những tội lỗi nặng nề của Y-sơ-ra-ên xúc phạm Đức Chúa Trời thánh khiết (4: - 5:), hành động giả dối (6:), tình trạng không thể chữa lành (7:)
 3. Y-sơ-ra-ên bị phạt: 8: - 10:  (Lời báo động đoán phạt và nhấn mạnh cơn giận của Chúa sẽ đến, vì Đức Chúa Trời là Quan Tòa)
 4. Y-sơ-ra-ên được khôi phục: 11: - 14: (Lòng Đức Chúa Trời yêu thương luôn mong đợi Y-sơ-ra-ên ăn năn (11:). Y-sơ-ra-ên phải chịu đau đớn (12:), nhưng cuối cùng tình yêu thương vẫn thắng, vì Đức Chúa Trời là Yêu thương)
IV/. ĐẶC ĐIỂM:
 1. Một Tiên tri yêu thương:
Trong các sách tiên tri thường là những sứ điệp quở trách tội lỗi, nhưng đặc biệt sách tiên tri Ô-sê cho thấy một tâm tình đầy yêu thương.
Tình yêu thương mà Ô-sê đặt làm nền cho sứ điệp là Tình yêu thương NÍN CHỊU MỌI SỰ, DUNG THỨ MỌI SỰ (I Côrintô 13:7)
Tình yêu thương nầy có trong Ô-sê đối với người vợ gian dâm ngoại tình (3:1) vì Đức Chúa Trời yêu thương ở trong ông (11:8)
Đọc sách ô-sê, chúng ta thấy một Đức Chúa Trời với một trái tim rung động, giống như hình ảnh Chúa Jêsus khóc cho thành Giê-ru-sa-lem (Luca 19:41-44 với tất cả yêu thương, đau xót. Đây là điểm ít thấy trong các sách tiên tri khác.
 1. Địa danh Y-sơ-ra-ên:
Trong sách, Ô-sê nói đến địa danh phía bắc với lịch sử và đặc tính của địa danh:
 • 5:1, Địa danh Mích-ba, Tha bô: là bẫy giăng lưới, nhắc chúng ta trở lại Quan. 11:10-11. Họ tái diễn sự kiện nhưng khác mục đích – phương diện chính trị.
 • 12:12, Ga-la-ti là thành, là xứ của chăn nuôi bò (Thi. 22:12) – phương diện kinh tế
 • 4:15; 9:15; 10:5, 8, Ghinh ganh, Bết-A-ven, là nơi thờ phượng của Y-sơ-ra-ên – phương diện Tôn giáo.
Như vậy tỏ ra Ô-sê rất am tường tình hình của Y-sơ-ra-ên.
 1. Sinh hoạt quần chúng:
 • 7:4-8, đề cập cách làm bánh:
  • Phải đốt lò trước (c. 4)
  • Nhồi bột với men (c. 4)
  • Phải canh lửa (c. 6)
  • Phải trở bánh (c. 8)
 • 10:11-13, đề cập đến cách làm ruộng.
  • Dùng bò để cày, đập vỡ đất cục (bừa, c. 11)
  • Gieo, gặt, mưa (c. 12)
 • 11:1-4, đề cập đến cách nuôi và dạy con:
  • Biết tính con trẻ càng gọi càng trốn tránh (c. 2)
  • Tập cho con biết đi (c. 3)
  • Tập cho con ăn (c. 4)
Qua việc biết rõ những nét sinh hoạt nầy cho thấy Tiên tri Ô-sê là người gần gũi với gia đình.
 1. Liên hệ với Tân Ước:
Sách Ô-sê đã được các trước giả Kinh Thánh Tân Ước trích dẫn lại
 • Mathiơ 2:15 = Ô-sê 11:1, lời tiên tri Chúa Jêsus lánh nạn tại Ai Cập trở về.
 • Mathiơ 9:13; 12:7  = Ô-sê 6:6, chính Chúa Jêsus đã trích dẫn câu nầy 2 lần để dạy người Pha-ri-si.
 • Rôma 9:25 = Ô-sê 1:10; 2:23
Chúng ta có thể kết luận về Tiên tri Ô-sê như sau:
Ô-sê thật là một vị Tiên tri mang chấtliệu đúng của một Tiên tri. Ông sống trong thời kỳ mà cả Nam (Giu-đa) và Bắc (Y-sơ-ra-ên), được phục hưng sau 200 năm dài suy bại, Ô-sê đã rao báo một sứ điệp về sự bất trung và án phạt của dân Chúa. Dù vậy, Ô-sê cũng thấy suốt cả tương lai đời đời như Phaolô nói: “Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy!” (Rôma 11:1).
Ô-sê trở nên một người giảng Tin Lành đúng nghĩa: Quở trách nhưng với tình yêu thương để chỉ đường cho tội nhân được tha thứ. Có người gọi Ô-sê là tiên tri của: KHÔNG GIỜ! Trước thời điểm KHÔNG GIỜ, cuối một ngày, vào nửa đêm thì trời thật tối. Tuy nhiên khi bước vào sau KHÔNG GIỜ là bắt đầu một ngày mới, trời sẽ tươi sáng …

Đề mục: GIA ĐÌNH Ô-SÊ
Kinh Thánh: Ô-sê 1: - 3: (Đọc 3:1-5)
Câu gốc: Ô-sê 3:1
Mục đích: Khuyến khích con cái Chúa bảo vệ hạnh phúc gia đình, quan tâm con cái.
 
I/. VỢ CON CỦA Ô-SÊ:
 • Ô-sê 1:
 • Khi đọc 1:3, 6, 8, chúng ta thấy gia đình Ô-sê rất giống với nhiều gia đình người Việt nam chúng ta. Anh chị em biết giống chỗ nào không? Vâng, giống chỗ sanh con, đông con.
  • Có lẽ Ô-sê sanh năm một, nghĩa là mỗi năm sanh một con.
  • Dù sách Ô-sê chỉ cho chúng ta biết tên ba đứa con của Ô-sê, nhưng đọc 1:10, dường như Ô-sê không chỉ có ba đứa con, mà là đông con, vì được so sánh với số con cái Y-sơ-ra-ên sẽ giống như cát bờ biển, không thể lường, không thể đếm.
 • Tuy nhiên, điều mà chúng ta học được qua Lời Chúa trong đoạn 1 sách Ô-sê nầy là:
 1. Ô-sê lập gia đình là do ý muốn của Chúa, nói rõ hơn là Ô-sê cưới người vợ nầy là do Chúa chỉ định, và ông biết rõ Chúa muốn ông cưới.
Chúng ta thấy người chưa tin Chúa cũng tin rằng nhân duyên do trời định, dù sau đó có những gia đình hạnh phúc, cũng có những gia đình không hạnh phúc. Điều quan trọng là Ô-sê biết rõ việc lập gia đình của ông là từ ý của Chúa.
 1. Việc thứ hai mà Cơ-Đốc nhân chúng ta học được là việc Ô-sê đặt tên cho các con của ông đều có ý nghĩa như một sứ điệp của Chúa ban cho dân Chúa:
  • Câu 4, đứa con thứ nhất được Ô-sê đặt tên là: Gít-rê-ên, có nghĩa là Đức Chúa Trời gieo, rải ra. Qua tên Gít-rê-ên của đứa con nầy, Ô-sê muốn nói với dân Chúa là Chúa sẽ phạt dân Y-sơ-ra-ên, làm cho họ tan tác như những hạt giống bị rải ra.
  • Câu 6, đứa con thứ nhì tên Lô-ru-ha-ma, có nghĩa không thương xót. Qua tên của đứa con nầy, Ô-sê gởi đến dân Chúa một sứ điệp là: Chúa không còn thương xót, không tha thứ dân của Ngài nữa, vì tội lỗi họ quá nặng, lòng cứng cỏi không ăn năn.
  • Câu 8-9, đứa con thứ ba nầy được đặt tên là LôAm-mi, nghĩa là không phải dân ta, hay là bị loại ra. Ý nghĩa của tên nầy là Chúa muốn ban một sứ điệp là Ngài sẽ từ bỏ dân Chúa, vì tội ác quá lớn, quá nặng của họ.
 • Tập quán của người Việt nam chúng ta khi đặt tên con thường bị ảnh hưởng nhiều điều:
 1. Sợ trùng tên với những người lớn trong gia đình, họ tộc, có khi cả hai ba đời cách xa, vẫn còn sợ bị trùng và sợ bị giận.
 2. Sợ đặt tên đẹp cho con sẽ bị ông bà quở trách, rồi đứa trẻ bị bịnh nuôi khó, thế là gọi con mình bằng những cái tên xấu xí, vô nghĩa. Ngay sau khi lớn khôn, cái tên xấu xí đó nhiều khi làm cho con mình thật khó ăn khó nói với người khác.
 3. Hoặc đôi khi lại lựa những cái tên theo sở thích của mình, hoặc theo một người nào mình ưa thích – nhất là những người ghiền cải lương  ca nhạc, lấy tên những nghệ sĩ nổi tiếng để gọi tên con.
 • Đối với chúng ta là Cơ-Đốc nhân, nhờ ơn Chúa đặt tên cho con làm sao để mai sau khi con lớn lên, tên đó nhắc nhở về ơn Chúa cho nó. Cũng đừng rườm rà kiêu ngạo. Có một người đặt tên con là: Trần văn Cơ-Đốc Thiên Nhân, mấy tháng sau, Chúa đem đứa bé đi vì đó là một cái tên phạm thượng lấy cả Danh của Chúa.
 •  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Ô-sê

Những bài viết mới hơn

Những bài viết cũ hơn