03:30 EDT Thứ năm, 26/04/2018

Trang Chủ » Tạp Chí Thần Học » Câu hỏi

Câu hỏi 7: LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH CÓ NÓI ĐẾN NƯỚC MỸ KHÔNG?

Thứ sáu - 01/12/2017 04:34
Câu hỏi 7: LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH CÓ NÓI ĐẾN NƯỚC MỸ KHÔNG?

Câu hỏi 7: LỜI TIÊN TRI KINH THÁNH CÓ NÓI ĐẾN NƯỚC MỸ KHÔNG?

Câu hỏi này có lẽ là câu hỏi về lời tiên tri Kinh Thánh mà tôi được hỏi nhiều hơn bất cứ câu hỏi nào. Người ở Mỹ muốn biết Kinh Thánh có lời nào nói về tương lai nước Mỹ không. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ban phước cho nước Mỹ trong tương lai không? Nước Mỹ có sống sót không?
Câu hỏi này có lẽ là câu hỏi về lời tiên tri Kinh Thánh mà tôi được hỏi nhiều hơn bất cứ câu hỏi nào. Người ở Mỹ muốn biết Kinh Thánh có lời nào nói về tương lai nước Mỹ không. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ban phước cho nước Mỹ trong tương lai không? Nước Mỹ có sống sót không?
Dù các bạn tìm kiếm, các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy Kinh Thánh nói đến nước Mỹ cách đặc biệt bằng tên, trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, đây là đúng là quốc gia hiện đại nhất trong các nước. Tuy thế, nhiều sinh viên về môn Lời tiên tri trong Kinh Thánh tin rằng nước Mỹ được nói đến trong những trang Kinh Thánh.
Có ba phân đoạn Kinh Thánh chính được dùng ủng hộ ý tưởng này.

Phân đoạn thứ nhất là Êsai 18:1-7.
Phân đoạn này hai lần nói đến một nơi “có những con sông chia đất”. Một số học giả giải thích lời này chỉ về sông Mississippi và nhiều con sông khác chia nước Mỹ. Quốc gia được gọi “đến dân đáng kinh sợ từ khi lập nước / đến dân hay cân lường và giày đạp” (c.2) [Bản NIV: dân đáng sợ ở xa và rộng / nước mạnh và hay áp bức]. Lời này được dùng chỉ về máy móc quân sự của những lực lượng thuộc quân đội Mỹ.
Nan đề với quan điểm này là chính phân đoạn đó đã nhận diện quốc gia được mô tả: “Ôi! Đất đập cánh ào ào kia / là đất ở bên kia các sông của Cúc; / sai sứ vượt biển / cỡi thuyền lau đi trên mặt nước” (c.1). Quốc gia được chỉ về trong phân đoạn này là một nước cổ xưa là Cúc (Sudan ngày nay), không phải nước Mỹ.

Phân đoạn thứ hai là Ê-xê-chi-ên 38:13,
“Sê-ba và Đê-đan, những con buôn của Ta-rê-si và hết thảy những sư tử con của nó, sẽ nói với ngươi rằng: Có phải ngươi đến để bóc lột, ngươi nhóm quân đội mình lại để cướp của, để đem bạc và vàng đi, để lấy những súc vật và của cải, để làm một sự cướp giật lớn?”
Trong thời Cựu Ước, Ta-rê-si là khu vực xa nhất phía tây trong thế giới được biết đến. Nó tương đương với nước Tây Ban Nha ngày nay. Ta-rê-si có thể được dùng trong văn cảnh này để giới thiệu tất cả các quốc gia phương tây trong ngày sau rốt – bao gồm nước Mỹ. Vài bản dịch đã dịch Ê-xê-chi-ên 38:13 chỉ về “những con sư tử tơ” của Ta-rê-si. Những con sư tử tơ thường được Kinh Thánh dùng chỉ về những người cai trị mạnh mẽ. Vì vậy, một số người xem những con sư tử tơ của Ta-rê-si là ám chỉ nước Mỹ.
Trong khi quan điểm này có thể không chắc chắn, bằng cớ dường như quá mong manh để khiến bất cứ phát biểu nào của quan điểm này là chỉ về nước Mỹ.
Phân đoạn thứ ba thường được trưng dẫn chỉ về nước Mỹ là Khải. 17 và 18, trong đó “Ba-by-lôn lớn” được bàn cãi. Ba-by-lôn được gọi là “thành lớn” trong Khải. 17, một sự kiện dẫn đến một số người nói rằng Ba-by-lôn chỉ về Thành Phố New York.
Một lần nữa trong khi một số trong những mô tả Khải 17 – 18 có thể chỉ thẳng Thành Phố New York là Ba-by-lôn thời tận thế, tôi không tin, như các bạn sẽ thấy trong câu hỏi 16. Tôi tin lời giải thích tốt hơn về Ba-by-lôn trong Khải. 17–18 là Ba-by-lôn theo nghĩa đen trên sông Ơ-phơ-rát.
Nên xem xét cẩn thận những phân đoạn được trưng dẫn quen thuộc nhất được dùng để ủng hộ ý tưởng rằng nước Mỹ được nói đến trong lời tiên tri Kinh Thánh, tôi kết luận rằng nước Mỹ không được đề cập trong lời tiên tri Kinh Thánh.
Tuy nhiên, điều này dấy lên một câu hỏi đáng chú ý khác: Tại sao nước Mỹ không được nói đến trong lời tiên tri Kinh Thánh? Y-sơ-ra-ên được nói đến bằng tên và hầu hết các học giả tin rằng Âu Châu là đế quốc La Mã được tái hiện trong ngày sau rốt. Vì thế tại sao nước Mỹ không được nói đến?
Có lẽ nó là loại chủ nghĩa cá nhân trung tâm khiến chúng ta nghĩ rằng nước Mỹ phải được nói đến trong Kinh Thánh. Dĩ nhiên, trong vài ý nghĩa, có thể được bàn luận rằng nước Mỹ là quốc gia đe dọa nhất trong lịch sử thế giới. Ví dụ, nước Mỹ có sức mạnh quân sự mạnh hơn từng có trước đây. Nhưng các sử gia sẽ bác lại rằng nước Mỹ không phải siêu cường duy nhất trong nửa thế kỷ qua, không phải nước có nền chính trị, kinh tế quan trọng hơn, hoặc ngay cả quân sự mạnh hơn các đế quốc qua bao thế kỷ như: La Mã, Tây Ban Nha, hoặc Anh quốc.
Tuy nhiên, tôi luôn bị hỏi câu hỏi này: “Tại sao Kinh Thánh không nói đến nước Mỹ?” Tôi có bốn quan điểm để giải thích sự im lặng tiên tri này.

Quan điềm 1
Nước Mỹ sẽ vẫn là quốc gia hùng mạnh trong ngày cuối cùng, nhưng Chúa chỉ không chọn để nói đến họ cách đặc biệt. Sau rốt, tầm quan trọng để ghi nhạn rằng các nước hiện đại nhất không được nói đến trong Kinh Thánh như: Scotland không được nói đến, Ấn Độ, Úc, Canada, hoặc Nhật. Điều đó không làm chúng ta ngạc nhiên vì nước Mỹ không được nói đến.
Quan điểm này khả thi, nhưng dường như khác với quan điểm của tôi. Dường như nếu nước Mỹ vẫn là quốc gia quan trọng nhất trên thế giới suốt kỳ đại nạn, Đức Chúa Trời sẽ nói đến Mỹ trong Kinh Thánh. Như John Walvoord, một trong lãnh đạo những học giả về lời tiên tri của thế giới, nhận ra:
Mặc dù kết luận liên quan vai trò nước Mỹ trong lời tiên tri kỳ tận thế cần dự kiến, bằng cớ theo Kinh Thánh là đủ để kết luận rằng nước Mỹ trong ngày đó sẽ không đủ mạnh và rõ ràng không đủ lớn trong những phương diện chính trị, kinh tế, hoặc tôn giáo của thế giới.
 
Option 2
Nước Mỹ không được nói đến cách đặc biệt bởi vì sẽ bị hủy diệt bởi những nước khác. Nói cách khác, nước Mỹ sẽ kinh nghiệm sụp đổ từ bên ngoài trước khi tận thế.

Option 3
Nước Mỹ không được đề cập đến trong lời tiên tri Kinh Thánh bởi vì nước Mỹ sẽ mất ảnh hưởng như một kết quả sự sa đọa luân lý và thuộc linh. Nước Mỹ sẽ trải qua sự sụp đổ từ bên trong trước khi tận thế.

Option 4
Trong khi bất cứ quan điểm nào trong ba quan điểm trên có thể xảy ra, có một quan điểm thứ tư mà tôi cảm thấy giải thích tốt nhất về sự im lặng của Kinh Thánh liên quan nước Mỹ: Nước Mỹ sẽ trở nên một quốc gia có tỉ lệ một phần ba bị mấ tích trong một đêm khi có Sự Cất Lên. Sự Cất Lên sẽ là sự phán xét của Đức Chúa Trời trên nước Mỹ.
Hãy xem xét sự kiện này. Nếu Sự Cất Lên xảy ra hôm nay, có lẽ nước Mỹ mất nhiều người hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Lúc Sự Cất Lên, các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông sẽ cảm thấy hầu như không ảnh hưởng chút nào. Nhưng nước Mỹ có thể trở nên một nước thuộc thế giới thứ ba trên thế giới trong một đêm. Hàng triệu ngôi nhà thế chấp không được trả lại tiền, chợ chứng khoán sẽ phá sản, và hàng triệu nhân công sản xuất sẽ thình lình biến mất khỏi lực lượng lao động.
Có lẽ vì cớ đó nước Mỹ không được đề cập bởi vì nước Mỹ sẽ không phải là một cầu thủ chủ chốt nhưng đúng hơn là một phần của các quốc gia phương Tây liên minh của Antichrist. Trong điều kiện yếu kém về kinh tế và quân sự, nước Mỹ phải tìm cách trú ẩn với liên minh NATO ở Âu Châu và bị lôi cuốn vào liên minh phương Tây mới nổi của Antichrist.
Nếu trong trường hợp đó, vậy thì nước Mỹ không được nói đến cách đặc biệt trong Kinh Thánh bởi vì sau Sự Cất Lên nước Mỹ chỉ là một trong những con tốt trong đế quốc Âu-Mỹ của Antichrist.
Nhiều học giả và thần học gia về lời tiên tri nổi tiếng ủng hộ quan điểm này. John Walvoord ghi nhận:
Mặc dù Kinh Thánh không cho chúng ta từ ngữ nào rõ ràng liên quan đến vai trò nước Mỹ trong mối liên hệ với đế quốc La Mã hồi sinh và sự phát triển của đế quốc, có lẽ nước Mỹ sẽ ở trong hình thức liên minh nào đó với vua La Mã… Thật ra một sự cân bằng quyền lực trên thế giới có thể tồn tại vào thời đó không quá khác với tình trạng thế giới hiện tại, ấy là, Âu châu với khu vực Địa Trung Hải sẽ ở trong liên minh với nước Mỹ chống lại Nga, Đông Á, và Phi châu. Một liên minh các sức mạnh dựa trên những yếu tố về địa lý, tôn giáo, kinh tế, dường như là sự tiếp nối tự nhiên tình trạng hiện nay trên thế giới.
Sự hợp nhất nước Mỹ thành đế quốc Âu châu của Antichrist sau Sự Cất Lên gây cảm giác hoàn hảo cho bầu không khí chính trị hiện nay. Nước Mỹ từ từ nhưng không ngừng rút khỏi chủ quyền quốc gia và gia nhập vào trật tự thế giới. NATO, Liên Hiệp Quốc, GATT, NAFTA, WTO, và nhiều dấu hiệu viết tắt khác, nhiều quan điểm là một khuynh hướng gây sửng sốt tách khỏi chủ quyền nước Mỹ và hướng về sự phục tùng những hiệp ước, những tổ chức, những tòa án luật đa quốc gia.
Khi Sự Cất Lên xảy ra và nước Mỹ bị giáng xuống thành quyền lực thứ ba, nước Mỹ sẽ tìm chỗ của họ với các nước khác trong Đế Quốc La Mã tái hiện trong vương quốc của Antichrit.
Về lý do nước Mỹ không được nói đến trong Kinh Thánh, thần học gia Ed Dobson nhắc chúng ta rằng những ngày sau rốt, sau hết, không phải là nước Mỹ mà là Y-sơ-ra-ên:
Nước Mỹ rất có thể là một phần của liên minh đó bởi vì liên minh đó là một siêu cường phương Tây. Nhưng mục tiêu chủ yếu của các lời tiên tri tận thế là Trung Đông và Âu châu. Phàn còn lại của thế giới, bao gồm nước Mỹ, sẽ có dinh líu, nhưng sự chú ý kết thúc ở đó – không phải là Tân Thế Giới.
[TTS: Cũng có thể giải thích US là cái sừng nhỏ ra từ 10 cái sừng, vì US ra từ Âu châu và đã nhanh chóng trở nên hùng mạnh. Có nhiều người gán ghép “Cái Sừng Nhỏ” là Vatican (quốc gia ra từ 10 cái sừng), trong khi US cũng ra từ 10 cái sừng. Giải thích theo thuyết Ngũ Hành: Kim sanh Thủy. Kim là màu Trắng – màu của Chúa, nước Mỹ (màu xanh – Khảm) được sanh ra từ niềm tin nơi Chúa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những bài viết cũ hơn